Pojďte s námi do světa uměleckého businessu až za hranice naší země s našimi partnery „překladateli“

12.5.2015 6:53:50 - International Art Gallery

International Art Gallery.org – ryze česká galerie s celosvětovou  působností jejíž hlavním cílem je podpora a rozvoj kultury v ČR. Nabízíme podpůrné partnerství a zázemí služeb vedoucí k pozvednutí návštěvnosti kulturních událostí českých měst a obcí, budování kulturního dědictví a pomoc při získávání financí pro nadace a charitativní organizace. 

Krásy vašeho města, obce nebo důležitou kulturní či charitativní událost zviditelníme před širokou veřejností po celé ČR.

Upozorněte své obyvatele, ale i další návštěvníky z celé ČR na historická či jinak zajímavá místa ve vašem okolí a přilákejte návštěvníky na kulturní událost do divadla nebo na mimořádnou výstavu. Zapojte veřejnost do významných projektů.

Vytvoříme vám osvětu, která osloví stovky tisíc obyvatel v ČR, kteří se zajímají o kulturní akce nebo obdobné události a rádi navštěvují výstavy a kulturní památky“.

Výběr propagace: internetová, tisková nebo formou elektronického zpravodaje
„Našim cílem je vytvořit a stále rozvíjet celoplošný kulturní informační systém na bázi „tiskové propagace, elektronického zpravodaje a internetu“. Touto vysoce efektivní  a moderní formou informačního sdělení ušetří města a obce nemalé investice do propagace a medializace kulturních událostí a pozvedne cestovní ruch. Možnost odběru elektronického zpravodaje je pro každého občana v ČR i zahraničí zdarma“

Galerie pomoci & podporujeme charitativní projekty, nadace a organizace.

Pořádáte charitativní či nadační akci, které byste chtěli vytvořit osvětu? Chcete zapojit české umělce do některého projektu a získat zdarma uměleckou tvorbu pro charitativní účely?

Podpoříme Vás Zdarma! Na stránkách www.internationalartgallery.org kategorie „GALERIE POMOCI“ se stačí zaregistrovat a využívat moderní formu podpory. Pro více informací nás kontaktujte.


Obr. Podpora charitativních projektů, nadací a organizací

Představte lidem v ČR své kulturní památky, muzea a galerie a další zajímavosti, kterými může Vaše město nebo obec zaujmout a přiláká nové návštěvníky.

Uspořádáme Vám výstavu, kterou shlédne několik tisíc obyvatel ČR měsíčně.  Aktuálně nabízíme přes 20 výstavních míst po celé ČR v největších obchodních, nákupních centrech s  projektem „Přiblížení umění a kultury k lidem“.

a)  pro města a obce - fotografie historických a kulturních památek „podpoří cestovní ruch a osvětu“
b)  pro umělce z vašeho okolí - výstava umělecké tvorby a lidové tvořivosti


Obr. Ukázka pořádaných výstav

Upadá vám návštěvnost galerií a kulturních akcí? Zajistíme vám účelnou propagaci.

Pozvěte obyvatele z celé ČR na výstavu umění, kulturní akci, do divadla nebo na koncert.

Na podporu soukromých, městských a státních galerií jsme připravili celou řadu významných prezentačních a internetových marketingových služeb. Na stránkách www.internationalartgallery.org, elektronickém zpravodaji, tiskové propagace a další internetové a mediální podpory.


Obr. Pozvánka na výstavu

Pronájem a prodej jedinečných multifunkčních výstavních a prezentačních panelů.

Chcete uspořádat výstavu, kulturní akci  nebo obměnit výstavní systémy „stojany a panely“. Nabízíme k prodeji  nebo pronájmu výstavní panely a stojany, které mají neotřelý design a jsou plně multifunkční. Zajistíme dovoz na místo určení a případnou instalací doplňků. Naše stojany jinde nekoupíte ani nepronajmete, jsou cenově velmi dostupné a účelné.


Obr. Pronájem a prodej výstavních panelů

Kontakt pro bližší informace ke spolupráci a nabídce služeb:
www.internationalartgallery.org

Blanka Horáková BBA
Managing director, curator   
Email: blanka@iagallery.org 
Tel: +420 777 579 646

Radoslav Novotný
Jednatel celosvětové galerie umění
Email: radek@iagallery.org  ( info@internationalartgallery.org ) 
Tel: +420 736 688 118

4.5.2015 10:23:23 - International Art Gallery

KDE:  Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6
110 00 Paraha 1
www.kuskovu.cz
KDY: Vernisáž 22.4.  od 19 hod.
Výstava 23.4. - 22.5.2015
VYSTAVUJÍCÍ AUTORKY: Kateřina Baranovská, Lenka Blažková, Monika, Dudoková, Jana Eichler - Ruská, Hana Kosáková, Sylvie Neumanová, Veronika Novotná, Gabriela Rodová, Jarmila Všetičková

 


Obr. Simona Stašová
 Výstava si klade za cíl informovat o fenoménu, jakým se cín v Čechách stal a ukázat jeho možnosti. Z původní, dnes již historické techniky výroby vitráží, která se jmenuje po významném autorovi L.C.Tiffanym , se za poslední desetiletí u nás vyvinul svébytný šperkařský obor. Nikde jinde na světě se šperky pomocí měkkého pájení nevyrábí v takové kvantitě a kvalitě, jako u nás. Na výstavě jsou prezentovány různé způsoby zpracování slitin cínu a jeho spojení s různými materiály. Mezi nimi nechybí ani ukázka Tiffany v původní podobě, tedy vitráž. Ovšem ta zde není prezentována na klasických Tiffany lampách, ale na unikátních skleněných objektech, jako jsou mísy a vázy.

Tváří a patronkou celé této výstavy je známá, slavná a velmi oblíbená herečka Simona Stašová, která se šperky autorek zapózovala před objektivem Milana Kruliše. 

 


Obr. FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE

3.5.2015 20:17:28 - International Art Gallery

Miriam Kocourková,
Narozena 7. 1. 1963 ve Vsetíně

přední česká, umělecká malířka, která ……..tvoří srdcem………


Obr. Miriam Kocourková
Duchovní a mystické obrazy s ukrytou energií, mají svou duši a skutečnou sílu. Hmotný pozemský a jemný duchovní svět v prolnutí, které vkládá do své tvorby paní Miriam, jsou cítit z každého tahu štětcem. Své výtvarné cítění považuje částečně za odkaz svého otce Olivera Rocha, který se sám tvůrčí a výtvarné činnosti po celý svůj život věnoval. Tyto kořeny sahají až do Spojených států amerických, kde působil celý život strýc jejího otce, pan Paul Roch, který studoval na tamní výtvarné univerzitě. Jeho galerie v Michiganu dotovala školství v africké Tanzanii. Pan Paul Roch je rovněž autorem státního znaku ve státě Illinois.

Technika, se kterou pracuje Miriam Kocourková v současné době, je samovolným tvůrčím nápadem, který se neustále vyvíjí. Používá materiály, na které náhodně narazí, nebo je kupuje. Pro docílení plastického efektu vytváří drtě, které barevně slaďuje. Používá a zasazuje do obrázků i barevné perličky. Malba je tvořena olejovými, nebo akrylovými barvami. Obrazy dotváří provázkem, kterým zvýrazní hlavní kontury tvarů. Jedná se o náročnou techniku, vyžadující velkou trpělivost a soustředění a obraz takto trvá třeba i několik týdnů.

V malém bytě, bez ateliéru a s veškerou skromností, vznikají umělecká díla, která dobývají svět. Originály obrazů od Miriam Kocourkové si našly své místo v USA v Holandsku, Rakousku a tisky motivů procestovaly také kus světa. Jsou již v Irsku, v Tunisu, v Bulharsku, Slovensku, na Filipínách v Nepálu a dalších zemích.
 


Obr. Sdělení energie a přenos myšlenek, přes svou mysl a skrze ruce

Tak jako umělkyně vkládá svou víru do těchto obrazů, proniká do nich skrze srdce také cítění toho, co je pro ni přirozené a součástí její duše. Do obrazů vkládá svou víru, proniká do nich skrze srdce také cítění všeho, co je pro ni přirozené, jako zrcadlení toho v co věří a prožívá.

Když toužíte, Vaše nitro tvoří krásné představy a to je Krása, láska, harmonie. Ve všednosti dnů se ztrácí a je nutné, aby se v něčem znovu narodily. Jedna ze spodobněných forem je tvorba těchto obrazů. Ty nejsou vnucováním něčeho umělého, ale jakousi reinkarnací ztraceného.

O světě, který je pro některé jen jeden……jen ten, který vnímají, který znají.
Ten….. ve kterém žijí…..

Není to zvláštní? Obvykle dáme jen na to, co vidíme a přesto někteří věří, že v tom nekonečně rozprostírajícím se vesmíru nejsme sami. Zdá se, že ne vždy je nutné mít hmatatelný důkaz. Vždyť co znamená věřit? Mít pocit, že něco existuje, aniž bychom to někdy předtím viděly…  Co když se ale za tím co vidíme, skrývá něco dalšího, ještě jiný svět. Celek svou velkolepostí a krásou tak rozsáhlý, že by lidské oko při pokusu do něj byť jen nahlédnout, nebylo schopno to vše zachytit najednou a pouhou myslí porozumět tomu, co pro jeho složitost v ten okamžik pochopit nejde.

Kdo věří ve víc než jen v narození a smrt, může pohlédnout na život z dvou různých sfér. Zjeví se materiální nebo duchovní svět. To závisí na vnitřní otevřenosti člověka, jeho duše. Jsou to dva stavy sloučené v jeden. Svět hmotný je totiž zrcadlením světa duchovního. Každým z obrazů prostupuje touha po lásce, něha a zklidňující útěcha. Melancholická atmosféra a meditativní hloubka předkládají svědectví životních prožitků a staly se tak projevenou reflexí vlastního myšlení. Všechny naše myšlenky se zhmotňují, aby se následně skrze ně projevily jako prožívaný děj.

Následná díla nevznikají s žádnou pravidelností, nýbrž jen tak v návalech inspirativního opojení. Nyní existuje přes 100 obrazů s touto tématikou. Obrazy utápí tíživost okolí a stávají se prostředníkem, při hledání vlastního nitra, někdy tak pohlceného hloubkou reálného zapálení. Hlas lidské duše bývá, ale téměř vždy přehlušen tlakem nevíry v to, co není vidět. Těm co nevěří, může poskytnout iluzi světa, do kterého je možno utéct. Svět krásy, nepřeberné harmonie a osvobozujícího zapomnění na vše, co tolik tíží. Kde pomocí z částí vytvořených obrazů snových míst lze dojít k úlevě, na kterou jakoby snad s výmluvou nebývá čas. Vždyť to, co je v obrazech skryto, je částí všech těch zmizelých dob. Je to samotný základ, nepaměť prvopočátku, zrod všeho se záměrem lásky.

Pro některé najít nový svět, znamená, zvedat hlavu s vizemi ke hvězdám. Někdy ale z vnímání chodu světa plyne pocit, že čím blíž jsme těm nejbližším hvězdám, tím víc se jim vnitřně vzdalujeme.

„Život je dostáván darem a je to největší bohatství nám dané.“


Obr. Život je dostáván darem a je to největší bohatství nám dané

Otázky a odpovědi
1. Co Vás inspiruje k tvorbě tak velice zajímavých a krásných obrazů?
2. Malujete obrazy unikátní technikou, jaká to je?
3. Jsou Vaše obrazy určeny k léčení konkrétních osob?
4. Jaké je poselství Vašich obrazů?
5. Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.

1. Především je to „potřeba tvořit“ a ta je a děkuju za to stále velmi silná.Čím víc jsem spojená s materiály, barvami a postupně vznikajícími tvary o to víc pak přichází do mé mysli nových vjemů, které vše rozvíjí. Napojení s tvořivou energií je vždy intenzivnější, když jsem do své práce hluboce ponořena, což je vlastně nezbytné proto, aby mohla být zachována jemnost a detailnost každého vznikaného díla. Vše se děje intuitivně. Mou inspirací je energie, kterou přenáším do hmotného zobrazení. Má díla vznikají postupně. Na začátku je představa určitého tvaru, kolem něhož pak dotvářím okolní prostředí, které právě těm tvarům a použitým doplňkům dává vyniknout. Moji doménou a originalitou je, že vždy používám a lepím do hmoty a tvarů perličky. Motivy mě napadají v různých chvílích, nejčastěji ale, když prožívám vlastní stav pohodlí a uklidnění. Mám vždy po ruce kousek papíru, abych mohla ten impuls zachytit a popřípadě trochu rozvinout. Vidím ty tvary a v mysli si s nimi hraji. Konečné zobrazení pak završím až ve finální podobě díla.

2. Od počátku, kdy jsem začala tvořit, až do současné podoby mých děl se použité techniky měnily a postupně vyvíjely. A právě od onoho začátku jsem již použila například pastel, olejové barvy, akryl a hlavně speciální drtě, které si sama pracně vytvářím. Pro kontury a zvýraznění tvarů mi slouží různé provázky, které ne vždy se daří dobře shánět. Díky postupnému nanášení materiálů a schnutí, je to proces časově náročný. Vždycky s trochou nadsázky říkám, že je to tak trochu hodinářská práce. Proto dávám přednost práci večer, když utichá ruch okolí a i má mysl, je víc zklidněná. Není pak výjimkou, že se to protáhne do časných ranních hodin. Je to pro mne takový stav určité bdělé meditace a čas mě pak jakoby obchází. Cítím se u toho ale vždy příjemně a shora ke mně proudí to, čemu říkám ryzí láska. A právě díky ní se v obrazech pojí tolik jemnosti a harmonie.

3. Na jisté úrovni se dá říci, že uzdravují, vždy to co je zapotřebí pročistit a dát do harmonie rovnováhy. Již samotné tvary, materiály a barvy se na tom uzdravovacím procesu podílejí. Stejně tak jako je poselství lásky určeno všem lidem téhle planety, nejsou určena žádná omezení pro ty, kterým by mohly mé obrazy jakkoli pomoci. Na každého člověka působí jinak, podobně jako energie lásky, vůči které je však stále mnoho lidí imunní.

4. Za dobu kdy lidé mají možnost pozorovat mé obrazy, jsem zjistila, že každý jednotlivý obraz na každého svého pozorovatele působí jinak. Obrazy jsou zrcadlem mé duše a při tvoření motivů, jsem ve spojení s duchovními silami. Pohled na má díla zanechává nějaké stanovisko, stopu, jako třeba dojem touhy, krásy, citu a druhý vede jen k nějakému zamyšlení. Ty prožitky, které mi později sdělují se liší. Lidé jsou prostě různě vnímaví na vyzařované energie. Je to příjemné, když mi pak popisují své pocity a taky, jak technika vyniká jakmile působí na ně světlo. Snažím se přes své prsty přenést harmonii a klid. I to je jistým projevem lásky a láska je to, co všechny mé obrazy elementárně spojuje. Proto je podstata vnímaných pocitů podobná, ať už je slovy popsána jakkoliv. A jsem vždy ráda, když ti, kteří viděli nebo vlastní mé obrazy, mi s čistotou vypráví o svých příjemných pocitech, které při dívání prožili. Mohu-li tímto způsobem pomáhat, pak i já se díky tomu cítím příjemně. To se pak znovu zrcadlí na plátně a tím se zachovává ten spirálový cyklus tvoření a vstřebávání. Potřebuji cítit tu božskou jemnost, je tak konejšivá a láskyplná. A pokládám se do ní nejvíc právě v tu chvíli, kdy jsem s ní přes své ruce propojena.

