World GALLERY
díla z ověřených kamenných galerií
Galerie DIAMOND
100% garance, vhodná investice
Galerie GOLD
Galerie předních umělců
Galerie SILVER
Díla známých umělců
Galerie BRONZE
Volná prezentace
Galerie POMOCI
Pomáhejte s námi

Blogy umělců, galerií a nadací

Tiskové prohlášení Internationalartgallery.org Česká republika – Lázně Bělohrad

6.10.2014 7:00:55 - International Art Gallery

Tiskové prohlášení Internationalartgallery.org

Česká republika – Lázně Bělohrad

 
„Veřejné tiskové prohlášení:
 
Vážení galeristé, umělci a příznivci umění. 
Celosvětová galerie umění www.internationalartgallery.org založena v Lázních Bělohrad ČR,
tímto vydává tiskové veřejné prohlášení, že od poloviny měsíce října 2014, bude ukončena původní funkčnost galerie, která byla doposud spíše prezentačního charakteru. Současně bude spuštěn zcela nový marketingový systém internetové prezentační a prodejní galerie, který se „jak pevně věříme“ stane velmi přínosným pro všechny české a zahraniční umělce, soukromé galerie a na druhé straně pro všechny zájemce o umělecká díla „kupce a investory do umění“ 
Původní projekt prezentačního webu v 9 jazycích, plánujeme ukončit a spustit v novém systému přibližně 15 října 2014. Po dobu cca 3 měsíců testování, bude v náhledu pouze v českém jazyce a o původní jazykové mutace bude opět rozšířen, až počátkem roku 2015. Výstavy společně s projektem „přiblížení umění k lidem“ budou následně pokračovat pouze se změnou „neplacení provizí z prodeje umělecké tvorby“
 
Nová internetová celosvětová galerie, kterou Vám již brzy představíme, bude využitelná a uplatnitelná v nejširším rozsahu pro umělce, soukromé a státní galerie, nadace, charitativní organizace a zájemce „investory do umění“. V celosvětovém měřítku a za sjednocených podmínek, především pak pro ČR a podobné země, bude představovat novou éru tržního systému „obchodu s uměním“
Věříme, že se nový systém, jenž doplňuje a podporuje již fungující vazby mezi umělci, galeriemi a kupujícími zejména ve vyspělejších zemích, stane velkým pomocníkem pro všechny, kteří v oblasti umělecké tvorby působí, nebo umělecká díla nakupují.
 
Na základě častých výzev českých a zahraničních  galeristů, jsme v novém marketingovém konceptu našich služeb vyšli vstříc zejména potřebám galeriím a charitativním projektům.
Ponechali jsme co největší prostor v obchodu a prezentaci uměleckých děl mezi samotnými umělci, galeriemi a kupujícími. Nadále budeme podporovat prodej umělecké tvorby výhradně bez placení provizí. Sjednotili jsme nejzavedenější marketingové strategie, které jsou ve světě nejčastěji využívány a povedou k obnovení tržních systémů s uměním především v zemích, kde doposud převládá chaotické myšlení a chování, zejména ze strany umělců a kupujících.
Pro nadace a charitativní organizace jsme připravili zcela novou možnost klasického a aukčního prodeje uměleckých děl a předmětů, jejichž výtěžek následně směřuje všem potřebným. Vše pod jednou střechou a záštitou www.internationalartgallery.org 
 
Dosažené výsledky galerie od r 2009 do r.2011 zkušebně až do současnosti.
Od r. 2011 naši webovou galerii doposud navštívilo přibližně 2 500 000 jedinečných návštěvníků a návštěvnosti prudce stoupají. Ve velmi krátkém období posledních 20- ti měsíců s projektem „přiblížení umění k lidem“ jsme společně s českými a zahraničními umělci uspořádali více než 380 výstav. Na zámku ve Sloupnu a v obchodních domech po celé ČR bylo představeno veřejnosti více než 9 600 uměleckých děl a na těchto výstavách bylo prodáno více než 600 uměleckých děl od převážně amatérských, ale i profesionálních umělců za více než 7 mil Kč. Veřejné výstavy v průběhu 20 měsíců, shlédlo na vlastní oči více než 40 mil návštěvníků. 
 
Děkujeme všem partnerům za jejich projev podpory, umělcům a široké veřejnosti za příznivé ohlasy a trpělivost, kterou nám v předchozích 7 letech projevili a těšíme se na další plodnou a příjemnou spolupráci v dalších letech.
 
                                                                Tým Internationalartgallery.org

Spuštění nového webu InternationalArtGallery.org

6.10.2014 6:39:52 - International Art Gallery

Vážení a milí umělci a příznivci umění, 
již delší dobu v našem měsíčním zpravodaji můžete číst o změně webových stránek a nového systému Galerie. Každý den neúnavně pracujeme na podobě, která, jak doufáme, přinese mnoho příznivých změn. 
 

Nové webové stránky naší Galerie plánujeme spustit již 15. 10. 2014 

Pracovní náhled webových stránek 

Na co se můžete těšit? 

 • Na intuitivnější a příjemnější uživatelské prostředí 
 • Moderní design 
 • Jednodušší orientaci na webu 
 • Snadné a rychlé vkládání Vašich děl do Galerií 
 • Možnost komentovat jiné umělce 
 • Zvýší se také rychlost webu 
 • Novinky z naší Galerie a ze světa umění, budete mít stále na očích 
 • Připravily jsem pro Vás další služby, které by měly Vám umělcům usnadnit pohyb na českém trhu 
 
I my jdeme s dobou a proto věříme, že Vám nové stránky a funkce přinesou mnoho užitku a důležitých informací. I nadále budeme rozesílat měsíční zpravodaj, pro který také chystáme nový kabát.
 
Děkujeme za Vaše dosavadní postřehy a dotazy. Děkujeme, že nám pomáháte vylepšovat naše služby pro Vás. Za každý další ohlas, budeme rádi. 
 

Připomínky a dotazy pište na info@iagallery.org 

 
Váš tým 
International Art Gallery.org 

Ze zákulisí naší nové webové galerie

29.9.2014 8:19:06 - International Art Gallery

Něco ze zákulisí naší nové webové galerie „aneb“ jak se prodávají umělecká díla v zahraničí, významné galerie v zahraničí a ČR a spojitost spolupráce s naší „internetovou“ galerií a jakou inovativní formou podporujeme prodej umělecké tvorby.

Jak jsme Vás již předběžně informovali, bude naše galerie v průběhu několika málo dnů spouštět zcela nový a ojedinělý funkční web, který přinese celou řadu novinek v prezentacích umělecké tvorby, ale i možností prodeje uměleckých děl bez provize.

Pokusíme se Vám objasnit některé souvislosti našeho nového systému s prodejem umělecké tvorby v zahraničí, jak to vlastně zahraniční umělci dělají, aby svá díla prodávali, stali se úspěšnými a známými.

Ve vyspělejších zemích se „především méně známí“ umělci sami snaží o prezentaci své tvorby na nejrůznějších „možných veřejných“ místech. Na ulici, u příležitosti otevření veřejných budov, v nejrůznějších obchodech, kavárnách a restauracích, v méně známých galeriích….zkrátka, kde je to právě možné. Mimo to kontaktují okolní „známé galerie“ a zasílají jim pozvánky na konané vernisáže, fotografie své tvorby a jsou neustále činní ve své prezentaci. Pokud si významnější galerie všimne nějakého umělce, který svou tvorbou přesahuje průměrnost ostatních, uzavřou mezi sebou „umělec a galerie“ několikaletou závaznou smlouvu o zastupování, tvorbě marketingu a prodeji. Následně se tento „vyvolený“ umělec již stará pouze o tvorbu nových uměleckých děl a tyto dodává galerii. Velmi stručně řečeno, tato galerie vytváří umělci po dlouholeté období, veškeré zázemí, marketing, prezentaci a zajišťuje prodej, z čehož jí plynou provize mnohdy až 60% z prodeje. Do této částky 60% je samozřejmě započítán rozpočet na osvětu umělce a jeho propagace, včetně dalších nákladů na pracovníky galerie, pronájmu prostor atd. Umělec bez galerie „NESMÍ“ prodat ani jedno dílo !!!

Proč takové galerie nejsou v ČR a nemáme vybudované podobné systémy jako ve světě??

Vysvětlení je velmi jednoduché. V naší zemi nejsou vhodně vytvářené podmínky a Ministerstvo Kultury dostatečně nepodporuje soukromé galerie ani podobné komerční záležitosti. Naopak dotacemi a granty určenými pro státní a neziskové organizace vnáší do trhu s uměním neustálý zmatek, svádí umělce, kteří jsou součástí těchto „projektů“ k zavádějícímu chování a dezorientaci co je vlastně správné. Jinými slovy možná nechtěně, ale přes to podporuje spoustu negativních vlivů, které mají matoucí a negativní důsledek u široké veřejnosti a tím i následný úpadek zájmu o uměleckou tvorbu. V čem není systém, tomu zkrátka veřejnost nerozumí a nemá zájem se o pochopení ani snažit. Samotní umělci pak často sami vyhledávají státní galerie ke svým vernisážím a výstavám, kde nemusí za nic platit, ale současně, kde jim samotná výstava prakticky nic nepřinese. Jak říkáme v naší galerii „pozlacená cesta“ do propasti českých umělců.

Lze nějak napravit napáchané škody v naší postkomunistické zemi? Ano, čeští umělci by se měli začít chovat tržně a poněkud zodpovědněji, než jsou doposud navyklí a měli by vyhledávat výstavní místa v galeriích, které se chovají tržně a nabízí umělcům profesionální služby, které mají smysl. Ač se to umělcům může zdát být nákladnější cesta a bez pochyby je, tak je to ale cesta správná, která má budoucnost.

Čím přispívá naše „Internetová“ galerie k ozdravení našeho trhu s uměním, umělcům a ostatním významným galeriím u nás a ve světě?

Nový systém webové galerie, na který budeme brzy přecházet a nadále rozvíjet má několik potenciálů, které usnadní život a práci nejen umělcům, ale i samotným významnějším galeriím po celém světě.

První a nejvýznamnější záležitostí je, že umělci budou řazeni do 4 základních galerií a to podle úrovně své profesionality a dosažených výsledků. Toto rozdělení má usnadnit zájemcům „kupujícím“ výběr a nákup uměleckých děl, ale současně již rozdělená prezentace umělecké tvorby pro náhled prestižních galerií k hledání nových talentů – nejen českých, ale i zahraničních. Z našeho pohledu se tedy Jedná o dvě zásadní marketingové služby umělcům a galeriím současně. Z tohoto a dalších důvodů se naše galerie mění na jakýsi prezentační informační a prodejní portál, kde nebudou placené provize, ale nepatrná část poplatku ve výši 1% prezentačního poplatku „marketingové veřejné služby pro všechny dotčené strany“ umělce, jejich klienty a galerie. Prodej a prezentace umělce, nebude tedy nikterak svazována složitými smluvními vztahy a pokutami za obcházení prodeje, ale naopak samotné podmínky budou nabádat zúčastněné strany k osobní dohodě o prodeji tvorby, způsobu předání financí a samotného uměleckého díla. Jde nám především o udržení kontaktu mezi umělcem a kupujícím a o vytváření vztahu mezi umělci a širokou veřejností!