5. V nitru každé lidské živé bytosti sídlí duše. Ta je jemnohmotného původu a zrodila se z lásky - z Božího světla. A až přijde její čas, tak se opět navrátí, tam, kde je její domov. Opravdový živý duch se již projevuje vědomě, je naplněný láskou, ale i takový na své pouti životem dostává lekce. Postupně během života přicházíme na to, že ta síla se skrývá v nás samotných a je v každém jednotlivém člověku. Skrz duši prociťujeme vibraci lásky, dokážeme milovat, pochopit svoji cestu, soucítit, ale i odpouštět. Ona nás vede také tím, co máme a chceme prožít. Občas je ale naše cesta putováním v této hmotnosti trnitá. A právě láska nám dá vždy sílu překonat všechny těžkosti, hořkosti a útrapy. Duše se učí skrze lekce bolesti, vztahy a následně je každým prožitím posilována, obrušovaná jako zářící diamant. Podstatou síly duše je, že ona právě sama dokáže nahodit každý proces, zotavení a uzdravení. Je nesmírně důležité hlídat si myšlenky či slova také své skutky a činy. Láska je stav bytí a její propojení musí být v rovnováze v dávání i přijímání. Všichni toužíme být milováni a lásku prožívat, cítit ji a touto energii se oživit a prozářit naše srdce. Láska nás může vyléčit i uzdravit. Abychom v životě překonávaly všechny překážky, je často nezbytná víra a naděje. Bez ní se těžko obejdeme. Je důležité přijmout, že vše co se děje je pro naše dobro a duchovní vývoj nás samých.
 


Obr. Autoportrét Miriam Kocourková o své tvorbě, životě a pocitech

 
Pro mne je tvořit stejně přirozené jako to, že svět je podřízen vyšším principům. Zachycuji energie a dávám jim podobu. Základním principem mých obrazů je vyzařování barev a jednotlivých tvarů. Záměrně tvořím tvary oblé, abych nenarušila energetický tok. Když tvořím své obrazy, připomíná to automatickou kresbu. Jakmile začnu pracovat, dostávám se do velmi příjemného stavu mysli a duše. Je potřeba mít ale kolem sebe klid a být v klidném rozpoložení. Pod tlakem stresu a negativních myšlenek nelze vytvořit něco energeticky jemného a hodnotného. Pokud jsou tyto základní podmínky splněny, mohu začít. Když pak pracuji na svých obrazech, opravdu cítím, jak skrze mne prochází něco, co vede mou ruku a uvnitř mne utváří to, co má být vytvořeno.  Úkolem mých obrazů - použiju-li toto slovo - je prozářit a harmonizovat prostředí, do kterého jsou umístěny. Vliv barev na psychiku člověka nelze popřít. Mé obrazy umocňují tento vliv spojením barev a tvaru, který je klíčový. Doba, kterou žijeme, je opravdu rychlá a člověk nemívá čas na péči o svou duši. Je to podobné jako s vitamínovými doplňky. Protože člověku se mnohdy nechce kupovat ovoce, aby si doplnil hladinu potřebných vitamínů, byly vytvořeny vitamínové suplementy, které zjednodušují péči o zdraví. Mé obrazy jsou takové „vitamínové suplementy“, energetické doplňky pro duši, když jí chybí harmonie.  Je to důležité, protože duše je náš základ. Stav duše se odráží na stavu člověka jako celku, na jeho duševní kondici, vzhledu, myšlení, těle i zdraví. Proto je nezbytné udržovat svou duši na potřebné úrovni. I člověk, který nevěří v nic vyššího nad sebou, vnímá vnitřní nesoulad a selhávání. Jen tomu třeba jinak říká. Tak jak mohou být energie pozitivní, jsou tu i energie opačné, které doplňují dualitu „dobra a zla“. Někdy je těžké udržet svou duši v harmonii, když kolem nás převládá negace. Chci své obrazy předávat těm lidem, kteří si sami pomoci nedokážou, i těm, kteří se snaží udržet na tomto světě krásu. Svou tvorbu užívám jako formu sdělení duchovních myšlenek a její pravdy. Mám snahu přes svou mysl a skrze ruce přenést zákonitosti spojující duchovní a pozemský svět, kde vkládám víru skrze svoji duši.

Každým obrazem prostupuje touha po lásce, něha a zklidňující útěcha. Melancholická atmosféra a meditativní hloubka předkládají svědectví životních prožitků a staly se tak projevenou reflexí vlastního myšlení.
www.galerie-miriam.cz

 

 

3.5.2015 20:04:33 - International Art Gallery

Chceme informovat všechny umělce o možnosti aranžování výstavních panelů a výstav.

Od měsíce května 2015 je možné, aby si všichni umělci, kteří s naší galerií vystavují, ozvláštnili svou výstavu nějakou dekorací. Dekorace mohou být látkové, (geotextilie) umělé rostliny, rákos, bambus, pletené sítě, juta, papír, pytlovina a další. Je jen na umělcích jak si svou výzdobu „doplněk“ ke svým uměleckým dílům naaranžují. Chcete být výjimeční? Nebojte se být kreativní.

Je zakázáno používat ostré materiály a předměty tipu „dráty, suché větve vyčnívající do prostoru, skleněné doplňky a vše ostatní co by mohlo způsobit nějakou škodu, nebo ublížení na zdraví.

3.5.2015 16:11:49 - International Art Gallery

Uspokojíme již jen 8 – 10 umělců a společně s vyšším nákladem tisku zvedáme bonusy.  Místo7 ks kalendářů získají všichni prezentovaní umělci 10 ks kalendářů zdarma !!!

Vážení umělci,
původní uzávěrku prezentací umělců v kalendáři  jsme plánovali na 20. května 2015, ale jelikož jsou téměř všechna místa zaplněná – uspokojíme již jen 8 – 10 umělců.

Umělci, kteří jste si již místa v kalendáři rezervovali…… „udělali jste dobře“…. Od původně předesílaných 2 000 ks nákladu tisku, bude naše galerie tisknout min 5 000 ks a možná ještě více, což značně zvýší prezentační potenciál a účinnost propagace, chcete-li „Vaší reklamy“ a s tímto spojené větší šance na prodej Vaší umělecké tvorby. Cena za prezentaci v kalendáři se tedy už nyní, vyplatí 2 x více a zůstává stejná !!!

Pro připomenutí - cenové podmínky:

Registrovaní umělci v naší internetové galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 200 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 10 ks kalendářů zdarma 
Neregistrovaní umělci v naší galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 500 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 10 ks kalendářů zdarma
Prezentace umělců – společností „umělecký kovář, truhlář a další“ podnikající na ŽL jako živnostníci, budou mít cenové podmínky následovné: 1 prezentace   cena 4 000 Kč + DPH
Podnikající umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 15 ks kalendářů zdarma
 

Konečná cena 1 kalendáře, bude k volnému prodeji za 79 Kč včetně DPH.

V případě Vašeho zájmu zasílejte 3 fotografie k náhledu na adresu : 
milena@iagallery.org 

Pro rychlé informace volejte:
Milena Exnerová tel: 737 286 048 

3.5.2015 16:04:19 - International Art Gallery

Vážení galeristé a ředitelé galerií,
využijte ojedinělou možnost propagovat svou galerii v ČR a ve světě s novými marketingovými strategiemi naší celosvětové galerie umění www.internationalartgallery.org a prodávejte umělecká díla od umělců, které zastupujete, bez placení provizí. Naše internetová galerie nabízí novou éru tržního systému obchodu s uměním, podpory prodeje a propagace význačných českých galerií ve světě.

Výhody pro ČESKÉ GALERIE

 • Zajistíme propagaci u nás v ČR i ve světě - ZDARMA
 • Pro prezentaci upřednostníme soukromé galerie, které svou činnost vykonávají důsledně, bez ohledu na velikost či lokalitu, ve které se nachází
 • Prostřednictvím prezentace na internetu k Vám budeme směrovat nové zákazníky
 • Prodávejte díla od umělců, které zastupujete a neplaťte již žádné provize z prodejů
 • Vaše webové stránky získají podstatně vyšší návštěvnost
 • Máte možnost vkládat PR články do svých blogů na Váš profil zdarma
 • Zasílejte nám pozvánky na vernisáže a Vaše akce – oslovíme naše partnery, klienty, návštěvníky a prostřednictvím elektronického zpravodaje Vám zajistíme pozvánky směřující k 4 000 milovníkům umění a potencionálních kupců.
 • V internationalartgallery.org hledejte umělecké talenty
 • Využijte možnosti virtuální výstavy – propagace a upřednostnění Vámi prezentovaných děl umělců, které zastupujete, před ostatními umělci a galeriemi
 • Na ministerstvu kultury průběžně předkládáme změny přístupu a podmínek udělování grantů a dotací pro soukromý ziskový sektor v oblasti umění – zapojte se s námi
 • Společným úsilím chceme podpořit zájem o umění u široké veřejnosti a vybudovat tak efektivní tržní mechanismus – především u nás v ČR, ale i ve světě
 • Buďte současně zárukou kvality pro případné klienty a investory do umění
 • Našich 20 000 unikátních návštěvníků měsíčně se dozví o Vaší galerii
 • Možnost propagace Vaší galerie a případných akcí na našich Facebook stránkách nebo letácích na výstavách

Podmínky pro registraci galerie „pro 5 prvních galerií je bonusem  - poplatky 0Kč“

 • Jednorázový registrační poplatek na dobu neomezenou 0 Kč
 • Počet prezentovaných uměleckých děl od 15 ks - neomezený počet
 • Poplatek za prezentaci 0Kč z celkové ceny prezentovaných děl na 1 rok
 • Naše provize z prodeje 0% / 0 Kč

3.5.2015 10:15:43 - International Art Gallery

„Buďte připraveni ukázat se světu a nechte si od odborníků přeložit své monografie do cizích jazyků“ Investujte jednorázově do své kariéry a prodeje umění, pár stovek Kč a buďte vidět v Aj, De, Ru, ESP a dalších světových jazycích.

Jazykové verze celosvětové galerie jsou již spuštěny, dolaďujeme již jen odborné překlady a platební brány pro PAY PAL, Mastercard, VISA, převody na účet a další


Obr. Náhled na web

Otevíráme brány světu. Po více jak půlročním uzavření jazykových verzí celosvětové galerie umění se znovu otevírá možnost „prezentace umělců z celého světa“ a související prodej české tvorby do zahraničí. Velmi složité systémy programátorských úkonů a ladění probíhalo déle, než jsme očekávali, ale snažili jsme se umělcům vyjít vstříc. Vnímali jsme Vaše názory a připomínky a postupně měnili tvář internetové galerie, ladily a upravovali, připravovali pro mobilní aplikace a další systémové návaznosti i s ohledem na budoucí rozvoj. Konečná podoba naší celosvětové internetové galerie, nebude již nikdy poslední a konečná, jelikož se stále rozvíjí služby a také se budeme více zabývat optimalizací a grafickým designem.  Všem umělcům tímto děkujeme za velkou trpělivost a pomoc při sdělování komplikací a zasílání námětů a připomínek.  Přes všechna úskalí byla v průběhu dubna spuštěna BETA verze jazykové podoby webové galerie a společně s našimi partnery -  překladatelská agentura YES PŘEKLADY a MUDr. Borisem Ulybinem - překladatelem do Ru, Aj a Fr jazyka a elektronickým překladačem GOOGLE translate, bude galerie k dispozici ve všech jazykových mutacích, které zajistí lidem z celého světa, možnost prezentace a prodeje umělecké tvorby ve svém jazyce a platební měně.

Překladatelé a překlady textů do cizích jazyků.
Využijte možnost překladů textů, monografií a dalších dokumentů od vynikajících překladatelů, které Vám doporučujeme. Překladatelské služby Vám poskytnou za rozumnou cenu, včas a spolehlivě. Tímto děkujeme našim partnerům překladatelům za jejich pomoc a podporu.

Yes Překlady  Yes Překlady    


Petra Drahošová
Jednatelka společnosti
Tel: +420 777 133 862
Email: preklady@yespreklady.cz

Adresa sídla společnosti:
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary

Ostatní kontakty:
Telefon kancelář: 00420-353 221 053
Mobily kancelář: 00420-775 133 775 / 00420-775 133 881
(Kontaktní místa pro klienty také v Praze a Plzni viz www.yespreklady.cz.)

Překladatelská společnost YES – překlady a tlumočení, s.r.o. zajišťuje již řadu let kompletní překladatelské a tlumočnické služby ve více než 80 jazycích. Sehraný tým zkušených a kvalitních překladatelů bude s radostí k dispozici i Vám.


MUDr. Boris Ulybin

K Vašim službám:
Tel:  + 420 776 157 772
Email:  ulybin.boris@gmail.com

Adresa:                        
kancelář č. 111
Revoluční 13
110 00 Praha1


Překladatel a tlumočník
Překlady textů do jazyků: Francouzština, Angličtina, Ruština
 

3.5.2015 10:04:38 - International Art Gallery

Zasílejte nám nabídky umělecké tvorby či jiné podpory. Děkujeme za všechny, kteří to potřebují!!!

„Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty, tak na to taky myslet začni“

Pro dobrou náladu ke čtení - písnička od
he TAP TAP – Ředitel autobusu


Obr. Ilustrační obrázek

https://www.youtube.com/watch?v=8qacVvm-8ao

 Zajímá Vás naše spolupráce s nadacemi a charitativními organizacemi a rádi byste se účastnili nějaké pomocné sbírky, nebo jinak pomohli? Brzy zveřejníme jednání naší galerie o podpoře těchto subjektů a organizací, ale Vy se můžete zapojit již nyní.  Zasílejte nám své dotazy, nabídky umělecké tvorby a další náměty ke spolupráci s nadacemi a naší galerií.

Nadace a organizace ve spolupráci s naší celosvětovou galerií internationalartgallery.org a projektem „přiblížení umění k lidem“

 1. Nakladatelství UMÚN s.r.o.

  Nakladatelství malířů s tělesným postižením, malujících ústy a nohama
  12 umělců, kteří mají svůj život
  Nad Školou 1289, 463 11 Liberec 30
  tel/fax: +420 485 161 712

 2. TAP společně s kapelou The Tap Tap
  The Tap Tap na černo, os Tap – vč. hudební skupina složená ze zdravotně postižených zapojených do běžného života.
  Sbírka JUS – dostavba Jedličkova ústavu
  Na Pankráci 13, 140 00  Praha 4
   
 3. Loutky v nemocnici o.s.
  Registrováno Magistrátem hlavního města Prahy
  Divadlo pro děti v nemocnicích, divadlo s dětmi pro děti
  Klírova 1916, 148 00  Praha 4
   
 4. Nadace Euronisa
  Podpora sociálně slabším, zdravotně postiženým, dětem. Pro kulturní a vzdělávací programy. Aukce uměleckých děl.
  Již od roku 1995
  Rumjancevova 3, 460 01  Liberec
   
 5. Spolek Solnička z.s.
  Nezisková, dobrovolná organizace
  Finanční podpora pro děti onemocněné cystickou fibrózou, upoutané dlouhodobě v brněnských nemocnicích. Zkvalitnění jejich života právě zde. Projekt „Tématické pokojíky pro děti“.
  Jihomoravský kraj Tučkova 32, 602 00 Brno
   
 6. Sdružení Srdíčko
  Dobrovolná organizace sdružující jednotlivce, kteří fyzicky pomáhají a zkvalitňují život mentálně postiženým dětem ve speciální škole. Programy zaměřující se na tvorbu – keramika, malování – „Šikovné ručičky“
  Severovýchodní Čechy, okres Semily
  Základní škola, speciální třída Lomnice nad Popelkou
   
 7. Barevné domky
  Příspěvková organizace – pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Příprava dražeb uměleckých děl – finanční příspěvek pro pravidelnou pomoc lidí při jejich každodenní péči o ně.
  Zřízené Královehradeckým krajem
  Hajnice 46. Pracoviště Oranžový dům Trutnov, Žižkova ulice, 541 01 Trutnov

Pište a zasílejte své nabídky na blanka@iagallery.org nebo na radek@iagallery.org

Mediální partner www.internationalartgallery.org


Obr. Dvojka - Český Rozhlas

3.5.2015 9:58:08 - International Art Gallery

Pište nám své příběhy a náměty, pište o sobě, o výstavách a dalších zajímavostech. Přiložte fotografie a další dokumenty. Zaslané náměty na reportáže a články přehodnotíme a ty nejlepší zveřejníme ve zpravodaji, který je rozesílán k několika tisícům umělců a příznivců umění. Zajímavé projekty podpoříme mediálně a velmi zajímavé projekty podpoříme i jinou formou  nebo jako partneři.