Na základě průzkumu jsme přesvědčení a jisti, že tato forma a funkčnost nového systému naší webové galerie, pomůže rychleji rozvíjet i zájem veřejnosti o nákup umělecké tvorby.

 

O čem jsme Vás ještě neinformovali a je dalším krokem k posílení „odbytu“ Vašich uměleckých děl.

Naše galerie v průběhu srpna uvedla na český a zahraniční trh, nový marketingový koncept, který využívá možnosti nákupu a prodeje umělecké tvorby v oblasti businessu, obchodních partnerství mezi významnými společnostmi a současně i běžných zákazníků, klientů.

ART ŠEK“ – jako dárek, poděkování, projev solidarity, přátelství a dobré spolupráce.

Jedná se o novou marketingovou možnost českých a zahraničních společností, jak posílit svoji pozici na trhu, přičemž současně podporují uměleckou komunitu a napomáhají tímto způsobem nejen své ekonomické stabilitě, ale i rozvoji kulturní oblasti dané země.

V současné době naše galerie Internationalartgallery.org vydává do oběhu schválené ČNB, MV a MF -„ART ŠEKY“ v hodnotě více než za 5.000 000 Kč, které jsou zakupovány významnými společnostmi a následně určené k nákupu „Vaší umělecké tvorby“

Za tyto art šeky, budou obdarovaní „majitelé těchto šeků“ nakupovat umělecká díla právě v naší galerii – tedy Vaše umělecká díla, která zde prezentujete.

V průběhu příštího roku budeme vytvářet i možnost pro Vás umělce, jak využít ART ŠEKY k prodeji své osobní umělecké tvorby, čímž si zajistíte větší prodejnost a odbyt.

O dalším vývoji naší webové galerie, Vás budeme informovat zase někdy příště.

 

Tým galerie Vám přeje hodně úspěchů

International art gallery.org představuje přední českou fotografku Antonii Brídlovou…Lydia

29.9.2014 8:15:41 - International Art Gallery

 
Vážení přátelé umělci a milovníci umění. 
V každém vydání našeho měsíčního zpravodaje se Vám pokoušíme přinést nějaké zajímavé informace ze světa umění, něco o našem vývoji, nebo chceme upozornit na nějakého významného umělce. Tento měsíc je pro nás velkým potěšením a ctí, představit Vám přední českou fotografku Antonii Brídlovou alias Lydia, která se svou přirozenou skromností, zůstává úmyslně poněkud stranou veřejného sebezviditelňování. 
Bez dalších slov a komentářů Vám přejeme hezké a příjemné pohlazení po duši, ať už při čtení následných řádků, tak i při prohlídce nádherných fotografií………
 
 
 

Antonie Brídlová…Lydia,

nar. 21. 2. 1952 v Brně a současným bydlištěm v Roudnici nad Labem.

 
„Moje obrazová tvorba, fotografie i foto-grafika, je o životě v lásce a radosti. Umění žít je nejvznešenější a nejvzácnější ze všech umění. Vyprázdnit v kráse celý svůj pohár, komu se to podaří?“
Antonie Brídlová se vyučila se jako pánská krejčová a poté studovala dálkově Gymnázium. Krátce po roce 1989 pracovala v knihovně, kam se vrátila zakázaná literatura, životopisy svatých i archeologie, kumrámské svitky, Atlantida i různá záhadologie. Každou knížku, která Antonii prošla rukama, četla dvakrát. Nejprve ji hltala nenasytně rychle a potom podrobně s tužkou v ruce. Po nějakém čase z knihovny odchází a začíná pracovat na faře jako pastorační asistentka, přičemž se pouští do dalšího studia na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, dějiny, filozofie a psychologie, kde byla mimo jiných studentkou Doc. ThDr. Karla Flossmanna, překladatele Starého Zákona z Hebrejštiny.. 
Několik následných let, Antonie Brídlová podniká v náročné oblasti knihkupectví a další tři roky v dělnických profesích, protože nemůže najít vhodné zaměstnání. Po tomto poměrně krušném období získá místo na reklamačním oddělení ve Fotolabu, kde absolvuje praxi ve fotolaboratoři a následně několik kurzů „fotografování“. V této době si pořizuje svůj první fotoaparát, bez kterého od té doby neudělá už ani krok…….
Do současné doby fotografka Antonie Brídlová uspořádala několik úspěšných výstav například v Českých Budějovicíh v galerii „Nahoře“ na téma „Národní povaha“, nebo výstava umělecké fotografie pod názvem „Odkaz růží“ a „Staré a nové“
Mezi další dosažené úspěchy se řadí několik uveřejněných fotografií v publikacích článků na téma „Paranormální jevy, Vintage, Spravedlnost a Čest a sláva v mezinárodním časopise „Revolutionart“ Od internationalartgallery.org získala v roce 2014 ocenění, jako talent a objev roku v  „Art Photography”

           „Nejvěrnějším vyjádřením člověka je vlastní tvorba a vzpomínat,n znamená stárnout“  

                                                                                   …Antonie Brídlová …Lydia
 

Antonie Brídlová, přední česká fotografka……… očima RADOZA

„Poznej mé já a možná pochopíš, kým sám jsi“
…..uzamčená mezi dvěma světy, přec s klíčem v rukou od tajných dveří k místům, 
jež zůstávají skrytá pro všechny, kdo vidí, leč zůstávají slepý….
Netoužící po potlesku, slávě ani po medailích, jde svou životní cestou, bolestnou i šťastnou s pokorou a vřelým díky za každý nový den.  Prochází města, pluje na vlnách, pod nohama šustí listí a hned se ztrácí v podvečerní mlze, aby se unavená, ale šťastná navrátila domů s dalším listem popsaným. 
Je jako svědek němý, jenž stiskem spouště píše knihu o životě a propůjčuje svůj zrak srdce těm, kteří vidět neumí…..“
                                                                           RADOZO
 
 
 
Za ruku mne taťka vodíval Rakoveckým údolím uprostřed skal. Sojčí pírko za kloboukem, v ruce hůl, cestami vroubenými mechem a jehličím, když paprsky slunce prorážely čistou krásou barev ve větvích smrků, modřínů a borovic k vůním konvalinek, k záplavě ostružin, borůvek, malin a jahod. Chtěla bych zase rozhoupat tu houpačku, co zavěsil tam mezi smrky vysoké pro svoji holčičku, aby směla létat do nebe. To byl můj svět, to údolí mezi hlubokými lesy, orosené pavučiny, třpytící se u potůčku v kapradí a u studánky s čistou pramenitou vodou, zpěv ptáků a louky plné zvonků, kopretin, pomněnek, úpolínů, sedmikrásek, pryskyřníků, mateřídoušky, ocůnů a vřesu. 
Taťka mě naučil milovat přírodu, maminka mne naučila milovat knihy, ale čas nezůstal stát. Jsem matka tří dětí a životem mne provázel citát z jedné dětské knížky, který říkal: "I když nejsem zdaleka taková, jaký by měl být ideální člověk, vždycky se budu snažit dělat jen to, zač bych se později nemusela stydět." A mohu říct, že moje jednání bylo vždycky v souladu s mým svědomím. Výsledkem toho byl život prohraný, ve kterém jsem pokazila všechno, co se pokazit dá. Zbylo mi jen poznání, že dobro a zlo jsou pojmy velice relativní a že každý člověk má svoji vlastní pravdu a své svědomí, zatížené sobeckou sebeláskou a pýchou.
„Nečekaně, s vycházejícím sluncem snad, vytryskl pramínek naděje. Křišťálově průzračná radost omývá a hladí probouzející se slova do zašlých barev a vůní květů země světélkujících v kapičkách rosy štěstím. Teď balancuji jen na hraně skutečností a snů, zatímco čas nezadržitelně uniká.
 
 
Nevím, proč ještě vděčná jsem za každé jasné ráno, každý další den, za louky plné květů. Proč všechny ty opakující se nové zázraky s úžasem vítám znovu zas, když probouzí mne vítr, který pláče smutkem osamělých stromů.
Zlato ve větvích, modré jasnění, souzvuk okolí, vody proudění plynutí tiché k výškám hvězd. Kolem jen mír a klid a smíření dálných světa stran, různých cest“
 
 

Nakonec 

Poděkování Internationalartgallery.org

Za internationalartgallery.org, bychom chtěli přednostně Antonii Brídlové, vyjádřit poděkování za vzájemnou spolupráci a vytvoření grafického návrhu pro nový model ART ŠEKU, který budeme uvádět na trh v průběhu roku 2015 a který se stane symbolem a součástí elektronické možnosti „nakupování uměleckých děl“ po celém světě, prostřednictvím naší elektronické měny. 

 

Zveme Vás v říjnu na výstavu do Ostrava OC Galerie. Zde můžete shlédnout díla umělce Vladana Poláška

29.9.2014 7:38:47 - International Art Gallery

Vladan Polášek, auto, jehož díla nejsou ovlivněna jmény. Příjďte si pohrát se svou fantazií... 
 

Vladan Polášek

The Colors 

 
Putovní Autorská výstava MgA. Vladana Poláška, je zaměřena na volnou abstraktní fotografickou tvorbu. Výstava proběhla již v několika galeriích významných měst a část fotografií je již v soukromých sbírkách po celém světě a naleznete je i v interiérech hotelů. Fotografie se staly žádány mnoha zahraničními architektonickými a interiérovými studii.
Cílem autora bylo zhotovit abstraktní fotografii, podněcující lidskou fantazii a zvědavost. Jedná se o fotografii, nikoli o grafiku. Autor některým dílům záměrně nedává názvy, aby divák tímto názvem nebyl ovlivněn a mohl naplno pracovat se svou fantazií a zážitek z fotografie si nerušeně prožít. 
 
Vladan Polášek, fotograf zaměřující se především na módní exteriérovou fotografii, 
vystudoval fakultu multimediálních komunikací ve Zlíně, obor kamera. Pracoval na řadě audiovizuálních reklam a videoklipů. V České republice v roce 2010 a 2011 spolupracoval s Richardem Müllerem na koncertním turné Potichu Tour. Pracoval pro Miss Academia 2009. V roce 2013 zhotovil sérii fotografií pro armádní taneční soubor Ondráš. Jako fotograf spolupracuje s významnými módními značkami a módními návrháři po celém světě. Následující dva roky chce tvořit převážně na území České republiky, kde plánuje řadu výstav jeho volné tvorby.
 
 

Libor Mičkal a Helena Grocholová vystavují celý říjen v OC Fontána Karlovy Vary. Přijďte se podívat na jejich tvorbu.

29.9.2014 7:28:21 - International Art Gallery

Zveme Vás na výstavu obrazů, které umělkyně vytvořila metodou Photo-painting. Představujeme Vám paní Grocholovu. Zároveň s paní Grocholou zahajuje již třetí výstavu umělce Libora Mičkal.

RNDr. Helena GROCHOLOVÁ 

 
Narodila se v Praze, od roku 1991 žije a tvoří v Lysé nad Labem.
 
Od roku 1967 se učila všeobecnému kreslení (kresba tužkou a uhlem podle předlohy či modelu) u vynikajícího portrétisty–akademického malíře prof. Františka Nedvěda, poté abstraktní výtvarný projev, grafiku, modelování a práci s materiálem u prof. Věry Roeselové – Novotné a posléze malbu a kresbu koně u znalce, milovníka a malíře koní, akademického malíře a grafika Emila Kotrby. V počátku tvorby se autorka věnovala klasické olejomalbě na plátně, a to převážně s námětem koní. 
 
Na svých současných výstavách fotoobrazů prezentuje Helena Grocholová své zaujetí pro metodu PHOTO-PAINTING. Photo-Painting je výtvarná metoda, zahrnující širokou škálu kombinace klasických výtvarných technik a počítačových grafických úprav fotografie, za účelem vytvoření originálního uměleckého díla. Nejde tedy pouze o vylepšení realistické fotografie.
 
Helena Grocholová používá těchto technických a výtvarných postupů: Vrstvení několika fotografií, spojování fotografií do fotokoláže a kombinace fotografie s olejomalbou, pastelem a kresbou. 
 

 

Libor Mičkal

Název výstavy: 2012 - 2014 

 
Jmenuji se Libor Mičkal a narodil jsem se 15.5.1968 ve Vsetíně. Můj dědeček byl amatérský malíř. Od mého mládí, jsem ho viděl, jak tvoří. Maloval olejovkama, tak jsem si zamiloval tu vůni terpentýnu. 
 
Jsem vyučen fotografem. Po škole jsem okamžitě musel na vojnu a po návratu bylo jaro 1989. Byla svoboda a já ji využil po svém. Když už jsem všechno zažil, byl rok 2011. Začal jsem navštěvovat galerie a známá vůně mě omámila natolik, že jsem radikálně změnil život. Prodal jsem byt v Praze a koupil dům ve velmi malé vesnici zvané Radochovy. Rozhodl jsem se, že budu malovat a také jsem začal. 
 
Nazval bych se malířem pocitu z barvy. Barvy a jejich poskládání na plátno jsou pro mě ten pocit, který mě vede v tvorbě obrazu. Nejvíce jsem ovlivněn impresionistickými a secesními malíři. V tom se vidím a v tom vnímám harmonii. Snažím se obnovit a zachovat si dětské vnímání světa, které mě pohání k další umělecké činnosti.
 
 

Zveme Vás v říjnu na prodejní výstavu umělců Jitky Jarešové a Jaroslava Vlasáka do OC Plzeň Rokycanská

29.9.2014 7:16:54 - International Art Gallery

Příjměte pozvání a příjďte se podívat celý říjen na výstavu plastických obrázků Jitky Jarešové a obrazů Jaroslava Vlasáka.

Jitka Jarešová 

Ahoj 
Chtěla bych se Vám představit . Jmenuji se Jitka Jarešová a žiji v jižních Čechách v krásném a malebném městě Písek . Obrázky které si budete prohlížet , jsem vytvořila pro radost , abych mohla alespoň na chvilinku utéct od té moderní a uspěchané doby , která je všude kolem nás.
Jako materiál jsem použila keramickou hmotu , olejové barvy a občas jsou obrázky doplněny i kovovým prvkem ( jako je  zábradlí nebo věžička ) .Obrázky jsou výrazně plastické a vystupují do prostoru .
Jako námět mi posloužila krásná krajina jižních čech a staré památky o které u nás není nouze . Ale musím se přiznat , že jsem občas použila i vlastní fantazii .
A tak vás chci poprosit , abyste alespoň na chvilinku dali mobil do kapsy  a vydali se společně se mnou na krátký výlet , do světa plného pohody , přírody , sluníčka  a starých časů .
                                                                           vaše autorka

 www.internationalartgallery.org/jitka-jaresova

 

Jaroslav Vlasák 

Welcome in my world - vítejte v mém světě

 
Jaroslav Vlasák narozen 25.10.1961 v Prachaticích.
Od dětství rád kreslí a maluje, ale tomu, že se jednou stane profesionálním výtvarníkem, nic nenasvědčuje.
Na sklonku 70.let studuje chemickou školu, chemie jej ovšem příliš nenadchne a odchází hledat sám sebe do Krkonoš,
kde se živí jako správce horské chaty. Od roku 1980 začíná čistě amatérsky malovat zprvu abstraktní kompozice, do nichž
začínají pronikat prvky surrealismu, což se stalo jakýmsi základem pro jeho pozdější profilaci. Od roku 1990 se již své tvorbě
věnuje profesně. Účastní se kolektivní výstavy v Domě u Hybernů a téhjož roku má i samstatnou výstavu v pražském Divadle
E. F. Buriana. O rok později vystavuje v chebské galerii Růžový kopeček. V rozmezí let 1992 - 1995 maluje pro soukromého
sběratele a mecenáše umění z Mnichova. Následují ho sběratelé s Rakouska a Čech. Jeho díla zdobí interiry bank i hotelů.
V roce 2009 přichází prestižní toskánská zakázka. V současné době se s jeho tvorbou můžete setkat v městské galerii Karlovy Vary, v galerii Anděl v Olomouci. Též spolupracuje
s galerií Agora v New Yorku. Žije a tvoří na jihu Čech, v Nové Včelnici.
Vlasákovi obrazy zaujmou vnímavého diváka nejen svým obsahem, ale přímo i filigránským smyslem pro detail. Při tom všem
o technickou exhibici zdaleka nejde. Ta je pouze prostředkem k umocnění nevyslovitelného dojmu fantaskních kompozicí.
 
" Já bylo před mým zrozením a bude i po mé smrti.                                                                                                                               Od věčnosti toto "Já" tvořilo bude tvořit do věčnosti. ( z budhistických textů )
Příjemný zážitek přeje J. Vlasák 
 
 

Přijměte v říjnu pozvání do světa makro fotografií od fotografa pana Ing. Milana Blšťáka do OC Galerie Butovice

29.9.2014 6:54:52 - International Art Gallery

Objevte společně s námi krásu MAKRO fotografií od fotografa Ing. Milana Blšťáka, který fotí vodu ve všech skupenstvích. A čím se řídí sám autor? "Moje focení není jenom profese nebo koníček. Je to i filosofie. Fotím rád i v počasí, které přiměje hodně lidí zůstat doma"

 

Ing. Milan Blšťák

…Svět jako MAKRO

 
Narozen 1957 v Praze. Studoval na ČVUT FEL- obor mikroelektronika, pracuje v oboru počítačové grafiky a velkoformátových tisků. Na makrofotografii se specializuje od roku 1997. Jeho snímky se objevují hlavně na pravidelných výstavách, ale i na stránkách magazínů, časopisů, v kalendářích apod. Autorských výstav zrealizoval v letech 1998 – 2013 už 58 a prezentoval na nich postupně svoje kolekce „Svět jako MAKRO I – VII“. V roce 2000 získal ocenění v prestižní soutěži Czech Press Photo v kategorii „Příroda a životní prostředí“. Do roku 2010 fotil makrozáběry pouze na profesionální diapozitivy, s příchodem nových snímačů a technologií začal pozvolna testovat a přecházet i na digitální techniku. Specializuje se na makrozáběry vody ve všech skupenstvích (rosa, kapky deště, ale i ledové krystaly nebo námraza) ve velkém zvětšení - až 6:1. Jeho výstavní fotografie jsou vždy prezentovány v rozměrech 50x75 cm až 100 x 150 cm, kde nejvíc vynikne velké zvětšení detailů a preciznost provedení. Jeho rámované fotoobrazy našly své místo už ve stovkách soukromých i firemních interiérů a jsou oblíbené pro svou čistotu a přirozenou energii, kterou vyzařují. Všechny záběry jsou totiž pořízeny ve volné přírodě a jsou zpracovávány a prezentovány bez zásadních úprav a retuší.
 
Něco o mém focení makrofotografií - mrazivé i barevné zázraky 
Co mám na makrofotografii nejraději je její pestrost a dobrodružství při hledání. Pokaždé, když vyrážím na focení, mám před sebou velkou neznámou - najdu vůbec ještě nějaké překvapivé záběry? Podaří se mi je technicky zachytit tak, jak je vidím v hledáčku objektivu a nabídnout  je na fotkách ve srozumitelné podobě? Dá se vůbec do záběru vměstnat moje obrovská radost z objevu a úžas nad neskutečnou tvořivostí přírody? Upřímně řečeno - každá lidská činnost jednou zevšední a vytratí se z ní počáteční nadšení. Po těch dlouhých letech je představa ranního vstávání (kdy je ještě moc brzo ráno na to aby bylo brzo ráno) náročná! Balení těžkého batohu a brašny, toulání se v sychravých nevlídných ránech, stovky strnulých minut vleže na promáčené zemi a hromada dalších “proti” – to vše mi často běží ráno hlavou, když tělo odmítá vystrčit nohy zpod peřiny. Focení makrofotografie je totiž nesmírně náročné nejen technicky, ale I fyzicky. Ale touha po tomhle dobrodružství pro mě byla zatím vždy silnější (já mám totiž výzvy rád!) a odměna je rozhodně přes všechnu její náročnost sladká. Jednou jsou to barvy a jejich nezvyklá kombinace, hra světla s tvary, rosa, která nemá vůbec právo se na pavoučích vláknech udržet, průhled skrz ledové krystalky a vůbec. Už dlouho je to pro mne kouzelný svět a ještě jsem z této definice neslevil. Takže zatím jsem ty nohy ve většině případů brzo ráno nejen z pod peřiny vystrčil, ale i následně položil na zem. 
 
Kdy a kde fotím:
Nejraději brzo ráno v probouzející se přírodě, do které ještě nestačila vstoupit lidská noha, ale i přes den v zimě na horách a u zmrzlých potoků. Hlavně ale všude tam, kde není signál a kde mi v hlavě nezvoní poplašné zvonečky úkolů!
 