Kontaktujte nás na email: radek@iagallery.org

3.5.2015 9:51:59 - International Art Gallery

Vyhlášení vítěze v soutěži o umělecké dílo, kterou pořádala internationalartgallery.org „Poznej uměleckého malíře podle obrazu“

Soutěže o výhru v podobě „obrazu“ se zúčastnilo přes 800 lidí, z nichž správně odpovědělo na obě otázky 53 soutěžících.

 1. Odpověď: poznej Uměleckého malíře a jeho „obraz“
 2. Jakou provizi si účtuje naše galerie za prodej umění? Správná odpověď 0 Kč

Ze všech zaslaných správných odpovědí, jsme vylosovali jednoho výherce s emailovou adresou a pořadovým číslem soutěžícího č. 7

Výherce: ivana.lecianova@seznam.cz 

Obraz „Bohemia Čechy mé“ od surrealistického malíře Michala Těhela – TEHYSE, jsme předali v pondělí 20. dubna 2015 v místě bydliště výherci a tímto ještě jednou gratulujeme.


Obr. Výherní obraz Bohemia Čechy mé - olej na plátně 57 x 57 cm

Všem ostatním soutěžícím děkujeme za účast

Tým internetionalartgallery.org

3.5.2015 9:35:37 - International Art Gallery

Jiří Valeš a Francouzští malíři na prodejní výstavě pod názvem „Krása Paříže“.

Termín konání výstavy: od 15. 4. –  do 28.5 2015,

Místo konání:
Galerie Petr Brandl 
Jungmannovo náměstí 18
110 00 Praha 1

Otevírací doba:  Po – pá od 11:00 hod. – 18:00 hod.

Více informací Vám sdělíme na požádání
E-mail: info@galeriepetrbrandl.cz 
Tel.: +420 224 281 056
Mobil: +420 728 127 647

3.5.2015 9:07:56 - International Art Gallery

Občas se setkáváme s názory některých umělců. Proč výstavy před širokou veřejností nejsou zdarma, nemají tak úžasné prostory jako některé klasické galerie, nebo menší či větší obavy z krádeže uměleckého díla a pro jaké umělce jsou výstavy vlastně určeny.

„Chcete být vidět, stát se ještě více uznávaným umělcem a chcete prodávat svá umělecká díla, jako umělci v zahraničí? Vystavujte s námi a svěřte se do celkové péče internationalartgallery.org“.

Výstavy s naší galerií  jsou určeny pro všechny profesionální a akademické umělce, stejně tak jako pro začínající či amatérské umělce. Často srovnáváme ceny výstav, ale pojďme se podívat na srovnání účelu a významu výstav, které pořádáme. Jedním slovem „MARKETING“. Naše galerie se soustředí především na perfektní marketingové služby, jejichž důležitou součástí jsou právě naše výstavy v Obchodních domech. Pomineme- li prostředí, ve kterém se výstavy pořádají, protože tento činitel není z pohledu strategie výstavy prakticky vůbec důležitý, musíme si uvědomit celkové zapojení veřejnosti a návštěvnosti výstav, které jsou spojeny s internetovou medializací a podporou.  Toto spojení, vytváří největší marketingový tah, který žádná jiná galerie neumí umělcům poskytnout ani nabídnout. Jedná se tedy o budování umělcova jména a jeho i celkového marketingu na trhu s uměním u nás v ČR a ve světě. Na příklad v zahraničních a vyspělejších zemích, jsou podobné výstavy velice žádané a využívané především profesionálními umělci, kteří si takto budují základnu svých příznivců a kupujících. Tyto výstavy samozřejmě sledují prestižní galerie, které si poté z vystavujících umělců vybírají ty nejlepší a následně je poté na základě výhradní smlouvy, dále zastupují v jejich prodeji a prezentaci ve svých prestižních galeriích. Takový umělec má vyhráno a je škoda, že většina galerií u nás tuto cestu neumí uplatnit, nebo nastartovat. Bohužel, zásadním faktorem je také dostatečně vychovaná veřejnost a zájem o uměleckou tvorbu celkově.


Obr. Výstava v obchodních domech v USA na pozadí obrazy v popředí velké plastické dílo

V tomto směru ČR značně pokulhává a je to dáno především ekonomickou situací a přístupem hlavně umělců, kteří se bojí moderní doby, změny myšlení a svého přístupu k novým možnostem. Buďme ale připraveni. Naše galerie díky celoplošnému projektu „přiblížení umění k lidem“, zaznamenává vzestup zájmu a prodej umělecké tvorby. Další selekce uměleckých profesionálů a talentů, záleží na jejich osvětě a vše má svůj čas i z pohledu nastartování zájmu veřejnosti. Zájem stále roste, prodává se více a více uměleckých děl a některé galerie pomalu zapojujeme do celkového projektu „obnovení trhu s uměním v ČR“. Ostatní je v rukou samotných umělců a pochopení faktu, že ZDARMA nemůže nic fungovat dobře. Městské a státní galerie, jsou toho důkazem a pomalu snad také začínají řešit alarmující stav prázdných galerií bez návštěvníků.  Máme co dohánět a jdeme správnou cestou, ale musíme všichni vydržet, něco zažít dělat a nebát se moderní doby a možností, které se nabízí.


Obr. V USA jsou běžné i venkovní výstavy

Prostředí výstav. Na první pohled je zřejmé, že výstavy v obchodních domech, nemohou skutečně poskytnout srovnatelné podmínky, jako nabízí klasické galerie. Na druhou stranu jsou výstavní panely designově vyrobeny tak, aby každé umělecké dílo v podobě obrazu či fotografie, bylo vnímáno návštěvníkem, bez rušivých elementů okolí, zkrátka aby umělecké dílo vyniklo.


Obr. Výstava umění v obchodních domech - Francie

Cena výstav.  Současně je zcela jasné, že „ZDARMA“ nemůže nic fungovat spolehlivě, pokud není galerie dotována státem, městem, či není výstava součástí dotovaného projektu. Je potřeba si také uvědomit, že samotnou výstavou s naší galerií, pro umělce nic nekončí. Naopak celá řada dalších podpůrných služeb je součástí další velké osvěty. Informace na internetu v podobě článků a pozvánek vytváří umělcům půdu pro vyhledávání na internetu případných zájemců o uměleckou tvorbu a lze jen říct „FUNGUJE TO“. Celková cena za výstavu je tedy složena ze všech úkonů a služeb, které naše galerie zajišťuje vystavujícímu a to pouze v poměrné nutné částce. Většinou by zadavatel, nebo-li umělec musel za svou „internetovou propagaci“  zaplatit okolo 15 000 Kč, aby byla obdobně účinná a srovnatelná se službou naší galerie.  Chráníme a podporujeme i samotný vzestup galerie a umělců současně, využíváme masové podpory internetu, jako největšího média moderní doby a vzhledem k našim možnostem a díky partnerům, si můžeme dovolit cenu snížit na nejnutnější minimum. Většina umělců, ale všeobecně všech lidí, nemají s moderním marketingem žádné zkušenosti a prakticky ani netuší jaké účinné služby, vlastně získávají v ceně výstavy. Můžeme jen doporučit: „umělci využívejte našich výzev a pište nám o sobě články, pište do svých blogů ve webové galerii pozvánky na výstavy i v jiných galeriích, budujte si svou pozici na trhu a před širokou veřejností“. Chcete být vidět a ještě více prodávat svou tvorbu? Udělejte pro to něco a buďte aktivní.

Cenová kalkulace výstavy. Vaši výstavu, kterou společně s naší galerií uskutečníte, shlédne přibližně 300 000 návštěvníků za měsíc. Pokud byste chtěli srovnávat s návštěvností klasické galerie, museli byste si uspořádat cca 1 500 výstav, abyste oslovili podobný počet případných zájemců.


Obr. Výstava v Obchodním domě JAPONSKO

Krádeže a pojištění. Obavy několika málo umělců z krádeže uměleckých děl  nejsou na místě. Ano nic nemůže být 100% a všechno má svá úskalí, ale s jistou hrdostí můžeme říci, že až na 1 incident, kdy se pachatel pokusil ukrást umělecké dílo, jsme nezaznamenali za 29 měsíců a přes  600 uskutečněných výstav  ani jeden další pokus o krádež. Navíc je naše galerie pro určitá rizika a vandalismus pojištěná a v místě výstav je kamerový monitorovací systém a prostory hlídá bezpečnostní agentura.  V celkovém shrnutí statistik nám vychází větší pravděpodobnost, že se stanete součástí dopravní nehody, než že by se odcizilo umělecké dílo z Vaší výstavy.

Více informací o výstavách a rezervaci, Vám sdělí kurátorka výstav  „přiblížení umění k lidem“
Petra Mudrochová
E-mail: 
petra@iagallery.org
Tel: 730 517 406

3.5.2015 8:51:04 - International Art Gallery

Chystáme bonusy v podobě kreditů „ZDARMA TO NEBUDE“, ale stačí pro sebe něco udělat a my Vaši snahu finančně odměníme.

Naše galerie Internationalartgallery.org si velice dobře uvědomuje nutnost výborné prezentace a marketingu našich umělců, ale i umělců ze zahraničí. Z tohoto důvodu vedení galerie uvítalo a schválilo návrh Ing. Romana Škorňáka ředitele IT galerie a specialistu na světový internetový marketing poskytnout umělcům, kteří se v naší celosvětové internetové galerii prezentují, věnovat zvláštní pozornost pečlivým a snaživým umělcům a za tuto snahu je finančně odměnit.

Ano …čtete správně. Co pro sebe KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ UMĚLEC udělá, odměníme finanční částkou v podobě „KREDITŮ“

Oceníme Vaši snahu

Jak to celé bude fungovat? Jedná se o podporu umělců, kteří si ve svém vlastním zájmu budou pečlivě vést a udržovat své profily v naší galerii, psát pozvánky na výstavy a další informace do svých blogů a za toto je navíc odměníme!!!

 • Máte překlady své monografie do cizího jazyku? Získáte xx kreditů
 • Máte výborně vyplněné své portfolio? Získáte xx kreditů
 • Vložili jste do své prezentace více prodejních děl než je spodní limit? Získáte xx kreditů
 • Napsali jste do svého blogu nějaký článek např. o pořádané výstavě? Získáte xx kreditů
 • Poradíte ostatním umělcům, jak začít tvořit, prodávat, kde vystavovat? Získáte xx kreditů
 • Nebaví Vás platit za jednorázově vložená díla k prezentaci? Vložte jednorázově vyšší finanční částku a ta se Vám převede na kredity.
 • Může Vás někdo podpořit!! Například návštěvník, který Vám fandí, může vložit částku na Váš kreditní účet a tím Vás podpořit.
 • Odkazujete článkem  nebo „prolinkem“ na svých facebookách a dalších svých akcích na internationalartgallery.org? Získáte xx kreditů
 • Podpoříte nějakého našeho partnera „NADACI“ věnováním uměleckého díla. Získáte xx kreditů

K čemu budou kredity sloužit a jak je lze využít?

 • Bezplatné vkládání dalších uměleckých děl určených k prezentaci a prodeji. Neplatíte
 • Zakoupení virtuální výstavy. Neplatíte
 • Přestup do prestižnější galerie. Např. ze SILVER do GOLD. Neplatíte
 • Chcete výstavu zdarma a máte dost kreditů? Neplatíte výstavu
 • Chcete přeložit texty do cizích jazyků a máte volné kredity?   Máte překlady zdarma
 • A další služby v přípravě…. Neplatíte

30.4.2015 10:54:49 - International Art Gallery

Jiří Vyvial
narozen 4. března 1952 Nová Bělá ve znamení ryb a v čínském znamení Draka

Dřevo mně baví a dává možnost seberealizace. Mohu se vyjádřit a prezentovat svůj pohled, názor, postoj na cokoli „dřevěnou formou, dřevěnými myšlenkami“. Cítím v tom šanci na rozvoj, jak řemeslný tak duchovní. Dřevo mi voní, má energii, je pořád živé. Život, pro mě není procesem objevování, ale procesem tvoření. Nechci sám sebe objevovat, snažím se stát tím, kým chci být.

 „TO znamená být svůj a jít svou vlastní cestou“

Když stojím u nového špalku, myslím jen na to, co z toho dostanu. Co vypadne ze mne a z toho špalku nebo obráceně. O ničem jiném neuvažuji, to jsou ty nejkrásnější chvíle přítomného okamžiku a Vědomí „Já jsem“

Svým dílem se chci podělit a obohatit  lidi o vnímání světa mým pohledem. Podělit se o hledání tvarů, postojů, názorů, symbolů, jinotajů, neboť o TO vše mi jde pro obohacení celku a jedině tak TO má pro mne smysl.    

                                                                                                                                          „Jiří Vyvial“

Radek: Vážení čtenáři, umělci. Pozvání k rozhovoru na téma život umělce a povídání třeba jen tak, přijal ode mě, vynikající sochař a člověk ……Jiří Vyvial.

Jirko díky za tvůj čas a předem se těším na krásná moudra a povídání….. předem musím říct, že kdybychom měli ocitovat zde v textech vše důležité, tak to spolu rovnou můžeme psát knihu….znamení ryb jsme oba, oba jsme sví a razíme občas cestu proti proudu, oba vizionáři i trochu rebelové a teď jen spíš o tobě, jelikož o mě to není, také s velkou fantazií a vnímavou duší…… Tak...proto pár teček….. protože opravdu román psát nemůžeme. Jirko, musím být upřímný…dlouho se neznáme, ale myslím, že jsme na podobné, ne-li stejné vlně. Čtenářům prozradíme zásadní informaci o uskutečněném setkání u Tebe v ateliéru a rodinném příbytku v Ostravě -  Bělé…Viděli jsme tvou galerii a mnoho krásných uměleckých děl….no krásných….pro mě to mělo zvláštní kouzlo a překvapení…nádherná umělecká díla, sochy a obrazy ze dřeva…to se nedá popsat to se musí vidět…. Doplním, že šlo o návštěvu poněkud pracovního charakteru, kdy u tebe probíhalo focení pro naší celosvětovou galerii s úžasným fotografem Martinem Hájkem z Prahy a kde vystupuješ i ty jako jeden z nejlepších sochařů, které známe a také, že to bylo velice příjemné a oduševnělé….i trochu ovíněné setkání….Více prozradíme v příštím vydání zpravodaje….“O tom jak jsme fotili u Jiřího Vyviala a jak to viděl Martin Hájek přes oko přístroje na focení J“ Prozraď nám o sobě Jirko…… jak to vše začalo ….s tebou a tvorbou…tvým životem..

Jiří Vyvial: Ahoj Radku….tak jak už jsme zmínili v úvodu…...Narodil jsem se v Nové Bělé v březnu 4.3.1952  ve znamení ryb a v čínském kalendáři ve znamení draka a tím je spousta věcí dána. Člověk se rodí s určitými předpoklady, schopnostmi, povahovými rysy a je jen na něm, jak čas svého života využije a čemu dá svůj hlavní smysl života. V mládí jsem se o umění nezajímal, naše rodina byla dělnická a byly zcela jiné starosti. Volba povolání byla vcelku jasná. Strojní průmyslovka, která zajišťovala velký výběr možností jak se uživit. Předmět technické kreslení na průmyslovce, byla má jediná spojnice s uměním.....smích J J J. Po vojně jsem prošel několik zaměstnání, od řidiče autojeřábu, mistra na dílně, potápěče u povodí Vltavy, dělníka na lisu, přejímače ocelových konstrukcí, revizního technika plynu a kotlů u Hutních montáží, až po vlastní firmu na revize, čištění a rekonstrukce nádrží na ropné látky a likvidace odpadu.

Radek: Musím vstoupit……chvíli mě napadlo, když tě poslouchám…..podobně jako ty, popisoval své období začátků Jiří Poledníček v našem rozhovoru…práce, práce, práce, a vyhlídky se měřili na jistotu přínosu financí….ne na to, co koho baví….to si dnes už moc mladá generace, neumí ani představit….A jak tedy přišel začátek sochaření Jirko…..něco tě od té práce muselo odtrhnout, nebo nějaký impuls byl?

Jiří Vyvial:  Tehdejší období, bylo skutečně o práci z nutnosti a ne zrovna radosti, nebo výběru co člověk chce. Já tenkrát začal ještě ke všemu, stavět dům a po stavbě našeho rodinného domu v Nové Bělé svépomocí, jsem neměl najednou co dělat…tak mi to prostě přišlo do životní cesty, byl jsem na práci naučený…... Začal  jsem tedy s  řezáním prstýnků, broží, náramků. Lidem se TO líbilo a mně TO začalo bavit. V té době jsem více začal chodit na výstavy, navštěvoval galerie, chtěl jsem vědět co je ……a co není UMĚNÍ….. Mým slabikářem, byl sochař Henry Moore…..Byl jsem jim  nadšen……Nastartoval mně, protože najednou jsem cítil, že Všechno je možné, všechno je dovoleno. Jednoduché linie, dokonalost tvaru a z nich, vyzařující energie. Jedním slovem svoboda. Dodnes TO tak cítím. Chtěl jsem být sochařem! Bylo mi 40 let, koupil jsem první pořádná dláta Pfeil a začal jsem v zimě ve sklepě a v létě…. v zahradním atelieru. Dělal jsem TO, co mně trápilo. Odpovědi ve dřevě na své otázky při své životní cestě nahoru a dolu…….Kde…. Jak….. Proč…. Kam?

Radek: chvíli slyším sám sebe….hlavně ty důvody a nadšení…...otázky a odpovědi…ryba k rybě sedá JJ…. máme dost společného. Povídej dál….nezlob se musel jsme tě přerušit a něco k tomu dodat…..

Jiří Vyvial: Nemám žádné výtvarné vzdělání, nebyl jsem v žádném spolku a skupině, takže jsem byl ovlivňován pouze svým Vědomím, Chtěním, Touhou, Momentální myšlenkou, Fyzickým rozpoložením a Způsobem žití. Jako samouk jsem se k všeobecně známým technikám propracovával pokusem a omylem….. což stálo nějaký čas a mou jedinou výhodou bylo, že mi nikdo neříkal co umění je a není …..a tím pádem,  jsem neměl žádné zábrany. Neměl jsem ambice být umělcem, stačilo mi být tím…… KDO dělá ty sochy..

Radek: A kdy přišla první výstava Jirko …vím, že jsi měl spoustu nádherných výstav a dokonce i ocenění a ne jedno…bylo jich více

Jiří Vyvial: Vystavoval jsem tam, kde mě chtěli. Třeba v nemocnici, knihovně, ve stavebninách, v síni zubních ambulancí, kde lidé byli zaskočeni vůní dřeva a vosku, terpentýnu, motivy a jinotaji, energií nabitou atmosférou prostoru, kterou může dát pouze dřevo. Poprvé jsem vystavoval na výstavě Amadea v roce 2002 v Hlinsku….. Svým rozsahem v Česku, nepřekonaná výstava asi 60 sochařů z celého světa. Moc pěkná výstava……bohužel pro organizátora skončila zdravotními a finančními problémy a pro mne tím pádem, konec úžasné nabídky…kterou původně bylo…  zhotovení v průměru sedmimetrového lustru do prestižního pražském hotelu. Moje první významná a realizovaná zakázka do veřejného prostoru, byly reliéfy a sochy do Knihovny města Ostrava v roce 2005. Zde byla prováděná rekonstrukce celého objektu a já jsem měl volnou ruku ve výběru a realizoval jsem tam svou fantazii a zhotovil umělecká díla… Názvy děl: Osud….Teď….Věčnost…. Zpovědnice…. Quo vadis…. Čas…… Další má významná výstava kterou zmíním, byla v roce 2007 na Czech Art Festivalu v Českých Budějovicích, kde  jsem získal…. Hlavní cenu napříč všemi kategoriemi, za kreativitu a nápad….. A to bylo pro mne velké překvapení,…..jak je moje tvorba vnímaná, protože často jsem z brlohu nevylézal.

Radek: Dobře že zmiňuješ České Budějovice a připomínáš mi….mám Tě pozdravovat od Miriam Kocourkové J J, která s tebou v Budějovicích tenkrát byla také a rovněž byla oceněná…tuším, že jste byli dva co tam vyčnívali nejvíce….bez urážky ostatních, ale to ocenění snad o něčem vypovídá… řekni mi Jirko……. jaké to bylo vlastně ocenění, nebo umístění a co pro tebe znamenalo?

Jiří Vyvial: Určitě zdravím také Miriam a jsem poněkud zaskočený……..překvapený… jak je svět malý…v jeden den taková náhodná setkání…. No nic popovídáme přes Facebook…. Ale musím ještě doplnit Jiřího Poledníčka, který tam byl na výstavě také a získal ocenění za fotografii…také úžasný člověk a umělec….teď tedy zpátky k těm výstavám….. V roce 2010 - Czech Art Festival v Českých Budějovicích 1. místo v kategorii dřevo. V roce 2010 - účast na výstavě Macef v Miláně, přes pražskou agenturu. Problém byl v tom, že TO byla výstava designu a ne artu. ……Odpovídal jsem na dotazy návštěvníků … jestli je to ze dřeva….. kolik lidí mám ve fabrice…..jak daleko je letiště a kolik kusů kdy mohu dodat za jakou cenu….. J J

Radek: Opravdu smích…hodně…..teď jsem vybuchl smíchy J J…přišlo mi to tak vtipné!!…chvíli jsem tě viděl, jak kulíš oči a jsi v reálném čase ..tam…no vidíš ….a mohl jsi být pán zámožný podnikatel, který lifruje sochy z ČR jako Číňani po světě…  .....no …dále tedy…

Jiří Vyvial:  Ještě nekončím…Výstava …Art…. Byla v Bologni o týden později. Tož taká drahá nezapomenutelná zkušenost. … Poté přišli na řadu soukromé zakázky….Realizoval jsem jich pár a uvedu například v GOLF Resortu Čeladná, v jabloňovém sadu významného českého buddhisty, interier Pivovaru Koníček atd. v roce 2014 - cena diváků na sochařském sympoziu v Klášterci nad Ohří za dílo "Anděl ve mně". Pak nastalo období ujasnění… co …jak dál… mě časem dohnalo a musel jsem si hlavně udělat jasno  jaké věci chci vlastně dělat?.........protože …dlouho jsem měl problém vypořádat se s tím co umění je a není. Trápil jsem se tím, že mi asi chybí nějaký smysl…..šestý….sedmý….nějaký.....že nedokážu zachytit a vnímat TO čemu ostatní tleskají a obdivují se. To mě provázelo právě od té poslední výstavy ART v Bologni…….poté jsem objel galerie v Londýně…. Paříží….Miláně….Vídni… Barceloně ...a ubezpečil jsem se……….že zůstanu svůj……. Krásu vnímám v harmonii,  v inspiraci srdcem, v respektování posvátné geometrie, používání symbolů, energie tvarů a spoustě věcí, které jsou za slovy…..V dovednosti vyvolat emoci…..prožitek. Umění musí být pro lidi jinak není kruh uzavřen a nemá TO smysl. Člověk může dělat pouze takové věci jaký je….Proto je důležitý osobní rozvoj. Rád používám symboliku a dělám jen TO o čem si myslím, že má nápad. Nápad není náhoda ale způsob vnímání, myšlení, postoje a barevnosti duše. Vytváření toho, co tu ještě nebylo, rozšiřování nových obzorů pro všechny.

Radek: To je hezky podáno a já moc souhlasím…. Vlastně TO co mě někdy mrzí na některých umělcích je, že obhajoba titulem …..z některých umělců dělá něco více a to srdce se občas ztrácí…….

Jiří Vyvial: víš Radku a parodií pak zůstává experiment, kdy v prestižní  Amstrdamské galerii umístili dílo koupené v IKEA za 25 EUR a oslovení návštěvníci tipovali za kolik se dílo v galerii prodá. Cena odhadu návštěvníků se došplhala na 2,5 miliardy. Toto je přesně ukázka manipulace lidského ega "posvátnými skupinami“……to je tragédie…..

Radek: Ano viděl jsem také záznam, této skryté kamery a ukázky tipování ceny toho obrazu… co na to říct… je to pravda…. A jaké máš ty Jirko, osobní zkušenosti v oblasti prezentace umění u nás v ČR a v zahraničí jak je to s internetem…..musíme trošku postoupit dále

Jiří Vyvial:  Tak určitě se prezentuji na internetu pomocí www stránek, které se mi zdají být vhodné a to již pár let a zatím jsem prodal spíše drobnější umělecká díla. Velké a drahé věci kupci po internetu moc neobjednají…ne u nás v ČR a taky moje klientela po internetu nesurfuje spíše mě navštíví osobně… Www stránky jsou však vizitka mělce….. je to dům, který může kdokoliv na světě navštívit. Důležité je aby Vás našli a weby byly funkční, informační, komunikační. V dnešní době je to prostě nezbytné!! Dále se prezentuji se na veletrzích umění, nábytku, designu, zahrady,….někde kde je velká koncentrace lidí  a za 3 dny výstavu zhlédnou tisíce lidí…….I tací, kteří by do galerie nikdy nešli, protože nerozumí  tomu co se tam prezentuje jako umění. …..A tady na výstavě veřejné, jsou lidé nadšení, že tohle je i pro ně. Po svých zkušenostech preferuji prezentaci s osobním kontaktem, zdá se mi nejúčinnější……Pořádám doma zahradní party s atmosférou, kde pozvu vytipované lidi s partnerkami…..  inklinující k umění a to formou  krásného odpoledne s prohlídkou tvorby v mé galerii a atelieru s výkladem, občerstvením a  neformálním  Dialogem…….Nejlepší obchod…… Vydal jsem obrázkovou prezentační knihu pro radost a potěšení,  pro kompletnost, budí TO důvěru a slouží mi jako nabídka, případně jako dárek…..

Radek: mohu potvrdit tvá slova…..knihu jsem od tebe také dostal jako dárek a už jsem si ji prohlížel asi 4 x za poslední…..2 dny…a to nemám na nic čas!!!   Jenže ta tvoje díla jsou prostě úžasná…rád se na ně dívám a ještě lépe když stojí člověk před nimi a může se jich i dotknout…..malá vsuvka…. Ale samozřejmě souhlasím…osobní setkání i ten internet jsou nejvíc důležité….. vlastně je to přesně to co i naše galerie doporučuje všem a náš samotný marketing je tak nastavený…sblížit umělce a zájemce…..ne… je od sebe oddělovat i za cenu hrozeb a finančních pokut, že přijde někdo o provize….. no jdeme dál… Co umělecké vzory….zmínil jsi ..Jirko jednoho umělce, který tě nejspíš opravdu nadchl a inspiroval, nebo navnadil…nechci se do toho zamotat……byli i další?

Jiří Vyvial: To už jsem zmínil Henry Moore a František Bílek. Sochař, řezbář František Bílek je z 19. století a je moje krevní skupina nejen jak a co dělal…… ale způsobem žití. Obdivuji ho co všechno za svůj život zvládl…..jeho  způsob myšlení na tu dobu…..Tož s Henrym jsou mí oblíbenci…..tak to je..

Radek: V čem Jirko ….spatřuješ zásadní rozdíly, možností českých a zahraničních umělců z pohledu „Uživit se prodejem své umělecké tvorby a samotné prezentace – reklamy“

Jiří Vyvial: Zásadní rozdíl je v tom, že v  zahraničí si umění…. mít doma….. může dovolit daleko větší skupina lidí. Je tam jiná atmosféra a jiná chuť nakupovat. Kupní síla je násobena příjmy, které jsou vyšší, než u nás a umělec si může říct o jinou odměnu …vyšší odměnu….. Logicky z toho vyplývá… proč tedy neprodávat v zahraničí sám? Bez osobního kontaktu, galeristy, známosti se neprosadíte! Protože Tak TO je….taková je moje zkušenost. Pravdou je a bylo, že bez mecenáše, sponzora, zázemí, podpory se "velkým umělcem" člověk prostě nestane …..Kupka, Moore, Mucha…jasný důkaz, který vždy bude platit…..S uměním se prosadit je úplně jiná disciplina. Co se týká rozdílu ostatních věcí jako je reklama umělce atd …..mezi českými a zahraničnímu umělci, nemám zkušenost, ale myslím si, že možnosti jsou stejné a rozdíl je pouze v částce  kolik si mohu dovolit investovat do reklamy a propagace, umělci v dané zemi…možná i způsob uvažování a snahy, je potřeba zmínit….chce to prostě snahu …..

Radek: Jirko …..Co bys doporučil z pohledu svých bohatě nasbíraných zkušeností všem českým kolegům umělcům???

Jiří Vyvial: Být dobrý je málo......být prostě nejlepší!......Být svůj…..přijmout danou Realitu a z ní  vybrat TO nejlepší pro sebe a povýšit TO na záměr..... J J                                                                                  

Radek: Dobře souhlasím a ještě jakou formou „účinnou formou“ si myslíš, že by se měl ubírat český umělec ve své propagaci a budování své kariéry.

Jiří Vyvial: Otázka je dobrá  ale  znám pouze úsměvnou odpověď.....:-) Dát na modlení ......a nesplní se ti  co si přeješ ale pouze TO čemu věříš,  každý sám za sebe ví dle svých možností nejlépe Co a Jak.

Radek: To bylo opět stručné, ale výstižné….myslím, že více lidí se modlí ke štěstí, nejen umělci.. Jirko a jak vidíš další svou budoucnost a budoucnost umělců v ČR….jsou podle tebe lepší vyhlídky?

Jiří Vyvial: Pohled na budoucnost se odvíjí od mé vnitřní jistoty…..Vždy se …Něco najde… abych  Něco zrealizoval…. Člověk musí hodit kámen do rybníka, vyvolat kruhy, aby se Něco dělo a reakce určitě přijde. Dřív nebo později……Aby člověk mohl sklízet, tak musí zasít…..To jsou zákonitosti……… Takže je nezbytné mít dobré osivo myšlenek, aby mohly být žně. Kdo tohle pochopí a promění v činy, další rady nepotřebuje. Samozřejmostí je dotahovat věci do konce a k dokonalosti a být k sobě perfekcionista. Být vnímavý a přítomný jelikož věci se kolem nás dějí pořád a kolem létají příležitosti, akorát mají jinou formu a neumíme si jich všimnout. Zkoušet nové věci a příležitosti a NIC  předem nezahazovat i když se v první chvíli může zdát …..že TO není pro mne…… Je důležité Být k sobě upřímný a odpovědět si: Mám co sdělit?       potřebuje TO Někdo?...... mohu obohatit a přispět svým postojem …názorem?.... A nebo mám dělat Něco jiného?.....