Čím se při focení řídím: 
Moje focení není jenom profese nebo koníček. Je to i filosofie. Fotím rád i v počasí, které přiměje hodně lidí zůstat doma 
u kamen nebo pod peřinou. Věřím, že když já obětuji v mrazu a v dešti něco ze svého pohodlí, najdu záběry, které jsou těsně za hranicí lidské představivosti ...něco za něco. Fantazie přírody je nevyčerpatelná a já věřím v životní rovnováhu.
Makrofotografie je svět ve světě a je v něm spousta krásy. Každý povedený záběr mi vždy připomíná, jak je příroda dokonalá a že by k ní měl člověk přistupovat s větší úctou… a že spousta věcí ve srovnání s touhle dokonalostí je malicherná!
 
Technická data vybavení:
Fotoaparát: Nikon F90X, F100, Nikon D3x
Objektivy: 2 x NIKKOR MICRO 60mm, NIKKOR MICRO 70-180mm, NIKKOR 50 mm
Příslušenství: Nikon soupravy blesků a makroblesků, mezikroužky, makroměch a další ….
Fotomateriál:   kinofilm FUJICHROME Professional Velvia
 
 

Zveme Vás na výstavu již zesnulého umělce pana Václava Švejcara. Jeho díla můžete shlédnout v Praha Sykora Home

29.9.2014 6:41:07 - International Art Gallery

Nenechte si ujít jedinečnou výstavu, kterou pořádá Michaela Švejcarová, žena, po zesnulém umělci. Jehož obrazy, jsou zastoupeny ve sbírkách po celém světě. 

Václav Švejcar  

Cesty z Labyrintu

 
„Přál bych si, aby se každý člověk pozastavil na svých cestičkách a i za pomoci mých obrazů našel tu svou Cestu, která mu již nikdy nezatíží jeho svědomí.“ 
 
Václav Švejcar /1962 - 2008/
 
"Nekonečné dálky oceánu, tisíce mil vodní plochy kolem obchodní lodi na všechny strany, tajemné hlubiny pod kýlem a nebeská báň plná miliónů hvězd nad hlavou… To byl začátek mé cesty coby námořníka ze středoevropského státu. Ale měsíce strávené na lodi uprostřed krásných východů a západů slunce do rudnoucích vln oceánu, večery prožité na přídi lodi, kde je slyšet jen hlas moře, noční vlny světélkují fialovou barvou planktonů, vodní tříšť chladící v tropické noci rozpálenou hlavu, která je naplněná tajemnou, pradávnou touhou… Touhou nevyslovitelnou, nedefinovatelnou… Touhou člověka pod nekonečnou velebností nebeské klenby. A mystický zážitek při mém vylodění v Libérii, který mě nechal nahlédnout na druhý břeh naší pozemské pouti. To vše přetavilo mé nitro a tenkrát v Africe mi byl dán Dar vidět vnitřním zrakem světy a krajiny jen tušené. Pak mě už jen krůček dělil ode dne, kdy jsem vzal poprvé do ruky malířskou paletu a štětec a nechal se vést vyšší vůlí při přenášení těchto krajin na plochy mých obrazů." 
 
Václav Švejcar má na svém kontě několik desítek autorských i společných výstav v ČR i v zahraničí, jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách po celém světě.
 
Václav Švejcar odešel do světů jen tušených, ale jeho obrazy žijí dál. Poselství v nich ukryté dál lidem předává jeho žena Michaela Švejcarová, nejen na této výstavě, ale také v průběhu koučovacích sezení.
 
„ Napadlo Vás zastavit se někdy uprostřed Labyrintu a rozmyslet se, kudy jít? Souhlasíte s tím, že chodit stále po stejných cestách ke změně a k cestě ven nevede? Bojíte se ale, že sami vykročíte špatným směrem?
Nemusíte na to být sami… mohu Vám pomoci zastavit se ve Vašem Labyrintu, pomoci zpomalit tok myšlenek na úroveň blahodárného klidu a za pomoci otázek najít tu správnou cestu ven. To vše za přítomnosti pozitivní energie obrazů Václava Švejcara, která pomáhá překonávat obtíže tělesné a duševní. I Vy si můžete uzdravit svůj život, své tělo i duši. I Vy můžete najít svou „Cestu z labyrintu.“
Máte chuť žít svůj život jinak?
Máte chuť vstoupit do Vašeho Labyrintu a zastavit se tam se mnou?
 
 Pak se zastavte u mě na Vinohradech …
 
Ing. Michaela Švejcarová - kouč
 

Zveme Vás na prodejní výstavu do Obchodního centra Fórum v Liberci

29.9.2014 6:22:25 - International Art Gallery

Zveme Vás na prodejní výstavu do Obchodního centra Fórum v Liberci. Těšit se můžete na obrazy umělců Veena a Bohumila Lhoty a to celý říjen.

Veen 

Jsem malíř, primitivista, staromilec, nesentimentální romantik a užívač života.
 
Miluju chuť dobrého alkoholu a vína. Chuť dýmkových tabáků a doutníků. Miluju tradiční řemesla, preciznost, kvalitu a estetičnost starých věcí. Leštěné dřevo, kované železo a lámaný kámen. Miluju babí léto, sluneční paprsky v chladném dni a těkavý vítr v horkém. Miluju obrovské, silné, staré stromy, pod které se dá v dešti schovat. Miluju moudrost, klid, důstojnost. Dobré lidi, kteří umí zažít příběh, pít, veselit se, smát až slzí oči. Miluju toho moc, hodně a ještě víc. Miluju ale i druhou stránku bytí, surovost, hrubost, zlo, smutek a hořkost. Všechno je to koření potřebné k namíchání dokonalé chuti života.
 
Já prostě miluju žít, a budu protivnej až přijde zubatá.
 

www.internationalartgallery.org/veen 

 

Bohumil Lhota

Bohumil Lhota malíř, projektant, narozen 1938. Člen Unie V.U.
Vystavené obrazy jsou inspirované přírodními ději a lidskou činností v ní. 
Pořádání samostatných a skupinových výstav v Mostě, Sokolově, Praze, Českých Budějovicích, Poděbradech, Hradci Králové apod.
Realizace výtvarných děl v architektuře: stabil. kotva na nábřeží v Děčíně, reliéf v překladišti uhlí v Lovosicích, mozaiky v kulturním domě Železný Brod a sídliště v České Lípě, dům do extrémních podmínek oceněný ekologickým Oskarem E.ON v r. 2012 a další projekty.
 

Výstava obrazů Zdeňky Nedomové PRODLOUŽENA. Její tvorbu můžete shlédnout v Libereckém Fóru do konce září

28.8.2014 11:20:37 - International Art Gallery

 
Maliarkou som sa nestala, narodila som sa s láskou k umeniu a farbám, narodila som sa s láskou k prírode a k ľuďom, dar ktorý mi bol daný odovzdávam do svojich obrazov. Tu v týchto dielach se stretli všetky emócie a pocity, ktoré člověk v sebe nosí. Nájdete tu radosť, šťastie, lásku, vášeň, láskavosť, pohladenie, objatie, smútok, smiech, vďačnosť, priateĺstvo.
V každom obraze nájdete kus mňa a kus seba a tak vám prajem, aby vám moje maľby prinášali radosť, potešenie a krásu do srdca...
 
 

Zveme Vás na výstavu umělce Jana Dinga do OC Fontána v Karlových Varech

28.8.2014 11:14:34 - International Art Gallery

 
      Zájem o malování ve mně probouzela matka. Ukazovala mi výtvarné publikace a mě upoutalo, jak zajímavě lze vyjádřit a přetvořit skutečný svět. Zkoušel jsem malovat sám, kopíroval jsem naše i světové malíře. Van Gogh mě dojímal tak velkou upřímnou zpovědí, ale to si uvědomuji až nyní.
 
      Na výtvarnou školu jsem se nedostal. Studoval jsem na univerzitě v Ústí nad Labem výtvarnou výchovu. Zde jsem poznal vynikajícího učitele akademického malíře Miroslava Proška, který mě uvedl do tajů techniky malby a probouzel můj vztah k malířství. Vyznávali jsme hlavně Šímu, Medka, Muziku, Miróa, Klee a Picassa. Už na studiích jsem projevoval lyrické sklony, určitou básnivost. Zpočátku jsem se vzhlédl v surrealismu Muzikově, Ernstově, pak jsem začal tíhnout k tradici Šímovské poetické malby.
 
      V současné době vycházím z ohromení nad vnímáním přírody jako celku i jejích detailů. Jedná se o úžas z existence, o ustrnutí v okamžiku, o vnitřní zření. To vše se pak otiskne v srdci. Snažím se vytvářet obrazy, které by člověk přehlédl najednou a postupně byl vtažen ke čtení případných detailů. Vytvářím tajemné prostory, volná místa, kde by se člověk cítil šťastně. Všemu napomáhá i barevnost většinou monochromní, s drobnými barevnými akcenty. Když maluju, mám pocit, jako by vzácný motýl poletoval. Když maluju, jako bych na tomto světě chvíli nebyl, anebo byl v jiném vnitřním světě. Krása vzniká jen zcela ponenáhlu, když se vnitřní bytí odhaluje. Všechna skutečná krása je neuchopitelná. Člověk si ji může přiblížit jedině láskou a tím, že se stane její součástí. Že jedinou třpytící se kapku zachytí na dlani a pozoruje v jejím chvění odlesk slunce, měsíce a hvězd. Krása je na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím, že k ní něco přidá. Tak vznikla a tak žije dál. Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem.
Mark Rothko říká: „Nejdůležitějším nástrojem, který si umělec utváří ustavičnou praxí, je víra v jeho schopnost dělat zázraky, když je jich zapotřebí. Obraz musí být zázrakem. V okamžiku kdy je hotov, končí intimní vztah mezi tvorbou a tvůrcem. Tvůrce se stává vedlejším činitelem. Obraz musí být pro něj – stejně jako pro jiné, kdo se s ním setkává později – zjevením, neočekávaným a dosud neviděným řešením věčné, důvěrně známé potřeby.“
 
 

Hledáme výpomoc do Otevřených Galerií, na jeden den v měsíci

28.8.2014 9:37:06 - International Art Gallery

Vážení a milí umělci a příznivci umění, 
v současné době hledáme výpomoc pro umělce, kteří vystavují v Otevřených Galeriích v Obchodních centrech.
 

Výpomoc hledáme do těchto center:

 
Ostrava 
 
Olomouc
 
Karlovy Vary
 
Plzeň 
 
 
Co bude Vaší náplní práce? 
- pomoci umělci při instalaci / deinstalaci
- navést ho k výstavním panelům a pomoci fyzicky s výstavou
- zkontrolovat seznam děl na výstavě
- vyfotografovat výstavu
- seznam děl a fotografie zaslat zpět do Galerie
 
Co Vám nabízíme? 
- finanční odměnu nebo za výpomoc výstavu ve Vámi vybraném OC
- další možnost zajímavého přivýdělku
- činnosti spojené s uměním
 

Pro více informací o náplni práce a možném přivýdělku, pište nebo volejte na níže uvedené kontakty.