Radek: krásná odpověď a opravdu upřímná….. tohle mě vždy povzbudí….. tohle slyšet…. A na čem nyní pracuješ ty? Máš nějakou sochu, nebo obraz ….ve stavu …….tvořím….?

Jiří Vyvial: Momentálně  dělám grafický návrh do soutěže na sochařské sympozium v Ahrntalu v Itálii a bude se jmenovat  "Tóny života"…..Tak uvidíme jestli budu mezi vyvolenými. 

Radek: Poslední nezbytná otázka…ptáme se na názory předních umělců a kritiku na naši galerii….Jaký máš postoj k naší internationalartgallery.org z pohledu výstav před širokou veřejností, propagace na internetu?
Myslíš si, že je pro umělce důležité či vhodné prezentovat se u nás?…..kritika klady a zápory, bez servítek..

Jiří Vyvial: Výstavy v obchodních centrech je přesně TO, že umění jde k lidem, za lidmi…..Obyčejný člověk, nebo i bohatý…ti jsou zase hodně zaneprázdnění a nemají na nic čas, by do galerie nešel, ale tady se náhodně potkává s uměním o které se nikdy nezajímal a zjišťuje, že jsou TO úžasné věci.V podstatě je TO osvěta na té nejširší platformě!!!! Pomoc umělcům i zákazníkům…… Oživení prostoru!........Vnímám vaši organizační náročnost a smekám….. Vysoce hodnotím propojení virtuálním nabídky galerie s konkrétními službami jak pro umělce, tak kupující. Komplexní služby……překlady do cizích jazyků….balení…..štítky….čerstvé informace…..nabídky to je To co  dělá IAG výjimečnými. Oceňuji osobní přístup a zájem pomoci ze stran IAG  při hledání řešení …..spojovaní potřebného. Propagace na vašich stránkách je určitě správná volba a jsem v očekávání, jak bude úspěšná i pro mne Já pro TO udělám maximum. Každé dílo si svého kupce najde a s pomoci IAG to bude určitě mnohem jednodušší a snazší. Přeji vám maratonskou výdrž…..dynamiku sprintera a skvělý čas na nekonečné cestě....:-)

Radek: moc ti děkuju a ……a…. prostě díky za všechna slova a díky hlavně za podporu….. tohle rádi uslyší všichni z našeho týmu…Petra, Blanka, Roman,…..Míša, Míla a všichni další…kteří se u nás umělcům a galerii věnují…
Díky Jirko za velmi hezké povídání a od srdce ti přeju za celý náš realizační tým internationalartgallery.org….. hodně pevné zdraví a inspiraci a věřím…..že …se brzy zase uvidíme…

3.4.2015 16:50:02 - International Art Gallery

Zvažovali jste někdy o možnosti tisknout svou uměleckou tvorbu na fotoplátno?

Fotografové používají tuto techniku od prvopočátku, kdy klasické fotopapíry a fotografie vytvářené ve fotokomorách, postupně vytlačili z trhu levnější metody a větší formáty. Dnes už tuto technologii a možnosti používá většina fotografů, ale co malíři obrazů? Část umělců si nejspíš řekne originál je jen jeden a není potřeba dělat nějaké kopie, protože to ztrácí smysl. Pak přijde zájemce, který chce koupit třeba právě Vaše umělecké dílo „obraz“ a po nějaké chvíli váhání si řekne, je to na mě moc drahé a obraz nekoupí. Když se nad tím zamyslíme, chtěl obraz koupit, líbil se mu a nejspíš by Vám jako umělci dlouho dělal reklamu a šířil mezi přáteli Vaše umělecké jméno. Jenže rozhodli peníze…na dovolenou, na pračku, na jídlo….Co to pro umělce v konečném důsledku znamená???  Nespokojený zákazník, neboli zákazník, kterého umělec ztratil. Možná se někteří zákazníci vrátí a koupí později Váš obraz, to se stává také, ale je to otázka. Pojďme se podívat na variantu druhou – fotokopie Vašeho obrazu na fotoplátno. Na českém trhu je spousta umělecké tvorby – jestli se to tak vůbec dá nazvat, dovezené z ASIE a za ceny od 700 Kč – 4 500 Kč. To pro české umělce znamená velikou konkurenci, které nikdo, ani stát nezabrání. Jak tomuto čelit, jak proti tomu bojovat a dá se tato skutečnost nějak změnit? ANO dá!! Většina výrobců „nebudeme jmenovat“, ale může jít o výrobce elektroniky, automobilů, nářadí, oblečení atd. mají své produkty zacílené na chudou i movitější klientelu. Zkrátka nechtějí přijít o zákazníka. Podobně by se mohli zachovat i umělci a ještě to má své velké výhody z celkového pohledu, jak vytěsnit zboží z ASIE, které všem umělcům dělá nepříjemnou konkurenci. 

Umělec si svá díla nechá profesionálně nafotografovat, nebo si je nafotí sám s podmínkou velmi slušné kvality a nechá si vytvořit kopie své vlastní tvorby. Umělec tak zájemce, který chce mít doma originální umělecké dílo, nijak neodradí. Kupující má stále ten jeden originál, ale umělec neztratí ani zájemce, který nemá tolik financí a pře sto by daný obraz chtěl. Koupí od umělce tedy fotoplátno, které při dobré kvalitě a opatřené rámem, bude vypadat téměř identicky, jako originál. Kupec fotoplátna tedy již nemá důvod jít do nějaké velkoprodejny a tam si nezakoupí dovezené dílo z ASIE a navíc stále žije s pocitem a vědomím, že nemá originál. Přitom umělci současně dělá reklamu a současně i „naháněče“ dalších kupců. Obraz na fotoplátně se může líbit i jeho přátelům, rodině, nebo obchodnímu partnerovi, kterého umělecké dílo, byť v kopii osloví a řekne si…já si koupím také kopii, nebo rovnou originál. Pro umělce z toho vyplývá, že má zase o trošku větší reklamu a současně s tím, si vydělal na další materiál, jako jsou barvy a plátno. Pokryl tedy své náklady! V této souvislosti je tedy jednoduchá rovnice, pomocí které může využít fotokopie ve svůj prospěch v podobě příjmu, reklamy, budování povědomí o své existenci a navíc tím současně podporuje konkurence schopnost nejen sám sebe, ale i všech ostatních umělců. No není to k zamyšlení?

 

                             RADOZO  „Němé rozhovory těsně po lunární explozi“

Radozo - Němé rozhovory

 Naše galerie www.internationalartgallery.org se již delší dobu zabývá myšlenkou, tuto cestu prodeje uplatnit i v naší internetové galerii a i z tohoto důvodu, hledáme partnera, který by finančně zvýhodnil české umělce při vytváření fotokopií umělecké tvorby na fotoplátně, pře  běžným zákazníkem. Z vlastních zkušeností a zkušeností, některých umělců víme, že někteří tuto formu již dávno využívají. Někteří umělci, především fotografové a grafici dokonce zvažují nákup zařízení, na kterém se dají tisknout  „digitální data“ obrazů, grafiky a fotografií na fotoplátna. Osobně uvedu jeden příklad prodeje kopie svého obrazu „Němé rozhovory těsně po lunární explozi“ jehož originál nabízím za 40 000 Kč a náklady na tvorbu stáli včetně rámu, plátna a barev cca 2 500 Kč, čas tvorby nepočítám, jelikož je malování mým koníčkem. Zájemce o tento obraz neměl vůbec peníze, ale obraz usilovně chtěl. Vytvořil jsme tedy fotokopii tohoto obrazu na fotoplátno a nechal jí dát na blind rám a opatřil stejným rámem. Celkové náklady cca 2 250 Kč a kupující zaplatil 6 000 Kč. Udělal jsem zájemci radost a současně se mi vrátili náklady, které jsem do originálu obrazu investoval.

Máte podobné zkušenosti a chtěli byste nám sdělit i svůj příběh, nebo jste odpůrci fotokopií a nesouhlasíte s touto formou? Napište nám své zkušenosti, článek a doplňte o případně fotografie své tvorby. Ty nejzajímavější reakce a články zveřejníme v příštím vydání našeho měsíčního zpravodaje. Za Vaše názory a reakce děkujeme předem.

Články a postřehy, nebo kritiky posílejte na email:  radek@iagallery.org

3.4.2015 16:45:24 - International Art Gallery

Společná výstava Martiny Grafkové a Zbigniewa Gotta je ovocem jejich přátelství.

Oba umělce od sebe dělily Krkonoše a česko-polské hranice. Teprve umění je spojilo.
Práce Martiny Grafkové jsou na výstavě retrospektivou její tvorby, kterou namalovala za poslední tři roky. Zbigniew Gott vystavuje s výjimkou čtyř starších obrazů, všechny své nové výtvarné práce. Různorodost představených výtvarných prací obou výtvarníků sloučených do jedné společné výstavy, svědčí o širokých a všestranných výtvarných možnostech, které Vás jistě překvapí a zaujmou..

Přijďte se podívat na zajímavou vernisáž, kterou zahájí svou výstavu pod názvem UMĚNÍ BEZ HRANIC

Výstava a zahajovací vernisáž se koná dne 7. 4. 2015 v 17 hodin v malém sále MKS v Nové Pace a potrvá do 29. 4.

Místo výstavy: malý sál MKS

Všichni jste srdečně zváni.
Více informací a pořadatelem výstavy je: MKS Nová Paka

Ukázka z tvorby Martiny Grafkové

Martina Grafková

Ukázka z tvorby Zbigniewa Gotta

Zbigniew Gott

3.4.2015 16:39:07 - International Art Gallery

Chceme touto cestou informovat všechny umělce, kteří s námi vystavují na výstavách s největší účastí návštěvníků na výstavách v Evropě „výstavy v Obchodních domech“
Často se nás ptáte, zda je možné být přítomni v průběhu své výstavy přímo na místě a komunikovat s návštěvníky.  Ano je to možné. Řada umělců tak činí, aniž by se nějak ostýchali a nevidíme na tom vůbec nic špatného. Přímá konfrontace s návštěvníkem je pro spoustu umělců inspirativní a povzbuzuje třeba i chuť do nové tvorby. Je na každém umělci a jeho uvážení, zda tuto formu chce využít. V případě zájmu o setkání s veřejností s neobávejte obrátit na nás a my Vám toto setkání pomůžeme vyřešit lépe, než když si to naplánujete sami…..To nám samozřejmě nevadí, ale naopak. Můžeme Vám zajistit na konkrétní den a dobu, nějaký stoleček a židli. Uvědomíme managery v daném Obchodním domě a v lepším případě se místním rozhlasem může sdělit návštěvníkům informace na pozvání přímo k místu výstavy, kde budete čekat…. Nemůžeme nic slibovat předem, ale učiníme vše dostupné, co bude v našich silách, abychom umělcům pomohli. Vždy nás těší spolupracovat s umělci, kteří se spolupráce nebojí a umí ji využít maximálně.

Pro případ zájmu o tuto službu kontaktujte Blanku Horákovou BBA, na email: blanka@iagallery.org   

3.4.2015 16:36:46 - International Art Gallery

Tvořte si svůj zpravodaj a využijte možnosti, kterou Vám nabízí naše galerie zdarma. Můžete nám zasílat fotografie, články o sobě, své tvorbě, životě, pozvánky na zajímavé výstavy. Plánujete nevšední velkolepou výstavu, vernisáž, nebo chcete několika tisícům lidem ukázat své umělecké dílo, na které jste pyšní? Zašlete nám fotografie a stručné texty a popisky. Pokud budou informace smysluplné a vše v pořádku, navíc zajímavé, máte zveřejnění téměř jisté. Píšete básničky, povídky, zkrátka cokoliv co byste rádi zveřejnili? Napište nám. Měsíční zpravodaj, je rozesílán na několik tisíc emailových adres každý měsíc a má poměrně velkou úspěšnost. Máte možnost zviditelnit se v novinách zdarma, nebo být vidět na internetu? Využijte všechny možnosti, které se Vám nabízí. Staňte se blogery, pisateli, novináři, nebo jen využijte možnosti „Jak být více vidět a úspěšní“

Veškeré texty a fotografie zasílejte na email: radek@iagallery.org

3.4.2015 16:33:36 - International Art Gallery

Buďte světoví umělci a prezentujte se na internetu v cizích jazycích. Využijte možnost překladů textů, monografií a dalších dokumentů od vynikajících překladatelů, které Vám doporučujeme a které jsme vybrali z desítek překladatelů, jako ty nejlepší. Překladatelské služby Vám poskytnou za rozumnou cenu, včas a spolehlivě. Výběr partnerů proběhl formou výběrového řízení a širšího průzkumu ohlasu na poskytované služby, včetně ověřeného a výborného osobního přístupu k zákazníkům. Často se na nás obrací umělci s žádostí o podání bližších informací, ale není to nutné. Pro bližší informace, kontaktujte prosím přímo překladatele. Naši partneři Vám učiní cenovou nabídku přímo na míru – nebojte se odkázat na naši galerii a na to že jste umělci, kteří získali doporučení od nás. Tímto děkujeme našim partnerům překladatelům za jejich pomoc a podporu nejen naší galerii, ale i českým umělcům.

Yes Překlady  Yes Překlady    


Petra Drahošová
Jednatelka společnosti
Tel: +420 777 133 862
Email: preklady@yespreklady.cz

Adresa sídla společnosti:
Horova 2017/12
360 01 Karlovy Vary

Ostatní kontakty:
Telefon kancelář: 00420-353 221 053
Mobily kancelář: 00420-775 133 775 / 00420-775 133 881
(Kontaktní místa pro klienty také v Praze a Plzni viz www.yespreklady.cz.)

Překladatelská společnost YES – překlady a tlumočení, s.r.o. zajišťuje již řadu let kompletní překladatelské a tlumočnické služby ve více než 80 jazycích. Sehraný tým zkušených a kvalitních překladatelů bude s radostí k dispozici i Vám.


MUDr. Boris Ulybin

K Vašim službám:
Tel:  + 420 776 157 772
Email:  ulybin.boris@gmail.com

Adresa:                        
kancelář č. 111
Revoluční 13
110 00 Praha1


Překladatel a tlumočník
Překlady textů do jazyků: Francouzština, Angličtina, Ruština
 

3.4.2015 16:32:13 - International Art Gallery

Vážení umělci, abychom mohli pochod Prahou uskutečnit, potřebujeme především větší zájem ze strany „účastníků“ umělců. Pokud se nám podaří zapojit do tohoto projektu nad 20 umělců, jdeme do toho! Uvědomte své přátelé umělce a přidejte se k ostatním. Pomalu se nám blíží termín k uspořádání pochodu Prahou a z tohoto důvodu, bychom rádi naše řady rozšířili. Vyzýváme znovu umělce k projevení zájmu. Čím více umělců se do akce zapojí, tím větší bude úspěch a zážitek. Trochu recese a legrace spojené s přátelským setkáním a sledováním reakcí veřejnosti, na které budeme jednou vzpomínat, nás nestojí nic víc, než trochu času a možná odvahy. Nenadávejte v teple svých domovů a zapojte se s námi do tohoto významného projektu!!

Pro připomenutí průběhu a významu pochodu Prahou:

V letošním roce počátkem června, bychom konečně rádi uskutečnili již několikrát zmiňovaný pochod ulicemi staré části PRAHY – podněty vzešly od Vás umělců   !!!!! 

Pochodem chceme upoutat pozornost veřejnosti na existenci umělců a české umělecké tvorby, která je postupem času vytlačována plagiáty z ASIE – fotokopie a náhražky uměleckých děl, které nemají s českou kulturou vůbec nic společného a navíc vytváří v naší zemi nerovné podmínky konkurence schopnosti českých umělců! Pochod s „Obrazy na zádech“ je dobrovolný a veškerá umělecká díla, která si umělci vezmou „na sebe“ budou prodejná. Průběh pochodu, trasu a další podrobnosti Vám sdělíme v průběhu měsíce května. Tuto zajímavou akci, bychom rádi zakončili přátelským posezením v některé z venkovních restaurací nebo kavárně….což ještě doladíme.  Prozatím máme představu sjednoceného poznávacího prvku – černý deštník, klobouk či něco podobného. Celkový průběh „pochodu“ budeme zaznamenávat na nejrůznější mobilní kamerová zařízení…mobily, kamery, fotoaparáty a následně z těchto záznamů vytvořit zajímavé video, které umístíme na Youtube, facebook a další sociální sítě…. Následně chceme uskutečnit jednání s MK ČR a pohovořit na téma o současném stavu české kultury, podpory umělců a českých soukromých galerií, které nemají rovné podmínky jako státní a městské galerie.

Součástí této poklidné akce, by bylo sepsání petice - o názorech českých umělců a nerovných podmínkách – předmětem debaty. Následně sestavenou listinu „petici“ zašleme podepsanou na Ministerstvo kultury ČR.

Samotným pochodem chceme dále upozornit a připomenout veřejnosti, že v dobách státních převratů, změn a dalších historických událostí, byli umělci vždy v předních řadách a český národ je následoval. Umělci by měli mít své místo a podporu státu….pomáháme budovat naši zemi a jsme součástí české hrdosti a kultury.

Případní zájemci o účast „pochod Prahou“ prosím kontaktujte nás. Další informace budeme sdělovat osobně, průběžné informace poté opět ve zpravodaji.    
Kontakt:  radek@iagallery.org

3.4.2015 16:24:44 - International Art Gallery

Výběr umělců, kteří mají zájem o prezentaci své tvorby v uměleckém manažerském kalendáři, budeme uzavírat do 20. května 2015. Prozatím je ještě nějaká možnost výběru týdne, ve kterém chtějí mít umělci svá díla prezentovaná, ale postupně se nám pozice zaplňují!! Pokud o tomto druhu své podpory a prezentace uvažujete, neváhejte a zamluvte si pozici co nejdříve. Prezentace v kalendáři se umělcům v předchozím roce velmi osvědčily a někteří díky prezentaci v kalendáři prodali i několik  svých uměleckých děl.

Pro připomenutí podmínek

Co získá umělec svou prezentací v kalendáři a jaké jsou podmínky.

Každý umělec se může v kalendáři prezentovat nejvýše 3 uměleckými díly, abychom mohli dát prostor více umělcům - maximálně 52 umělců po 1 prezentaci.  Počet výtisků kalendářů bude nejméně 2 000 ks, ale je možné že množství bude i daleko větší – rádi bychom dosáhli 5 000 ks a více.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina kalendářů bude opět distribuovaná mezi významnější společnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí, buduje si každý umělec, který zde bude prezentovat své umělecké jméno. Není tedy vůbec vyloučené, že ho osloví i potencionální zájemci o koupi některého uměleckého díla z jeho tvorby, jak tomu bylo podle našich průzkumů i v roce 2014, kdy několik umělců prodalo svá díla právě na základě prezentace v kalendáři.

Pokud budete mít zájem o prezentaci v kalendáři pro rok 2016, potřebujeme od Vás zaslání náhledu alespoň 3 fotografií v příslušné kvalitě – bez odlesků nebo rozmazané atd. Z těchto náhledů poté vybereme to nejlepší umělecké dílo vhodné k prezentaci. V případě, že budou všechny fotografie v optimální kvalitě, ponecháme toto rozhodnutí na Vás.

Každá prezentace bude mít pod obrázkem uměleckého díla v kalendáři „odkaz na webové stránky umělce – podnikajícího umělce“.

Cenové podmínky:

Registrovaní umělci v naší internetové galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 200 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma 
Neregistrovaní umělci v naší galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 500 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma
Prezentace umělců – společností „umělecký kovář, truhlář a další“ podnikající na ŽL jako živnostníci, budou mít cenové podmínky následovné: 1 prezentace   cena 4 000 Kč + DPH
Podnikající umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 15 ks kalendářů zdarma
 

Konečná cena 1 kalendáře bude k volnému prodeji za 79 Kč včetně DPH.

Titulní strana kalendáře

Kalendář na rok 2016

V případě Vašeho zájmu zasílejte 3 fotografie k náhledu na adresu :  milena@iagallery.org 

Pro rychlé informace volejte:

Milena Exnerová
tel:
737 286 048 

3.4.2015 16:19:54 - International Art Gallery

Pro umělce, kteří projeví zájem o zdokonalení se v internetovém marketingu „jak se účinně prezentovat v moderní době“ chystáme marketingový E-book, ve kterém se umělec dozví několik užitečných rad, jak se prezentovat v dnešní době na internetu, výklad a význam pojmů, účinnosti PR článků a obrázků, internetová placená reklama, jak si vytvořit reklamu zdarma, jak využít ve svůj prospěch nabídku naší internetové galerie www.internationalartgallery.org a jak moc je důležité mít své prezentace i v cizích jazycích. Dále jak  neutrácet peníze za důležité služby, které umělcům nabízíme zdarma a ti je často neumí využít, přes skutečnost, že formou zpravodaje informace zasíláme. Jak si vytvořit vlastní soutěž na internetu a tím podpořit ZDARMA své zviditelnění, co to jsou webové odkazy a jak jsou velmi důležité a další rady, které při trošce snahy a úsilí mohou výrazně změnit život umělce.

Jinými slovy jak být moderní a úspěšný umělec a jak neplatit zbytečné peníze nebo vůbec žádné, při své propagaci a reklamě. Závěrem ještě připomeneme „není to nic složitého“, stačí se řídit radami, které umělcům poskytujeme a poté ochota učit se rady využívat.

Vše doplněno o navigační obrázky, odkazy s příklady na již fungující umělce, kteří moderní způsoby využívají.

Běžná cena E-booku je 1 500 Kč, pro české umělce máme slevu na 480 Kč včetně DPH.

Termín dodání E-booku v elektronické podobě je max. 7 dnů. Případní zájemci nám napište svůj zájem na email: radek@iagallery.org

Do předmětu uveďte E-book – IAGallery.org

3.4.2015 16:10:26 - International Art Gallery

Hledáte možnost jak a kde vystavovat obrazy a neutrácet zbytečně za služby, které nemají význam?

Je pro umělce důležitější „falešný“ dobrý pocit z uspořádané výstavy v městské galerii, která má měsíční návštěvnost cca 30 – 60 lidí, nebo skutečná a účinná výstava obrazů před širokou veřejností?  Co je pro české umělce vlastně důležité? Touto otázkou se zabývá tým vedení galerie www.internationalartgallery.org, již několik let. Jistě se všichni ti, kdo se touto problematikou zabývají, shodnou na faktu, že výstavy obrazů, by měly mít dostatečnou návštěvnost a umělecká díla by se měla prodávat. Zcela jistě je to první a základní předpoklad úspěchu umělce i galeristy, ale jsou tu i další faktory, které je potřeba vědět.  Poptávka po uměleckých dílech ze strany veřejnosti a sběratelů, nedostatek financí v rodinných pokladnách a další. Podle průzkumů je počet umělců v ČR oproti ostatním zemím velice nadprůměrný a poptávka po umělecké tvorbě naopak extrémně nízká. Připočteme- li pak k tomuto faktu další důležitý činitel, uspěchanou moderní dobu, internetové prodejní galerie, přesycenost trhu levným uměním z ASIE a nedostatek času a financí, je téměř zázrak, že některé kamenné a městské galerie, vůbec ještě fungují a že umělce ještě baví, tvořit umělecká díla do svých skladů. Obzvláště pokud zvážíme i laxní přístup některých galeristů, kteří usnuli v době největšího rozpuku prodeje umění v ČR před 15 lety a do současnosti hledají jen uchlácholení ve smyslu, ono se to otočí, místo toho, aby hledali nové cesty a prezentace umělců rozšířili o další možnosti, které dnešní doba nabízí.

Tým galerie www.internationalartgallery.org  si tyto všechny otázky a podněty spojil a s projektem „přiblížení umění k lidem“ a představil hned několik řešení, jak českým umělcům pomoct a jak oživit zájem veřejnosti, která do galerií přestala chodit. Ptáte se, jaká řešení to jsou?

Záleží na každém jednotlivém umělci, jak si odpoví a jaké řešení je ochoten uznat jako vhodné.

Srovnání

Důležité faktory k úspěchu umělce

Výstava v běžné galerii

Výstava s Internationalartgallery.org

 

Časová náročnost instalace a deinstalace (průměr)

5h   

4h

Finanční náklady doprava (průměr)

300 Kč

300 Kč

Platba za výstavu

0 - 30 000 Kč

 4 500 Kč

Návštěvnost v místě výstavy (průměr)

60 lidí

300 000 lidí

Mediální elektronická propagace za 1 měsíc (průměr návštěvnosti webu)

150 návštěv webu - bez zpravodaje

40 000 návštěv + zpravodaj

Důležité a odkazově silné podpůrné články pro umělce na internetu

účinné odkazy na umělce, doba neomezená/0 Kč

NE

ANO

Tisková propagace umělce letáky 300 ks + 1 x plakát (průměr)

3 500 Kč

1 600 Kč

Počet prodaných uměleckých děl / 1 měsíc / průměr z 1 výstavy v dlouhodobém měřítku

0 - 1 umělecké dílo

3 - 4 umělecká díla

Podpora odkazu z galerie na web umělce

NE

ANO

Provize z prodeje uměleckých děl (průměr)

25%

0%

Další poplatky (průměr)

0 Kč

1% z celkové ceny děl,marketingový poplatek

Prodej uměleckých děl formou ART ŠEKŮ

NE

ANO

Jak galerie usilují o nápravu?

Ohlasy široké veřejnosti – budování podnětu k nakupování českého umění, změna postoje široké veřejnosti k umělecké tvorbě a nákupu českého umění před uměním z ASIE / 1 měsíc

0 obyvatel

3 milióny obyvatel každý měsíc

Upřednostnění některých umělců – výstavy pouze pro určité umělce

ANO

BEZ OMEZENÍ

Komunikace s umělcem, služby, řešení prodejů v ČR a do zahraničí

6h / 5 – 6 dnů v týdnu

24h /7 dnů v týdnu

3.4.2015 15:47:16 - International Art Gallery

BártaRadek:  pane Bárto, nejdříve Vás trošku představím osobně, protože jste jeden z mála umělců „kovářů“, které jsem měl tu čest poznat a navíc, mě Vaše tvorba velmi zajímá a fascinuje. Vlastně jsem Vám to ani nikdy neřekl, ale sám jsem ke kovařině vždy tíhl a dokonce i pár mých uměleckých děl obsahuje částečně kovářskou práci. Vím o Vás, že jste uznávaný český umělecký kovář, sochař a designer a že často hledáte inspiraci i materiály v přírodě. Dokonce jak uvádíte, je to nekonečná pokladnice nápadů a inspirace. Ostatně, podobně tak jako Vy to vnímá a cítí více umělců. Vy jste ale člověk, který hledá výzvy „ je to tak“ a pro svá umělecká díla používá velmi často různorodé materiály, které v dokonalé kompozici a vzájemném vztahu vytvářejí smyslnou symbiózu. Materiály ke svým uměleckým dílům hledáte po různých částech světa, čímž svým uměleckým dílům dodáváte dokonalý punc originality a výjimečnosti.

Bárta:  ano je to tak jak říkáte. Rád zpracovávám přírodní materiály, mramor, žulu, sklo a vytvářím kompozice s houževnatým materiálem, většinou je to nerez a titan. Taková spojení mi dovolují vdechnout květině, zvířeti, zvláštní jemnost a křehkost a na dotek velmi příjemný pocit. Kompozice a sochy, které opouští můj ateliér „kovárnu“, jsou vhodné pro rezidence, obývací plochy, ale i zahradní architekturu. Místo určení mi napoví materiál a samozřejmostí je i zakázková tvorba.

Radek:  mohu potvrdit, že Vaše umělecké kovářské sochy jsou opravdu výjimečné  a není tedy divu, že většina Vašich uměleckých děl v art designovém duchu jsou zastoupená ve sbírkách po celém světě a na poměrně hodně prestižních místech… to je čest!  Vaše umělecká díla mohou lidé spatřit při cestování a poznávání nejkrásnějších míst v Dubaji, stejně tak jako v Japonsku, USA nebo Evropě. Vaše umělecká díla mají v oblibě šejkové, významné osobnosti z politiky, sběratelé i významné galerie.

Jak jste vlastně začínal a jak jste se k umělecké kovařině vlastně dostal?

Bárta:  Svá základní studia jsem proplouval v dobrém prospěchu, ale upřímně, kreslení, přírodopis, zeměpis a dějepis byl na tom daleko lépe. To taky rozhodovalo o mém výběru povolání.
Lesník nebo kovář? Zvítězilo kovářství. Měl jsem štěstí, že brali jednoho učně a zrovna vybrali mě.
Ustředí uměleckých řemesel, bylo mé působiště řadu roků. Zde jsem se setkal se zajímavými pracemi, mezi které patřily velké plastiky významných brněnských sochařů. Ty ovlivnily mé další rozhodování, jakým směrem se budu ubírat dále. Doma jsem si časem vybudoval malou kovárnu, kde jsem začal vymýšlet a tvořit šperky.  Kované šperky klasické mě však dlouho nebavily a začal jsem vytvářet nerezové šperky kombinované s drahými kameny. Pak jsem měl asi štěstí, protože mě v těchto mých začátcích oslovila módní návrhářka Iveta Řádková. S Ivetou a s novými kolekcemi šperků jsme pak jezdili po republice na módní přehlídky.  Zde jsem se potkal s mladými Miss např. Monika Žídková, Katka Stočesová a s modelkami  Ivou  Kubelkovou, Alenou  Šeredovou..... Při přehlídkách jsem se také spřátelil s vynikající slovenskou zpěvačkou Sisou Sklovskou. Výborná zpěvačka a skvělý člověk. Po  vlně přehlídek jsem se soustředil na větší objemnější výrobky.  Kombinoval jsem kámen dovezený z Chorvatska, krásný mramor, který mi připomínal části koster zvířat. Začal jsem je doplňovat nerezem a moje sochy upoutaly pozornost několika lidí, kteří mi doporučili, abych je vystavil.

            Ukázka tvorby „Radomír Bárta“

Bárta

Bárta

Radek:   je velmi zajímavé Vás poslouchat a musím říct, že ten Váš start byl asi hodně rychlý a hrálo v něm roli také štěstí, které Vás posunulo hodně dopředu. Jak to potom bylo s výstavami? Určitě Vás to muselo lákat.