Hana Kohoutová 
Marketing and sales director 
hana@iagallery.org 
GSM: + 420 734 230 222
 

Zveme Vás na výstavu umělkyně Jaroslavy Fišerové do OC Ostrava Třebovice, výstava trvá celé září

28.8.2014 9:24:42 - International Art Gallery

Hravá, barevná a humorná, to je tvorba umělkyně Jaroslavy Fišerové, která svými ilustracemi vnáší pohodu do všedního života. Příjďte načerpat energii a shlédnout výstavu této autorky. 
 

Jaroslava Fišerová 

Narozena ve Zlíně, od roku 1964 žije a pracuje v Brně (atelier na Lesné)
Studovala na SPŠ textilní, výtvarný obor
Později pracuje na designatuře a Art-protisu ve Vlněně
Od roku 1988 volná tvorba
Výstavy- nejčastěji- Brno, Praha, Zlín, Olomouc  (celkově přes 100 samostatných i kolektivních výstav)
Mimo galerie- informační centra, nemocnice, knihovny, knihkupectví, MŠ, ZŠ 
Televizní filmy:
Alma - architekt, kostýmy
Roznesu tě na kopytech – archtekt, kostýmy 
Technika- oleje, na výpravy olejový pastel
Témata- vtípky, žertíky, dvojsmysly, nesmysly, černý humor
Výrazná barevnost, oblíbené barvy- modrá a zelená 
 
 
 
 
 

Umělec Alexander Petrezsély celé září a říjen do 25. 10. 2014 v Pardubickém Grandu vystavuje svou tvorbu. Sochy i obrazy.

28.8.2014 9:20:54 - International Art Gallery

Na této výstavě máte možnost celé září vidět ručně vyřezávané sochy a plastiky, které jsou vhodné pro dekorativní účely. 

Alexander Petrezsély

Jmenuji se Alexander Petrezsély a narodil jsem se 12. 7. 1957 v Šahách na Slovensku, kde jsem také vychodil gymnázium. Po studiích mně učarovala práce se dřevem a to natolik, že jsem se stal truhlářem. Kromě klasických truhlářských zakázek jsem dostával také požadavky na výrobu restaurace dobového nábytku co mně přimělo se přiučit řezbě dekoračních lišt a ornamentů. Dřevořezbě jsem se naučil neustálým zkoušením. S touhou porozumět tomuto prastarému řemeslu rostla také má touha zkusit vlastní projekty. A tak paralelně s truhlářstvím rostlo sochařství.
 
Na výstavě máte možnost vidět některé z mých ručně vyřezávaných dřevěných soch a plastik vhodné k dekorativním a reprezentativním účelům. Jednou z hlavních témat je žena nebo vztah mezi ženou a mužem. Na rozdíl od klasických dřevořezbářů rád a často uplatňuji barvu jako spolutvořící element."
 
 

Zveme Vás na výstavu sochaře a kováře pana Legnera, která trvá od září do konce října

28.8.2014 9:14:49 - International Art Gallery

Výstava kovaných soch umělce Zdeňka Legnera potrvá celé září až do konce října. Přijďte se podívat na tvorbu autora, jehož sochy naleznte i ve světě.
 

Zdeněk Legner

Sochař v kovu
Autor kovaných plastik
 
25 let firma Zdeňka Legnera navrhuje a vytváří realizace v kované oceli pro moderní architekturu a památky v Čechách i zahraničí.
 
Z díla Zdeňka Legnera ve světě :
Brány a balkony - Staten island - New York-USA
Brány a mříže - vila J. Robertse - Jupiter-Florida-USA
Osvětlovací tělesa - Disneyland - Paříž-Francie
 
V Čechách:
 
Secesní podhled-dům "Viola"-Národní třída-Praha
Trnová koruna na kříži- Státní památník-Terezín
Zábradlí schodiště-Palác Kinských - Praha
 
Výstavy:
 
Ambit Art-Národní třída-Praha  -2013
Born from fire - Kostel Českých bratří-Ml. Boleslav 2013
King of thunder -FOR ARCH-Praha 2009
Plastika "Inkvizitor" Bienále-Florencie 2006
 
 

Zveme Vás na výstavu obrazů, které umělkyně vytvořila metodou Photo-painting. Představujeme Vám paní Grocholovu

28.8.2014 9:10:44 - International Art Gallery

Přijďte se podívat na jediněčnou tvorbu do centra OC Plzeň Rokycanská 
 

RNDr. Helena GROCHOLOVÁ 

Narodila se v Praze, od roku 1991 žije a tvoří v Lysé nad Labem.
 
Od roku 1967 se učila všeobecnému kreslení (kresba tužkou a uhlem podle předlohy či modelu) u vynikajícího portrétisty–akademického malíře prof. Františka Nedvěda, poté abstraktní výtvarný projev, grafiku, modelování a práci s materiálem u prof. Věry Roeselové – Novotné a posléze malbu a kresbu koně u znalce, milovníka a malíře koní, akademického malíře a grafika Emila Kotrby. V počátku tvorby se autorka věnovala klasické olejomalbě na plátně, a to převážně s námětem koní. 
 
Na svých současných výstavách fotoobrazů prezentuje Helena Grocholová své zaujetí pro metodu PHOTO-PAINTING. Photo-Painting je výtvarná metoda, zahrnující širokou škálu kombinace klasických výtvarných technik a počítačových grafických úprav fotografie, za účelem vytvoření originálního uměleckého díla. Nejde tedy pouze o vylepšení realistické fotografie.
 
Helena Grocholová používá těchto technických a výtvarných postupů: Vrstvení několika fotografií, spojování fotografií do fotokoláže a kombinace fotografie s olejomalbou, pastelem a kresbou. 
 
 

Zveme Vás na výstavu umělce Lubomíra Korenka

28.8.2014 9:05:30 - International Art Gallery

Zveme Vás na výstavu tvorby Lubomíra Korenka jehož tvorbu můžete vidět celé září v Olomouc City. Umělec pan Langer, který měl vystavovat svou tvorbu s panem Korenkem náhle onemocněl a výstava se odkládá. Přejeme panu Langerovi brzké uzdravení a ještě mnoho další krásné tvorby.
 

Lubomír Korenko -   Púčik

Název výstavy  -  Farebné impresie
 
Ahoj všetkým,
     rád by som sa s Vami podelil o to, čo ma baví a čo mi vypĺňa skoro všetok môj volný čas.
Výtvarnému umeniu sa neprofesionálne venujem už od malička, prevažne vo svojom voľnom čase.
Narodil som  sa V Kežmarku, momentálne pôsobím a žijem v Poprade.
Vyštudoval  som dizajn na Fakulte umení v Košiciach.
Strednú školu , odbor Konštrukcia a tvorba nábytku, som absolvoval v Sp. Novej Vsi.
Na týchto školách som získal základy anatómie a kresby, ktoré teraz zúročujem vo svojej tvorbe.
 
Maľujem prírodu, ľudovú architektúru a portréty, ale  značnú časť mojej tvorby predstavuje aj abstraktné umenie. Tu môžem svojej predstavivosti a fantázii otvoriť dvere dokorán.
Občas, ak mám na to čas a priestor,  pustím sa aj do 3d vecičiek (sochy, výrobky z dreva, bytové doplnky,…).
 
Dúfam, že sa Vám moje práce budú páčiť.
Teším sa na spoluprácu a ak máte nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať….
Ďakujem za návštevu a dúfame, že sa Vám moja tvorba zapáči a váš interiér vyplní dobrou atmosférou….:-)
 
 

Zveme Vás na prodejní výstavu umělce Libora Mičkala do Praha Sykora Home

28.8.2014 8:57:34 - International Art Gallery

Zveme Vás na již druhou výstavu v novém kabátu do Sykora Home Praha. Celé září budete mít možnost shlédnout tvorbu umělce Libora Mičkala. 
 

Libor Mičkal

Název výstavy: 2012 - 2014 
 
Jmenuji se Libor Mičkal a narodil jsem se 15.5.1968 ve Vsetíně. Můj dědeček byl amatérský malíř. Od mého mládí, jsem ho viděl, jak tvoří. Maloval olejovkama, tak jsem si zamiloval tu vůni terpentýnu. 
 
Jsem vyučen fotografem. Po škole jsem okamžitě musel na vojnu a po návratu bylo jaro 1989. Byla svoboda a já ji využil po svém. Když už jsem všechno zažil, byl rok 2011. Začal jsem navštěvovat galerie a známá vůně mě omámila natolik, že jsem radikálně změnil život. Prodal jsem byt v Praze a koupil dům ve velmi malé vesnici zvané Radochovy. Rozhodl jsem se, že budu malovat a také jsem začal. 
 
Nazval bych se malířem pocitu z barvy. Barvy a jejich poskládání na plátno jsou pro mě ten pocit, který mě vede v tvorbě obrazu. Nejvíce jsem ovlivněn impresionistickými a secesními malíři. V tom se vidím a v tom vnímám harmonii. Snažím se obnovit a zachovat si dětské vnímání světa, které mě pohání k další umělecké činnosti.
 
 

Zveme Vás na výstavu v nákupním centru Palladium

28.8.2014 8:53:52 - International Art Gallery

Zveme Vás na zářijovou výstavu do Pražského Palladia. Těšit se můžete na umělkyně Zuzanu Medzay a Lauru Écsiovou.
 

Zuzana Medzay

Dnes patrí k špičke enkaustických umelcov v Európe. Enkaustike sa venuje od roku 2005.
Enkaustika je o ohni a nikdy netušíme čo urobí oheň s obrazom. Enkaustika pochádza z gréčtiny a znamená vypáliť alebo spáliť.
Zuzana maľuje expresívne maľby a jej námetmi sú sila emócií, plynutie a kolobeh na zemi. Jej opakujúcimi sa témami sú Fénix, Cesta, Živly v nás a okolo nás, Nové začiatky, Prijatie. 
 
Vystavovala svoje diela v rôznych mestách na Slovensku. Ilustrovala už 4 knihy, z toho jednu pre deti. Žije a tvorí v dedine pri Trnave – Zeleneč.
 
Maľovala viackrát pre charitu a je jednou z prvých akreditovaných arteterapeutov na Slovensku. V minulosti vykonávala ergoterapiu a arteterapiu s postihnutými ľuďmi, bývalými väzňami, týranými ženami a rómami. 
 