Bárta:  tak to je samozřejmé, že mě výstavy lákaly. První moje výstava byla v Tišnově Předklášteří  v areálu muzea a další výstava byla už v Mnichově na veletrhu. Tady jsem byl mnohokrát.
Na jedné výstavě v Mnichově jsem měl také štěstí a oslovil mě zde jeden člověk, který pořádá výstavy v Dubaji. Druhý rok jsem to tam vyzkoušel s kolegou z Prahy, který vyrábí umělecké sklo. Připravili jsme nové exponáty a vydali se do světa. Dubaj byla pro nás asi největší úspěšné místo. Vždy tam byl a stále je, velký zájem o umění a místní milovníci umění se na nás dívali s udivenými pohledy. O to více pak, když jsme jim řekli, že jsme z České republiky. Často nás tam na výstavě navštěvovali majitelé uměleckých galerií s různými otázkami. Navštívil nás i jeden francouzský galerista architekt, kterému se velmi zalíbily má díla. Po návštěvě  v soukromí a jeho galerie jsme se domluvili na spolupráci, která se časem ukázala jako velmi plodná. Bohužel trvala jen asi 4 roky. O konec spolupráce se postarala Pražská umělecká obchodní agentura SANS SOUCI pod vedením M.CH……….raději nebudu zmiňovat. Tato firma, si ode mě půjčila sochu Rejnoka -Manty rozpětí cca 1,7m, která byla následně umístěna ve zmíněné galerii na veletrhu v Abu Dhabí  v Dubaji a po veletrhu, že mi ji vrátí. Bohužel již 5 roků čekáme na sochy nebo peníze, ale ani přes výzvy a urgence, dělají jako by mě neznali. Firma už ani neodpovídá... Po této trapné situaci se pak místní galerista rozzlobil a spolupráci se mnou ukončil. Na rozdíl od našich evropských galerií, tato galerie v Abu Dhabí  vykupovala téměř polovinu soch předem, do svého vlastnictví. Co na to dále říct? S  firmou Sans Souci by neměli naši umělci již spolupracovat, protože je nanejvýš pravděpodobné, že se bude vše opakovat. Firmu Sans Souci již nechci ani vidět.....Spousta práce a hlavně dobré jméno je pryč. Toto jsou nevratné skvrny na podnikání. Takže kolegové, pozor na firmy-agentury!!! Bez smlouvy nepředat ani hřebík. Drahé poznání.

Radek: to je velice nečestné a nemilé, co jste nyní uváděl za špatné zkušenosti. Je vidět, že ve Vás je stále hněv a beznaděj. Vraťme se ale ještě k Dubaji. Podle toho co říkáte, je v Dubaji o umění skutečný zájem a nejspíš se tam daří i umělcům z jiných koutů světa. Co byste doporučil českým umělcům, kteří se snaží prosadit?

Bárta: V prezentaci umělců je nyní mnoho možností a je asi nejvhodnější si najít spolehlivého odborníka, který udělá umělci perfektní webové stránky. Reklamu a svou prestiž si musí každý umělec budovat sám. Dobrou nebo špatnou, podle výsledků práce. Vycestovat do zahraničí na výstavu se svými uměleckými díly a nebát se, to je hned dalším důležitým  krokem. Jezdit na výstavy a veletrhy, kde si umělce všimnou movitější zákazníci. A hlavně by měli být umělci originální. Jenže to stojí hodně peněz a hlavně prezentovat se na internetu je pro řadu umělců velmi složité, pokud nerozumí dokonale všem možnostem…dá se hodně prodělat za špatnou prezentaci a internetové galerie jsou většinou pouze pasivní.  To mě právě na Vaší galerii uchvacuje, Radku. Jste jiní a skutečně se snažíte a dáváte umělcům perfektní podmínky, prakticky zadarmo. Mám přátele v zahraničí a ti do prezentací ve webových galeriích vkládají velmi vysoké částky, a i tak se jim to vyplatí, protože jsou vidět. Každý zákazník, zájemce o koupi uměleckého díla se přece ujišťuje, že je umělec známý …. a pokud se o umělci na internetu nenajde dost informací, má umělec smůlu…..obchod nebude.

Radek:  díky za poklonu,takto upřímně bych to nečekal.  Je vidět, že máte přehled a že se zajímáte i o moderní způsob prezentace, který má smysl. Bohužel musím říct, že sousta umělců hlavně v ČR si toto moc neuvědomují. Stačí jim výstava v nějaké městské galerii, kde mají vše zadarmo, bez ohledu na velmi nízké návštěvnosti a jsou spokojení.

Bárta:  je to jejich škoda, ale oni na to časem přijdou, že je už dávno jiná doba. Měli by se podívat trochu ven za naše hranice, aby pochopili, že zahraniční umělci se opravdu snaží a investují do sebe. Pak se jim také daří a vlastně je to velmi jednoduché. Důležité je prostě být vidět a ve světě se prodeji umění daří 10 x lépe než u nás v ČR.

Bárta

Radek:  vrátím se k té originalitě umělecké tvorby….. ono najít nějaký nový styl, směr, není vůbec jednoduché.  Chce to dobrou inspiraci a nebát se. Jak to děláte Vy pane Bárto?

Bárta:  osobně ve své tvorbě preferuji originální nápady, nemám rád kopírování. Ale přece jen ponaučení a myšlenky světoznámého sochaře Henry Moora si nenechám ujít. Jeho tvorba mne určitě oslovuje a provokuje. Samozřejmě je ještě několik dalších sochařů, kteří se mi líbí a inspirují.
Jsem rád, že se živím jako umělecký kovář a daří se mi tu inspiraci najít. Být svůj se vyplácí, a proto mě tvorba také stále baví a naplňuje.  Živit se ale jenom sochařinou je pro mne dosti nejisté, proto rád dělám i na zakázku. Co dál říct našim umělcům? Myslím si, že život českých umělců není jednoduchý. Rušivé elementy jako papírování a věčné smlouvání o cenách nikoho z nás nebaví a odvádí od práce, která nás baví. Považuji se za šťastného člověka, protože práce  je mým koníčkem. Ještě bych dodal, že dobrá práce chce čas a peníze. Bez těchto dvou nutných faktorů se dá udělat jen velmi málo.
Jsem rád, že si mne vybrala pro spolupráci internationalartgallery, protože se snaží s umělcem spolupracovat. Dobře se staráte o propagaci umělců, kterou tak moc každý potřebuje.
Prezentace v této galerii beru jako prestižní a budu rád spolupracovat i nadále.

Bárta

Radek: opět děkuji za poklonu a chválu. Víte pane Bárto, ono to není jednoduché a je to i pro nás běh na velmi dlouhou trať. Kdyby bylo více takových umělců, jako jste třeba Vy, bylo by to jednodušší. Jen pro zajímavost webové stránky www.internationalartgallery.org, prošly už po několikáté převratným vývojem a oproti běžné webové stránce umělce je web naší galerie, zhruba 100 x finančně nákladnější. To jsou neskutečné peníze, že si to ani neumíte představit. Na druhou stranu poskytujeme umělcům spoustu výhod a služeb zdarma, abychom se prosadili ve světě internetu po celé matičce Zemi. Teď už čekáme jen na poslední doladění a opět bude web v několika jazycích, jak tomu bylo v předchozí době. Zatím máme časový skluz a to nás trápí. Kontaktují nás opět a už zase, umělci ze zahraničí, kteří se u nás prezentují a chtějí naše služby využívat.

No nic, trochu jsem se rozpovídal o naší webové galerii, je to ožehavé téma, kterým náš tým denně žije…… Na závěr se Vás pane Bárto zeptám. Co nyní plánujete a na čem pracujete? Vím, že pro Vás je promarněný den noční můrou, protože jste velmi aktivní. Na co se mohou případní zájemci o Vaše umělecká díla těšit?

Bárta: Nyní pracuji na zakázce pro firmu BONERA, dělám pro ně kamzíka výška 2m a materiál nerez. Další moje tvorba je u vás na webu internationalartgallery.org. Kytice lotosových květů, ploutev, strom, skleněný rejnok a další. Možná bych i zmínil, že připravuji nabídku, prozatím v náhledech a technických řešeních, pro Katarského prince, tak nevím co dříve a ani jak to dopadne. Musím se snažit …….jako každý, kdo svou práci a život myslí vážně. Českým umělcům, bych ještě chtěl říct, aby vydrželi a trochu se více snažili, jinak nás moderní doba zazdí…..pak aby se tak nebáli do sebe více investovat, nechat se zastupovat odborníky hlavně přes internet…..Pak to chce výstavy, výstavy a výstavy…..pokud možno hodně veřejné…jednou se to štěstí usměje …..

Radek:  Pane Bárto Vy jste hodně pozitivní a dost upřímný člověk. Je vidět, že se s ničím moc nepářete a víte co chcete…tak by to mělo být.  Já Vám děkuji za rozhovor a přeji za celý tým naší galerie, aby se Vám dařilo a aby Vám dopadla ta zakázka pro prince. Nejvíce ale, abyste byl zdraví a vydržel Vám ten neuvěřitelný elán …….

3.3.2015 21:29:57 - International Art Gallery

Přihlaste se k prezentaci svých uměleckých děl v novém kalendáři. V letošním roce máme pro Vás lákavou nabídku a uspokojíme přibližně 40 – 52 umělců.

Co získá umělec svou prezentací v kalendáři a jaké jsou podmínky?
Každý umělec se může v kalendáři prezentovat nejvýše 3 uměleckými díly, abychom mohli dát prostor více umělcům - maximálně 52 umělců po 1 prezentaci. Počet výtisků kalendářů bude nejméně 2 000 ks, ale je možné že množství bude i daleko větší – rádi bychom dosáhli 5 000 ks a více. Vzhledem ke skutečnosti, že většina kalendářů bude opět distribuovaná mezi významnější společnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí, buduje si každý umělec, který se zde bude prezentovat své umělecké jméno. Není tedy vůbec vyloučené, že ho osloví i potencionální zájemci o koupi některého uměleckého díla z jeho tvorby, jak tomu bylo podle našich průzkumů i v roce 2014, kdy několik umělců prodalo svá díla právě na základě prezentace v kalendáři.

Pokud budete mít zájem o prezentaci v kalendáři pro rok 2016, potřebujeme od Vás zaslání náhledu alespoň 3 fotografií v příslušné kvalitě – bez odlesků nebo rozmazané atd. Z těchto náhledů poté vybereme to nejlepší umělecké dílo vhodné k prezentaci. V případě, že budou všechny fotografie v optimální kvalitě, ponecháme toto rozhodnutí na Vás.

Každá prezentace bude mít pod obrázkem uměleckého díla v kalendáři „odkaz na webové stránky umělce – podnikajícího umělce“.

Cenové podmínky:

Registrovaní umělci v naší internetové galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 200 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma 
Neregistrovaní umělci v naší galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 500 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma
Prezentace umělců – společností „umělecký kovář, truhlář a další“ podnikající na ŽL jako živnostníci, budou mít cenové podmínky následovné: 1 prezentace   cena 4 000 Kč + DPH
Podnikající umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 15 ks kalendářů zdarma


Konečná cena 1 kalendáře bude k volnému prodeji za 79 Kč včetně DPH.

Grafické zpracování minulého kalendáře, který získal uznání za grafiku. Nový kalendář chceme graficky navrhnout v podobném duchu.

Předběžný návrh titulní strany kalendáře 
Kalendář - International Art Gallery

V případě Vašeho zájmu zasílejte 3 fotografie k náhledu na adresu :  milena@iagallery.org  

Pro rychlé informace volejte
Milena Exnerová
tel: +420 737 286 048  

3.3.2015 21:27:38 - International Art Gallery

Vážení umělci, v letošním roce počátkem června, bychom konečně rádi uskutečnili již několikrát zmiňovaný pochod ulicemi staré části PRAHY.  Pochodem chceme upoutat pozornost veřejnosti na existenci umělců a české umělecké tvorby, která je postupem času vytlačována plagiáty z ASIE – fotokopie a náhražky uměleckých děl, které nemají s českou kulturou vůbec nic společného a navíc vytváří v naší zemi nerovné podmínky konkurence schopnosti českých umělců! Pochod s „Obrazy na zádech“ je dobrovolný a veškerá umělecká díla, která si umělci vezmou „na sebe“ budou prodejná. Průběh pochodu, trasu a další podrobnosti Vám sdělíme v průběhu měsíce května. Tuto zajímavou akci, bychom rádi zakončili přátelským posezením v některé z venkovních restaurací nebo kavárně….což ještě doladíme.  Prozatím máme představu sjednoceného poznávacího prvku – černý deštník, klobouk či něco podobného. Celkový průběh „pochodu“ budeme zaznamenávat na nejrůznější mobilní kamerová zařízení…mobily, kamery, fotoaparáty a následně z těchto záznamů vytvořit zajímavé video, které umístíme na Youtube, facebook a další sociální sítě…. Následně chceme uskutečnit jednání s MK a pohovořit na téma o současném stavu české kultury, podpory umělců a českých soukromých galerií, které nemají rovné podmínky jako státní a městské galerie. 
Součástí této poklidné akce, by bylo sepsání petice - o názorech českých umělců a nerovných podmínkách – předmětem debaty. Následně sestavenou listinu „petici“ zašleme podepsanou na Ministerstvo kultury ČR.

Samotným pochodem chceme dále upozornit a připomenout veřejnosti, že v dobách státních převratů, změn a dalších historických událostí, byli umělci vždy v předních řadách a český národ je následoval. Umělci by měli mít své místo a podporu státu….pomáháme budovat naši zemi a jsme součástí české hrdosti a kultury.

Případní zájemci o účast „pochod Prahou“ prosím kontaktujte nás. Další informace budeme sdělovat osobně, průběžné informace poté opět ve zpravodaji.    
Kontakt:    radek@iagallery.org 

3.3.2015 21:24:10 - International Art Gallery

Hrajte s námi na Facebooku a vyhrajte některý z 5-ti obrazů. Soutěžní otázky pro Vás nebudou jistě vůbec složité. Pozvánku do soutěže můžete rozesílat libovolně mezi své přátele, sdílet přes všechny sociální sítě a pro více informací se podívejte na níže uvedené odkazy. Zapojte také své kamarády a známé, zašlete jim níže uvedené odkazy. Kdo nic nezkusí, sice nic nezkazí, ale také nemá šanci vyhrát. Kdo si hraje, nezlobí.

Facebooku:
https://www.facebook.com/InternationalArtGallery.org

Webu:
http://www.internationalartgallery.org/soutez.asp

 

3.3.2015 21:10:46 - International Art Gallery

Jiří poledníčekRozhovor na téma „život a kariéra uznávaných českých umělců“ očima jedinečného fotografa, grafika a uznávaného umělce nejen v ČR, ale i v zahraničí Jiřího Poledníčka v rozhovoru s Radoslavem Novotným – Internationalartgallery.org. 

Radek: chvíli přemýšlím, kde by bylo nejvhodnější začít……představit veřejnosti, kolegům umělcům, takového ojedinělého umělce jakým jste Vy pane Jiří, není zrovna jednoduché. Vím o Vás několik pozoruhodných informací a známe se sotva třetím rokem, ale i tak dle mého úsudku jste jeden z výjimečných českých umělců, se kterými jsem měl tu čest se setkat osobně. Nebudu tedy předbíhat a dříve než začneme, tak Vám chci poděkovat za čas, který jste si udělal k našemu rozhovoru. Jste velmi vytížený člověk a poměrně často i na cestách v zahraničí…..začnu tedy postupně.  Povězte nám o sobě pár informací. Jaké byly Vaše začátky v umělecké oblasti a tak všeobecně co Vás v životě provází, baví, alespoň průřezem ….