 

Laura  Écsiová

Umění se věnuje již od dětství. Kromě enkaustiky – její srdeční techniky, se věnuje malbě na sklo, na hodvábí a fraktálem. V květnu 2008 absolvovala kurz u uznávané holandské mistrové enkaustického umění, paní Elisabeth van Uden, u které se zdokonalila ve foukací technice stejně tak jako v malbě na ohřívací desce. V červnu 2009 absolvovala kurz u předního britského mistra enkaustického umění (encoustic art), pana Johna Bucklanda - zaměřeného na zdokonalení se v malbě na ohřívací desce. Paní Laura Écsiová nyní pořádá kurzy a školení s touto tématikou v České republice.
  
 
 
 
 
 
 

Nepřehlédněte !!!! Upozornění pro všechny umělce….

27.8.2014 9:33:15 - International Art Gallery

Vážení přátelé umělci,
     každým dnem se nám nezadržitelně přibližuje velká a přelomová událost, která navždy změní tvář naší webové galerie a s touto souvislostí nastanou i velké změny pro vás. Prezentace a následný prodej vaší umělecké tvorby, bude založený na zcela novém systému, který společně se souvisejícími strategiemi bude ojedinělý – světová novinka.
Co nás tedy čeká a jaké budou zásadní změny.
 
Především se musíme připravit na to, že překlopení stávajících dat, obsahů a to včetně vašich prezentací a přihlašovacích údajů nebude bez problémů. Již nyní víme, že se nám nepodaří zachovat Vaše přístupová hesla do galerie a tyto hesla budeme muset společně s Vámi nastavit znovu. Všichni umělci budou k tomuto kroku vyzváni při pokusu o přihlášení – vyžádejte si nové heslo. Při prvním otevření nového webu galerie sami hned uvidíte, že změny jsou obrovské. Design, struktura, prodej děl, vše bude úplně nové. Přibydou nám další 3 základní galerie, takže celkem budeme mít 4. 
Bronze - základní galerie pro všechny umělce, bez nutnosti platby registračního poplatku.
Silver – galerie pro náročnější umělce, ale i kupce uměleckých děl. Tato galerie bude přístupná všem umělcům, kteří splní určitá kritéria, nikterak náročná, ale důležitá. Za ověření údajů se platí jednorázový registrační poplatek.
Gold -  galerie pro náročné kupce umělecké tvorby a přední umělce, kteří ve světě umění opravdu něco znamenají. Umělec, který zde bude prezentován, bude splňovat podmínky skutečného mistra s velkým talentem, uznáním u široké veřejnosti a další kritéria. Za ověření údajů se platí jednorázový registrační poplatek.
Diamond – galerie pro velmi náročné kupce umělecké tvorby - investory do umění a pro světově uznávané umělce, jejichž umělecká tvorba, nebo některá umělecká díla dosáhla celosvětového věhlasu. Za ověření údajů se platí jednorázový registrační poplatek.
 
Co víme dál už nyní:
Všechny osobní údaje umělců dostanou několik základních povinných údajů, především telefonický kontakt, dostatečně vyplněné monografie, podklady o výstavách, umístěních v soutěžích, doklady o titulech – např akademické tituly a další…některé údaje budou veřejné, některé budou sloužit jen pro interní potřeby např. telefonní kontakt. Galerie bude především postavena na prodej umění a umělci musí jít se svou kůží na trh….jako firmy a společnosti mají své marketingové postupy a nutnosti, reklamu…. Chceme umělcům pomoct, postavit se za ně a vytvořit jim takové podmínky, aby už neměli důvod být na 10 webech a e-shopech a modlit se, že snad něco prodají……
 
Prodeje děl bez provizí
V žádné z našich 4 galerií se nebude platit poplatek za prodej umělecké tvorby – prodeje uměleckých děl budou zcela zdarma – bez provizních poplatků a navíc Vás bude čekat velké překvapení spojené s prodejem vaší umělecké tvorby, které pro Vás připravujeme a v čas se dozvíte ……podpora prodeje novou marketingovou strategií – již nyní jsme uvedli na trh investiční „ART ŠEKY“, které putují do velkých významných společností nejen v ČR, ale i zahraničí. ART ŠEKY budou splatné pouze v galerii Internationalartgallery.org – tedy bude za ně možné nakoupit pouze Vaše umělecká díla.  Chceme uměleckou tvorbu znovu dostat do zájmu všech obyvatel – konkurenci z ASIE musíme alespoň potlačit, kam patří…
Poplatky – registrace a jednotlivé galerie 
Galerie bronze - Bez poplatku registrace a ověření. Ostatní 3 galerie mají poplatek za ověření údajů a registrace -  platí se pouze jednorázově!
 
Poplatky za prezentaci umělecké tvorby
Každý umělec platí poplatek za „prezentaci“ své tvorby na určitou dobu podle umístění v jednotlivých galerií a to vždy jednorázově. Poplatek je minimální. Galerie bronze s platností ½ roku a ostatní 3 galerie s účinkem platnosti prezentace na 1rok. Poplatek činí 1% z Vaší ceny uměleckého díla – sčítají se všechna prezentovaná díla. Příklad: Za prezentované dílo v naší galerii po dobu 1 roku s cenou cca 8 000 Kč – zaplatíte 1% jednorázový poplatek za prezentaci ve výši 80 Kč na jeden celý rok. Umělecké dílo za 100 000 Kč – poplatek za jeden rok prezentace 1000 Kč. Prodáte umělecké dílo za 100 000 Kč běžně byste zaplatili cca 20 000 Kč z prodeje, ale provize z prodeje už neplatíte žádné…celá částka za dílo je jen Vaše…... systém nabízí další výhody i pro kupujícího i pro Vás….nechte se překvapit. 
 
Penále a smlouvy
Jaké smlouvy a penále?  Za porušení smluvního závazku při prodeji díla za zády galerie??? Prodávejte a smlouvejte přímo se zájemcem, hlavně ať prodáte a jste spokojení…dáme Vám kontakty na kupce, sami je k Vám přivedeme, doporučíme Vás a Vaše umělecká díla…obchodujte a tvořte svobodně!!!  Naše galerie internationalartgallery.org je tu pro Vás a k Vašim službám. Nebudete potřebovat osobní weby a administrátory, protože budete mít svou webovou stránku u nás zdarma.
 
Doporučujeme umělcům předem
Pokud již nyní víte, že chcete být v galerii „SILVER, GOLD, nebo dokonce DIAMOND“ můžete si pomalu chystat veškeré podklady, nutné k zařazení do těchto galerií. Budeme potřebovat k posouzení: podložené informace o uspořádaných výstavách, ofocené články v novinách, ofocené akademické tituly a další podobné formy, informace o seminářích, plenérech, získaných oceněních…všechny možné informace, které doloží, že to či ono se Vám povedlo, zúčastnili jste se soutěže, mezinárodní soutěže, výběrových řízení….zkrátka vše co se dá „ OVĚŘIT ČI DOLOŽIT“ ZPŮSOBEM, KTERÝ JE NEZVRATNÝ.  Prozatím si vše ukládejte do nějaké složky v elektronické podobě, fotokopie atd…. 
 
Potřebné informace, které budeme požadovat pro zařazení do jednotlivých galerií se dozvíte při spuštění nového webu, přímo v podmínkách v dané galerii. Případné a jen nezbytně nutné dotazy směřujte už nyní na e-mail:  radek@iagallery.org 
 
 

Naše postřehy: ze života International Art Gallery.org

1.8.2014 10:12:43 - International Art Gallery

Vážení a milí umělci a příznivci naší Galerie,
 
     v tomto článku se např. dozvíte, pro kolik umělců jsme uspořádali od začátku roku výstavy, že jsme se zapojili do různých projektů a vytváříme také své vlastní. 
 
I v měsíci srpnu jsou pro Vás připraveny po celé ČR výstavy v největších obchodních centrech a domech. Pozvánky na ně, naleznete v dalších článcích tohoto srpnového zpravodaje. 
Nadále naše Galerie bojuje o lepší tržní podmínky pro Vás umělce a dále se všemi silami snažíme navrátit umění mezi lidi. Denně máme pochvalné ohlasy, na naše počiny, které s Vámi umělci každý měsíc realizujeme. Máme však i kritiku, která nás posouvá kupředu.
 

„Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá ani žádné pokroky.“

Theodore Roosevelt
 

Zajímavosti z naší Galerie

Víte, že...
 • k měsíci srpnu, jsme uspořádali od začátku tohoto roku výstavy pro 200 umělců? A počty umělců vystavujících v Otevřených Galeriích stále rostou?
 • jsme od května minulého roku do července tohoto roku prodali díla v hodnotě 1.700.000 Kč?
 • veškeré výstavy každý měsíc zhruba pro 30 umělců, zajišťují pouze dva lidé, kteří se každému umělci věnují individuálně? 
 • se již kvapem blíží spuštění nového webu, který bude jak po designové, tak i funkční stránce zcela odlišný, než ten stávající?
 • již nemusíte platit provize z prodeje děl na výstavě? 
 • jsme zrealizovali další dva vlastní projekty, na podporu českého umění a Vás umělců?
 • Norské fondy byly uzavřeny. Tímto děkujeme všem zúčastněným umělcům a umělcům, kteří se do tohoto projektu zapojili. 

 • jsme se zapojili do projektu Komerční Banky, Nastartujtese.cz? I vy nás můžete podpořit. Stačí hlasovat pro náš projekt zde: http://www.nastartujtese.cz/projekt/228/priblizeni-umeni-k-lidem/

 

Velice děkujeme Všem za přízeň. 

Vaše dotazy, postřehy z výstav, můžete směřovat na email: info@iagallery.org

 

Váš tým

InternationalArtGallery.org

Oceňujete naše úsilí o záchranu české hrdosti a kultury? Věnujte nám 2 minuty.

29.7.2014 13:00:33 - International Art Gallery

Přátelé umělci, chtěly bychom Vás požádat o důležitou podporu, která by nás velmi potěšila.

Naše galerie se zapojila do soutěže o možnou podporu od KB, kde máme šanci získat finance, které by nám pomohly v rozvoji galerie a služeb pro Vás.  Stačí nám dát pouze jeden hlas!!!

Kliknutím na tento odkaz se dostanete na stránky KB a pod videem a textem najdete tlačítko „HLASOVAT“ Poté zadáte svůj email, na který Vám přijde ověření platnosti hlasu a opět jen kliknete pro potvrzení.  

Zde klikněte pro podporu všech umělců a projektu přiblížení umění k lidem: http://www.nastartujtese.cz/projekt/228/priblizeni-umeni-k-lidem/

Za Vaší podporou Vám předem děkujeme. 

Váš tým International Art Gallery

Nejkreativnější sochy z celého světa

25.7.2014 7:21:25 - International Art Gallery

Krásný dobrý den Všem našim příznivcům. Dnes se v zajímavostech podíváme na nejkreativnější sochy na světě. Některé z nich odraží v sobě symboliku a velmi hluboký význam. 
 
Pojďme se na ně společně podívat. 
 
Black Ghost, Klaipeda, Lithuania
 
Kelpies, Grangemouth, UK
 
The Unknown Official, Reykjavik, Iceland
 
Hroši, ZOO v Taipei
 
Expansion by Paige Bradley, New York, USA
 
Rumunsko, autor Mihail Eminescu
 
Skřítci, Wroclaw, Polsko
 
Anonymní kolemjdoucí, Polsko
 
Emigranti
 
Break Through From Your Mold By Zenos Frudakis, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 
Les Voyageurs, Marseilles, France
 
Běžící koně, texas; autorem je Robert Glen
 
Spider, Tate Modern, London, UK
 
Náměstí Sainctelette, Brusel, Belgie
 
Potápějící se knihovna v Melbourne, Austrálie
 
Scéna ze světové války se sochami v životní velikosti, Turecko
 
Nelson Mandela, South Africa
 
Lidé skákající do vody, Singapur; autorem je Chong Fah Cheong
 
The Knotted Gun, Turtle Bay, New York, USA
 
Cesta svobody, Litva
 
Man Hanging Out, Prague, Czech Republic
 
Král Decebalus, Rumunsko; nejvyšší skalní socha, měří 40m
 
Lvi v Londýně
 
Park Iguana, Amsterdam
 
Boty na břehu Dunaje, památník v Budapešti, Maďarsko
 
Salmon Sculpture, Portland, Oregon, USA
 
Rundle Mall Pigs, Adelaide, Australia
 
Vzpomínka na Židy v Židovském ghettu, Krakow
 
Švihadlo, Filipíny
 
Cattle Drive, Dallas, Texas, USA
 
Telefonní budky, kde jinde než v Londýně
 
 
Tým International Art Gallery

Organizační změny v Sykora Home

7.7.2014 11:13:23 - International Art Gallery

Vážení umělci,

     říká se se, že změna je život a život je změna. Co se týká Sykora Home došlo k jedné velké změně, která se dotkne hned několika umělců, kteří s námi zahájili spolupráci.    

     Sykora Home zaujímá mezi obchodními centry, kde pořádáme výstavy, zvláštní místo. Velmi pečlivě dbá na to, aby umělecká tvorba zapadala do koncepce těchto prostor. Proto přišlo nečekaně jednoho dne oznámení, že stojany, které dosud vyhovovaly pro účely našich výstav, nejsou v pořádku. Neladí s interiérem, působí rušivě, nelíbí se. Majitel Sykora Home chtěl výstavy zachovat, ale rozhodl se, že dojde k zásadní změně: změní se typ stojanů a jejich množství. Je to o komunikaci. I naše Galerie chce výstavy v Sykora Home zachovat. Typ stojanů vcelku nebyl problém. Ty nové - dřevěné - zapadnou do interiéru Sykora Home opravdu lépe.

 

     Ale co s jejich počtem? Okamžitě jsme pochopili, že budeme muset vyřešit to, že zde bude moci vystavovat pouze jeden umělec, a to 12 děl. Tak to prostě je. Tím se vyřeší i to, že najednou budou vystavovat různou tvorbu dva zcela odlišní umělci, což bylo v Sykora Home také často tématem pro diskusi. Jsme tedy nuceni ty umělce, kteří měli vystavovat ve dvojici, rozdělit. Každý bude muset vystavovat zvlášť a zároveň zapadnout do tematického plánu Sykora Home.

     Proto jsme byli nuceni rozdělit umělce na ty, kteří s námi budou vystavovat v Sykora Home tento rok a ty, kteří budou ochotni počkat na výstavu v Sykora Home na příští rok, případně s námi vystavovat ve stejném termínu, ale v jiném obchodním centru. Omlouváme se všem umělcům, které jsme takto nemile překvapili a kteří s námi v Sykora Home tyto změny absolvovali a absolvují. Jsou to paní Zuzana Čupalková, Iva Petrová a Michaela Švejcarová a pánové Leoš Suchan, Roman Sklenář, Martin Vala, Libor Mičkal, Jiří Valeš, Peter Ladič a Jaroslav Šolta. Děkujeme za pochopení. Věříme, že tyto změny jsou pozitivní a přinesou zkvalitnění výstav v Sykora Home.

Martin Navrátil - Umění nezná hranic

4.7.2014 11:50:28 - International Art Gallery

    Vážení umělci a příznivci umění,

    je pravdou, že umění nezná hranic. Je jedno jakým jazykem mluvíte, když stojíte před krásným uměleckým dílem mluví Vaše srdce a ten jazyk je po celém světě stejný. 

    Pan Martin Navrátil, k nám přijel ze Slovenska a je tím typem umělce, který Vaše srdce osloví. Vstupte do krásné zahrady Slovanského Domu a nechte se okouzlit jeho tvorbou. Stojí to za to!

 

Martin Navrátil

(napsal o sobě a své tvorbě)

V roku 2006 ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, počas štúdia na VŠVU absolvoval stáž na Akadémií výtvarných umení v Prahe, odbor figurálna socha. Rozsah jeho tvorby je široký a rozmanitý. Venuje sa soche, maľbe, dizajnu, počítačovej grafike, ako aj umeleckej a komerčnej fotografii. Východiská pre svoju tvorbu nachádza v športe, v prírode, histórii, no predovšetkým sa snaží reagovať na súčasne dianie v spoločnosti a vo svete. Remeselné ovládanie rôznych výtvarných technik mu dáva predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej výpovede a nového výtvarného výrazu. Inšpiráciou pre sochy a maľby sú často figurálne a abstraktne motívy s expresívnym prejavom. Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení, napr:

 • v roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award, výstava bola v Olympijskom Múzeu v Barcelone v Španielsku,

 • v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži k olympijským hrám v Číne, výstava bola v olympijskom múzeu v Lausanne vo Švajčiarsku,

 • v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. miestom v súťaži k olympijským hrám v Taliansku, výstava k súťaži bola v Zichyho paláci v Bratislave.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch, sympóziách a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska (Asociácie výtvarníkov ASA). Žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch na Slovensku.

S další tvorbou této zajímavé osobnosti uměleckého světa se můžete seznámit na www.internationalartgallery.org/marnav

Pojištění nebo rizikový fond – oceníme Vaše vyjádření a názory!!!

4.7.2014 11:34:40 - International Art Gallery

 
Vážení umělci,
     již nějakou dobu řešíme v naší galerii neustálé tahanice o možnosti připojištění umělecké tvorby na výstavách a na českém trhu není pojišťovna, která by dokázala vyhovět především Vašim představám o ceně pojistného a hlavně následného plnění – výše plnění.
    Naše galerie Vám v základu pojištění poskytuje a problém je v případě připojištění, které vždy znovu zahrnuje poplatek za služby, které již pojištěné jsou naší galerií. Tím pádem je cena připojištění neúměrně vysoká a plnění nízké – do 50 000 Kč/měsíc…
Pokud má tedy umělec obavy o svá díla a chce si je připojistit, vyhazuje téměř peníze oknem.  Z tohoto důvodu naše galerie zvažuje, že vytvoří zvláštní „rizikový fond“ a budeme Vám tuto službu poskytovat sami a za lepších finančních podmínek. Jelikož jsou všechny výstavy „základně pojištěné“ a máme dobré zkušenosti s chováním návštěvníků výstav „za 20 měsíců pořádání, došlo k jedné škodě na uměleckých dílech na výstavách“, chceme se touto možností vytvoření „rizikového fondu“ vážně zabývat.
 

Naše nabídka by byla ve smyslu: 

 
Poplatek do „rizikového fondu ve výši X % z celkové ceny Vašich děl na výstavě a plnění do výše dvounásobku, než nabízí pojišťovny v ČR – tedy do 100 000 Kč 
 
Poplatek za toto naše plnění, by byl cca do 1 200 Kč za díla do 200 000 Kč, tedy poloviční, než 2200 Kč/měsíc, který požadují pojišťovny. 
Nezbytné by v tomto případě bylo, aby tento poplatek  X% z celkové ceny děl,  měli automaticky všichni umělci a byl by pak automaticky připočítán k ceně za služby k výstavě.
 

Naše otázka zní?

Je to skutečně nezbytné, abychom tímto navýšili cenu za výstavy, kterou se tak úzkostlivě snažíme chránit, aby byla dostupná a akceptovatelná pro všechny umělce, nebo  to valná většina umělců ocení a rádi si připlatí za případnou krádež, nebo poškození svých děl. Znovu připomínáme, že za 20 měsíců se na cca 300 výstavách řešilo jednou nějaké odškodnění.

 
Své názory a připomínky nám sdělte na:   radek@internationalartgallery.org
Za Vaše názory Vám děkujeme.
 
Radoslav Novotný
Jednatel Galerie

Iva Petrová – Umění je o emocích aneb najděte si svou cestu

3.7.2014 8:39:35 - International Art Gallery

 Vážení umělci, partneři a naši příznivci, 

touto cestou Vám představujeme velmi výjimečnou umělkyni paní Ivu Petrovou. Umělkyni, díky jejíž silné osobnosti, můžeme dnes vidět kouzla barev na plátnech, která jsou svou duší výjimečná. 

 

 
 • Iva Petrová se narodila 9. 3. 1963 v Písku. 
 • 1972–1978 absolvent výtvarného oboru při LŠU v Písku.
 • 1978–1982 studium na gymnáziu v Písku.
 • 1991–1993 nástavbové studium a absolutorium oboru Konzervátorství při Střední uměleckoprůmyslové škole grafické v Praze.
 • 1992–2000 restaurátorka a odborná asistentka na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole v Písku (chemie pro konzervátory, technologie pozlacování a polychromie).
 • Od roku 2000 restaurování ve vlastním ateliéru.
 • Od roku 2010 malířská tvorba – práce na cyklu SYNOČÁRY. 

Právě její cyklus Synočáry je velmi ojedinělý a má úžasnou myšlenku. V tomto cyklu se umělkyně našla a vytváří příběhy, které spojují generace a zároveň ji tvorba pomáhá se vnitřně smiřovat s osudem. Obrazy jsou plné lásky a mateřských pout. Avšak v prvopočátku vyjadřují abstraktní pohled dětskýma očima na náš svět. 

 

Synočáry – příběh obrazů

„V prosinci roku 2007 bylo Adamovi pět a půl, když mi jednou večer, po pravidelném vysedávání s tužkou v ruce u stolu v obýváku, kde si čmáral běžné dětské obrázky, podal do ruky kresbu se slovy... to je abstrakce. Výtvor ten mne velice překvapil, zvláště pak slovo abstrakce. Z úst chlapce, jehož jediným zájmem je fotbal a který jen při pouhém mém vyslovení pojmů výstava či obraz obracel oči v sloup, znělo totiž přinejmenším nečekaně."
 