Jiří: budu poněkud stručnější. Dětství přeskočíme, protože bychom se nejspíš nedostali k tomu hlavnímu tématu. Má mladá léta a studia jsem završil Vysokou školou Technický obor energetické stroje a zařízení, takže jak by se asi dalo možná předpokládat, nějaká spojitost studií s uměleckou kariérou tu zrovna není. Přes to jsem se o umění zajímal již v průběhu studií. Především mě poutala a lákala fotografie a s vlastními uměleckými fotografiemi jsem často experimentoval. V té době, berme v úvahu, že byla 80tá léta, bylo nezbytné využít dosaženého vzdělání. Budoucnost jsem spatřoval v průmyslu a rozvoji technologií. Měl jsem ambice, hodně energie a chuť pracovat. Jedno z mých prvních zaměstnání bylo v teplárně jako směnový inženýr, ale postupně jsem dosáhl až funkce ředitele teplárny Michle.
V roce 1989, po sametové revoluci, jsem se chopil příležitosti, které změna režimu nabízela a začal jsem soukromě podnikat a dokonce postupně založil několik firem. Souběžně jsem však pracoval i v oblasti dalšího vzdělávání, a to na zdokonalení se ve využití různých počítačových aplikací – programů, které mě s fotografií spojovaly a bavily, nejvíce Adobe Photoshop a využití jeho hraničních až extrémních možností v oblasti fotografie.   
 
Radek: nezlobte se, ale musím to tak říct, pane Jiří……to byla odpověď jako z jiného světa. Nedokáži si představit, kolik energie jste musel vynaložit …podnikání, rodina, koníčky…složité programy….samozřejmě dnes již známé programy a převážně v českých verzích, ale tak to dříve nebylo. Musel jste to hodně milovat, že Vás to přivedlo, až k takové dokonalosti, jak je vidět na Vašich uměleckých dílech   - Fotografie skla s grafickou úpravou a to vše ve velmi vysoké kvalitě. Při tom všem jste založil několik  firem, skoro mám nutkání položit otázku, kdy jste spal a jedl? Je vidět, že jste neuvěřitelně energický a pracovitý člověk. Vraťme se ale k umění a Vaší tvorbě. Jak jste se vůbec prosadil v uměleckém světě? Jaké byly Vaše začátky?

Jiří: focení bylo pro mě velkou inspirací a výzvou, ale možná i vzhledem k mému oboru, mě přece jen více lákalo prostředí technologií…technická fotografie a dosažení a zvládnutí těch nejobtížnějších fotografických postupů. Focení kovů, keramiky, skla…především tedy to sklo, to byla pro mě opravdová výzva a potěšení, kterému jsem nejspíš propadl navždy.  Slušné, a pro mne uspokojivé výsledky se časem stále zlepšovaly. Postupně jsem své fotografie i zapůjčoval a pronajímal, některé mé práce, byly zakoupené a zakomponované do atraktivních interiérů.  Vzpomínám….má první výstava byla „Czech Art Festival 2007“, kde moje expozice zvítězila v oboru fotografie, což bylo pro mne hnacím motorem a velkým úspěchem. Od té doby jsem téměř každý rok uspořádal jednu či více výstav po celé ČR. A s tím časem máte pravdu. Když chce člověk něco dělat na dobré úrovni, musí tomu odevzdat příslušné množství času. Proto vznikla většina  mých prací hlavně až v nočních hodinách, kdy jsem tvořil místo spánku.

Radek: postupně se dostáváme k Vaší umělecké kariéře a já o Vás vím, že zmíněný úspěch na výstavě Czech Art Festival 2007, byl ve skutečnosti jen počátkem dalších a ještě významnějších úspěchů. Prozraďte nám na sebe, pane Jiří, trochu více. Máte za sebou významná ocenění a přinejmenším Evropské prvenství v unikátní soutěži světových fotografů….

Jiří: Ano……to je pravda a skutečně další soutěže a výstavy mi přinesly velkou radost, takovou vnitřní odměnu. Jaké bylo mé největší ocenění? Určitě bych zmínil a nemohl zapomenout na Evropský kruh "FRANZ KAFKA" Praha.  Získaná medaile Franze Kafky za uměleckou činnost v roce 2009, toto vyznamenání obdržel například i  Fransoa Mitterand, Miloš Forman a další. Vyznamenání mi tehdy předával prezident Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc. Byl to skutečně ohromný zážitek a dodnes na vše velmi rád vzpomínám.
Co se týká úspěchu ve zmíněné mezinárodní soutěži, tak na toto své prvenství jsem samozřejmě také hodně pyšný, dokonce bych řekl, že to byl můj největší úspěch.
Jednalo se o vítězství v mezinárodní soutěži v Lucembursku, kterého se zúčastnilo 1300 prací od cca 300 umělců. Osobně jsem cenu převzal přímo v Lucembursku, v budově Jean Monet Evropské komise a gratulaci jsem přijal i od následníka trůnu. 

Jiří Poledníček - Age is minus 2
Název Vítězného uměleckého díla v mezinárodní soutěži „Age is minus 2“

Radek: To jsou ohromující úspěchy pane Jiří, moc Vám to přeji a fandím, aby přišly další úspěchy. Mimochodem článek o této mezinárodní soutěži z časopisu TOPCLASS jsem četl. Je to téměř neuvěřitelné a trochu cítím i jakousi hrdost, že tak významnou soutěž - výstavu, vyhrál někdo z naší země. Je to vysoká známka profesionality a skutečného uznání …Možná na Vás prozradím, ještě trochu více, protože jak vím, samotné vítězství ještě gradovalo a neskončilo jen …samozřejmě v uvozovkách „jen“….u samotné nejvyšší ceny, gratulovalo Vám spoustu dalších významných osobností a Vaše umělecké dílo získal v namnožené podobě, každý účastník slavnostního večera a to včetně Vašeho podpisu. Nejde nedodat, že Vaše umělecké dílo, bylo všeobecně označeno, jako jednoznačně vítězné. Slovy časopisu TOPCLASS „umělecké dílo Ing. Jiřího Poledníčka  doslova kralovalo mezi 1300 uměleckými díly od 300 top světových fotografů umělců“…… 

Jiří Poledníček
Radek: Pane Jiří… jak se po těch všech úspěších v zahraničí díváte na umělecké prostředí, lépe řečeno, podmínky v kulturní oblasti tady u nás v ČR? Co byste poradil nebo doporučil kolegům umělcům  jak být úspěšní? Pokuste se nějak srovnat či zhodnotit dobu, poměry a možnosti podle zemí z Vašeho pohledu.

Jiří: nechci být nějak negativní, ale mé zkušenosti z prezentace na výstavách v ČR nejsou dobré. Nejedná se pouze o to, že "nálada nakupovat" je velmi nízká, ale i o kvalitu toho co je prezentováno. Mé práce kupují především sběratelé umění a mám naštěstí a k mé spokojenosti několik příznivců, významných osobností či podnikatelů, kteří koupí téměř všechny mé novinky. Vystavoval a prodával jsem i v prodejní galerii Dary Rolins. Pře sto všechno u nás v ČR mi asi nejvíce chybí soutěživé prostředí, zdravý trh a větší uvědomění veřejnosti…kulturnější.  Každý umělec se snaží prosadit na vlastní pěst a to je bez potřebných kontaktů mnohdy velmi těžké. 
Chybí mi nějaké kvalitní veletrhy umění a soutěže, ze kterých by vzešli noví nadějní umělci.
Soutěže, kde by porotci z různých oborů hodnotili díla z různých pohledů. Myslím skutečné profesionály, porotce a soutěže na Evropské úrovni… 
Co se pak týká budoucnosti….Budoucnost v horizontu několika let nevidím zrovna optimisticky. Mladí nadějní umělci, mezi které se již nepočítám, to mají hodně těžké. Doufám tedy a věřím, že se snad i u nás v ČR bude časem našim umělcům více dařit…… podobně jako těm v zahraničí.

Jiří Poledníček
Radek:  trochu mi svou odpovědí připomínáte mé vlastní myšlenky a pocity. Musíme být optimisté a něco pro zlepšení sami učinit. Myslím všichni umělci  i soukromé galerie. Měli bychom jisté věci uchopit sami do rukou a více se snažit a nespoléhat na ostatní, …státní podporu směřovanou umělcům, nebudu raději komentovat….. Pane Jiří, a nyní poslední nezbytná a závěrečná otázka, kterou pokládám všem našim vzácným hostům. Podobně jako jsem se ptal Vašeho…našeho…. ?  kolegy, umělce a významného galeristy Jiřího Valeše.  
Jaký máte postoj k naší galerii - internationalartgallery.org z pohledu cesty a úsilí u nás v ČR něco změnit, podpořit české umělce a kulturu, vnímání umění širokou veřejností, výstavy na velmi navštěvovaných místech v obchodních, nákupních domech, propagace na internetu a ve světě?

Jiří: Internationalartgallery.org  je jedna z mála galerií, která se snaží oživit umění všeobecně, prodejnost a zájem veřejnosti a propagovat dobré umění. To je velmi pozitivní práce, která vyžaduje velké úsilí…… ..a líbí se mi, že se nevzdáváte.....

Radek: …stručná, ale jasná odpověď, za kterou Vám velice děkuji. Opět jste mi trochu připomněl nějaké pocity….a mohu říct, že to, že se nevzdáváme, není občas jednoduché. Přes to všechno výsledky jsou patrné a tak se radostněji pracuje.
Pane Jiří, děkuji Vám za velice poutavý rozhovor a budu se těšit na naše příští setkání. Přeji mnoho úspěchů a další krásná díla…fotografie….. a hlavně pevné zdraví.

Jiří Poledníček - Too few green 
Název díla „Too few green“

Hostem naší galerie byl Ing. Jiří Poledníček, uznávaný český umělecký fotograf, ojedinělý ve své umělecké oblasti „fotografie skla a grafická úprava“  více na  http://holoseum.cz/.

Tým Internationalartgallery.org přeje hodně dobré zdraví a další úspěchy.

3.3.2015 21:01:25 - International Art Gallery

Obrazy do bytu, sochy, plastiky, fotografie na prodej v naší celosvětové galerii umění, pomohou Vašemu interiéru pozdvihnout designovou atmosféru příjemného prostředí a současně umocní originalitu Vašeho stylu.  Prodej a nákup umělecké tvorby v naší galerii, probíhá mezi kupujícím a umělcem po vzájemné dohodě a ceny nejsou navýšené o provize. Několik rad a tipů. Umělecké dílo podtrhne v prostoru celkový design a současně umocní pocit skutečné hodnoty. Pro případný a vhodný výběr uměleckého díla se obraťte na designové odborníky, nebo na naši galerii. Rádi Vám zpracujeme grafické návrhy Vámi vybrané umělecké tvorby, obrazy, sochy, fotografie a další umění do zaslaných fotografií Vašeho interiéru. 

Obraz 1 
Dbejte na sladění barev a nebojte se uměleckých děl větších rozměrů. Umělecké dílo vytvoří příjemnou dominantu prostoru.

Obraz 2 
Barevný podklad zdi, na kterou má být umělecké dílo umístěné, podtrhnete nejen samotné umělecké dílo, ale současně dodá interiéru originální hodnotu a celistvost ještě ve větší míře. U každého uměleckého díla je potřeba dbát na celkový dojem z prostoru, který můžete ozvláštnit i svou osobní kreativitou doplňující váš vkus a fantazii.

 

3.3.2015 20:41:41 - International Art Gallery

Každý umělec, který má skutečný zájem na tom, aby se jeho umělecká díla a jeho jméno, dostalo do povědomí veřejnosti i za hranicemi naší země, by si měl uvědomit nutnost své prezentace i v cizích jazycích. Názvy uměleckých děl, monografie umělců a portfolia, které bude mít umělec přeloženy do jazyků, jako je například Angličtina, Němčina, Francouzština, Ruština a další, osloví nejen více zájemců o umělcovu tvorbu, ale posílí i umělcovou osvětu na internetu po celém světě. 

Chce-li být umělec nejen u nás, ale i v zahraničí nějakým způsobem „více viditelný“ a zajistit si svou vysokou úroveň, určitě by se měl prezentovat i v cizích jazycích. Jedná se o nejdůležitější krok, který by měl mít umělec na paměti. 

Naše galerie Internationalartgallery.org vřele doporučuje všem umělcům, ale i dalším návštěvníkům, využít překladatelské služby našich partnerů, které jsme vybrali z desítek překladatelských agentur z ČR za Vás. Chcete mít jistotu kvalitních služeb překladů textů, monografií, názvů uměleckých děl a dalších? Obraťte se s důvěrou na překladatelskou agenturu Yes Překlady, která Vám vyjde vstříc a uspokojí veškeré Vaše požadavky. Tato překladatelská agentura splňuje veškerá kritéria našeho výběru a doporučení. Pružný a flexibilní profesionální přístup za velmi přijatelné ceny. Průměrně obsahová monografie do 1 jazyku Vás nebude stát více než 300 Kč a to stojí za zvážení, být vidět po celém světě!!!  Za naši galerii doporučujeme překlady do minimálně třech jazyků.

Více informací o našich překladatelských partnerech najdete na našich webových stránkách ve spodním menu, nebo přímo na odkazu
http://www.internationalartgallery.org/cs/texty/prekladatelske-sluzby 
Pokud budete chtít oslovit překladatelskou agenturu přímo, přejděte v následujícím odkazu na web našeho partnera. http://www.yespreklady.cz/cz/
Pro připomínku bychom rádi zdůraznili, že náš partner „Yes překladatelská agentura“ nabízí ty nejlepší ceny i vzhledem ke své kvalitě, profesionalitě a pružnosti. 

Kontakt na překladatelskou agenturu YES PŘEKLADY do všech světových jazyků:

Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka


Věra Fidrovská
YES - překlady & tlumočení / Translations & Interpreting / Übersetzungen & Dolmetscherdienste
Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary
Tel./Fax: 00420-353 221 053
NON STOP mobil: 00420-775 133 868 nebo 777 133 862
Email: preklady@yespreklady.cz

 

Dalším partnerem, kterého naše galerie vřele doporučuje k Vašim překladatelským službám a již jsme Vám představili v předchozím zpravodaji:

Překlady textů do jazyků:  Francouzština Angličtina Ruština

 

Překladatel a tlumočník
MUDr. Boris Ulybin
                         
kancelář č. 111
Revoluční 13
110 00 Praha1


K Vašim službám:
Tel:  + 420 776 157 772
E-mail:  ulybin.boris@gmail.com


Podpora charitativních projektů, nadací a organizací


Ukázka pořádaných výstav


Pozvánka na výstavu


Pronájem a prodej výstavních panelů


FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE


FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE


FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE


FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE


Simona Stašová


Sdělení energie a přenos myšlenek, přes svou mysl a skrze ruce


Život je dostáván darem a je to největší bohatství nám dané


Autoportrét
Miriam Kocourková o své tvorbě, životě a pocitech


Miriam Kocourková


Příklady vhodných materiálů


Příklady vhodných materiálů


Příklady vhodných materiálů


Náhled na web


Ilustrační obrázek


Dvojka - Český Rozhlas


Výherní obraz
Bohemia Čechy mé - olej na plátně 57 x 57 cm


V USA jsou běžné i venkovní výstavy


Výstava umění v obchodních domech - Francie


Výstava v Obchodním domě JAPONSKO


Výstava v obchodních domech v USA
na pozadí obrazy v popředí velké plastické dílo


Jiří Vyvial
Ukázka tvorby 1


Jiří Vyvial
Ukázka tvorby 2


Jiří Vyvial
Ukázka tvorby 3


Jiří Vyvial
Ukázka tvorby 4

Newsletter subscription
Do you want to receive regular email information from the world of arts and culture? Stay informed. We send our unique articles, interviews with artists, tips on promoting your work, current exhibition (event) or news from our server. Subscribe to the newsletter and you'll have the right information at first hand. Newsletter sent up to 1x to 2x a month. The emails do not provide third parties. Emails are only solely for InternationalArtGallery.
rewrite the security number from picture

OUR VISION

Support culture, arts and foundations

International Art Gallery

aims to build the largest worldwide freely accessible art gallery, where they can present the artists and the Galleria on equal terms. We want the freedom to distribute art cross between continents and all without sales commissions on equal terms for all.