 
"Jakkoli mne obrázek vytrhl z klidu toho večera, nevěnovala jsem mu nadále větší pozornost. Byla jsem tou dobou již onkologický pacient a mou mysl zaměstnávalo mnoho jiných pocitů. V průběhu roku 2008 však těchto synových výtvarných projevů přibývalo a ty už mne opravdu začaly znepokojovat... už proto, že pokud vím, dětem je takový způsob výtvarného projevu cizí.
Konzultovala jsem celou věc s psychologem a ten potvrdil mou zkušenost, kterou mám již se dvěma, dnes již dospělými, svými dětmi... že totiž děti reflektují svět kolem sebe... kreslí ho takový, jak ho znají a vidí... Abstraktní dětské projevy výtvarné jsou tudíž opravdu velice mimořádné."
 
 
"Zajímavá na tom byla a stále je ta skutečnost, že Adam nemá vůbec žádné výtvarné ambice, nenávidí výtvarnou výchovu... o kroužcích s podobným zaměřením nemluvě... ani jsem se nepokoušela mu jeho účast v podobných podnicích navrhovat.
Všechny své kompozičně zcela mimořádné výtvory stvořil jaksi mimochodem... třeba po cestě z pokoje do druhého se zastavil u stolu, sedl si tak napůl na židli a napůl stál a nakreslil obrázek, nad kterým zůstal můj rozum stát a řekl... na, mami, vybarvi to, mě to už nebaví...
Tenkrát mne velice lákalo dotáhnout kresby do barevného konce a tak jsem je fixami a „jako“ dítě vybarvovala... a strkala do šuplíku."
 
"Přišel rok 2009 a návrat mé, před dvěma lety uspané, onkologické choroby a s ním náročnější léčba a krutější stavy... A tu jsem si usmyslela, že až budu mít po transplantaci kostní dřeně a seberu dostatek sil, začnu Adamovy kresby převádět na plátna... Bylo mi líto nechat jen tak v zásuvce stolu ležet takové poselství, v němž spatřuji cosi archetypálního... jakousi zprávu z minulosti, která k nám přichází prostřednictvím kreseb malého dítěte... mám pocit jako by dítě zde bylo pouhým prostředníkem pro sdělení jakési dávné dospělé zkušenosti."
 
"Velmi špatně se uchopuje slovy pocit, který se mne zmocňuje, když se na obrázky dívám... zároveň bych nerada, aby můj výklad působil nesvéprávně až šíleně. Různými mými přáteli byly také vysloveny teorie, že se jedná o automatickou kresbu... nevím... Nechci nikterak šokovat svým výkladem obsahu výše popisovaných kreseb... chci jen vyslovit svou touhu po uskutečnění své vize.
Když jsem na jaře roku 2010 měla hotový první obraz olejem na plátně, byl u mne návštěvou pan doktor, historik umění, Ivo Kořán a dlužno říci, že nebýt jeho, asi bych takovou odvahu chtít vystavovat naše společné dílo neměla. Celým mým úmyslem a počínáním byl nadšen a měl mou ideu za zcela unikátní... nechť rozhodně všechno namaluji a vystavím...
Od té doby mám zas sebou další zkušenosti na cestě vyrovnání se se svou diagnózou, přesto maluji stále. Tvorba je mi takovým potěšením a takovou léčivou terapií, že slovy to vypovědět nemohu. Cítím nad vší pochybnost, že ten chlapec přivedl své obrázky na svět právě pro mne... abych se jejich prostřednictvím mohla uzdravovat. Věřím, že obrazy mají a budou mít právě tuto sílu... sílu dětského sdělení mamince podvědomě darovaného... a mojí touhy po životě v tvorbě tak životadárné... Bez Adama by tyto obrazy nikdy nevznikly a já jako restaurátorka a příležitostná malířka dále bych si tu a tam malovala jak doposud, jen, co z prožitků mých vytryskne zcela nepravidelně...“
 
 
 
 

Co o její tvorbě říká prof. Dr. Ivo Kořán, DrSc?

Úštěpy vědomí
Životem zasuté vidiny dětství prozařují obrazy jen vzácně – mohou jim dát svrchovanou lehkost pousmání – tak u švýcarského Paula Kleea – ale mohou je vrátit i k tváři Medusy. Obojí tehdy, je-li umělec ponechán sám sobě.
Výstava ukazuje vazbu docela zvláštní, s níž se dosud nikdo z nás nesetkal – vazbu psyché syna a matky. Asi zbytečně bychom se pokoušeli dešifrovat tvary chlapcových kreseb a stejně liché by byly upomínky na paralely v umění rustikálním i v obrazech slavných surrealistů. Tady jde zjevně nikoli o vyjádření tvaru, nýbrž o pohyb vnitřního dění.
Kresby jsou pozdravem, oslovením, výrazem vztahu, projevem lásky a touhou po stejně láskyplné odpovědi. A stejně obrazy povyšují i prohlubují kresbu a odpovídají tím vroucím hlasem, jakým promlouvá pouze matka.
Úštěpy vědomí, slyšeného, dotýkaného, předvídajícího i hluboko zasutého nabývají pevného tvaru. Vzájemným objetím se uspokojují i sílí. Zaklínají čas a spolu se vracejí do lůna bezpečí.
Přivykli jsme obrazům viděného i vysněného. Zde máme obrazy dění, které je základem života.
 
 
 

Iva Petrová již nyní připravuje výstavu v Praha Sykora Home, na kterou se budete moci přijít podívat celý Prosinec 2014. 

Její kompletní tvorbu naleznete zde: www.internationalartgallery.org/Iva-Petrova

 
Váš tým 
International Art Gallery
 
 
 

Zveme Vás v červenci do Grandu Pardubice. Vystavují Iveta Kunceová, Samuel Langer, Josef Bucek a Břetislav Kužel

2.7.2014 18:28:56 - International Art Gallery

Iveta Kunceová

narozena 31.1.1974 v Jilemnici. Znamením Vodnář, od mládí snílek, který si plní své sny. Podléhám zábleskům inspirace, ten okamžik nadšení mě pohltí, miluji tenhle pocit opojení. Mé obrazy září barvami a pozitivní energií, kterou se takto snažím předávat dál. ,,Jsem optimistka a raduji se ze života. Radujte se i Vy.

 www.internationalartgallery.org/adina

 

Samuel Langer

Utajená země

Narozen v Praze 25. 04. 1951 Prošel jsem určitou životní situací, která mě dovedla k většímu přemýšlení o našem životě na Zemi. Snažím se od té doby více chápat svět kolem sebe. Můj život je stále více orientován na zkoumání naší Země s jejími tvary, barvami, stíny a světly, které na nás působí. Začal jsem se úspěšně věnovat výtvarnictví, kde se mohu dělit o své myšlenky a pocity. Věnuji se převážně strukturální malbě.

www.iagallery.org/langersergej

 

 
 

Josef Bucek

 
narozen 18. 10. 1930 v Jičíně, zemřel 7. 11. 2012. Významný český avantgardní umělec a „empirik“, přítel básníka Jaroslava Seiferta, Michaila Ščigola, Vladimíra Komárka, Radoza, Evy Šinkmanové a dalších předních umělců z ČR a zahraničí. Výtvarník, sochař, malíř, keramik, tvůrce artefaktů z kovu, šperků z polodrahokamů a vzácných minerálů. O své vlastní tvorbě při jedné příležitosti napsal několik vět: "To, co každý člověk zabývající se uměním v amatérské i profesionální podobě má, nějak vydává. Když cítím, že už jsem řekl, co jsem chtěl a dál nepůjdu, uteču od toho a vrhnu se jinam. Já jsem empirik, ke každému vyjádření se dopracovávám vlastní cestou. Nehledám žádné slohy, jdu svojí stopou, ať se to někomu líbí, nebo ne. Musím to sdělit po svém a jestli to někdo přijme, záleží jen na něm. V poslední době jsem třeba pracoval hodně s cínem, pak jsem se vrátil k technice 60. let k lité malbě. Tam zažijete tak fantastické a neřízené procesy, že jednou vznikne krásná věc a podruhé se to musí zahodit. Udělal jsem celý cyklus, kde jsou i mé osobní pocity, když jsem stonal. Potřeboval jsem to po uzdravení dostat ven, potřeboval jsem se z toho vymalovat. Ale mezi tím jsem si odskočil k železu, kovu. Když se chci odreagovat, zvolím prostě jinou techniku."Josef Bucek celý svůj život zasvětil objevování nových uměleckých směrů a tvorbě. Byl vzorem pro mnohé umělce, mecenášem uměleckých krás a hodnot v kulturním světě…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Břetislav Kužel

 nar. 2. 3. 1939  v Jičíně    
 
 Umělec, jehož tvorba je poněkud výjimečná a kritiky často označována jako „Solitér moderní malby“  Získal uznání celosvětové galerie umění, jako přední umělec  české tvorby. Láska k malbě tohoto umělce provázela od útlého věku. První samostatnou významnou výstavu své tvorby měl koncem 70. let, na  kterou se přišel podívat i Akademický malíř Radek Pilař, se kterým se spřátelil, a ten mu dal mnohé základy a cenné rady. Náměty ke svým obrazům Břetislav Kužel čerpal po celé Evropě a jeho díla jsou zastoupena ve význačných sbírkách i v zahraničí.  
 
www.internationalartgallery.org/bretislav-kuzel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zveme Vás do OC Plzeň na červencovou výstavu Aleny Vitákové

30.6.2014 21:14:08 - International Art Gallery

Alena Vitáková

Egypt 

Jsem absolventkou Střední umělecko - průmyslové školy v Praze - obor scénografie (scénické techniky pro divadlo, film a televizi). Koncem 90. let jsem se začala věnovat výstavní činnosti (hlavně olejomalbám). V této době jsem se začala také intenzivně zajímat o kulturu Egypta poté, co jsem Egypt v letech 1999 až 2004 opakovaně navštívila. Egypt se mi zalíbil jako země spojená s tisíciletou kulturou a naprosto mne uchvátil. S úctou se skláním před jeho půvabným uměním, které vycházelo z daných forem při zobrazování postav, fauny, flory, architektury i písma. V každém kousku uměleckých děl je ukryt obrovský potenciál energie, nezbývá než s úžasem hledět a učit se od těchto starých mistrů. Pro mě se stal Egypt tématem na celý život.

 

www.internationalartgallery.org/alenavitakova


Informace IAG - služby

www.internationalartgallery.org

Kontakty

Telefon: +420 736 688 118
Email: radek@iagallery.org

Partneři projektu
Volná reklamní plocha 200x80px
Volná reklamní plocha 200x80px
Volná reklamní plocha 200x80px
Volná reklamní plocha 200x80px
Volná reklamní plocha 200x80px