POZOR PŘIHLAŠTE SE! Nový projekt s Ministerstvem Kultury ČR a naší galerií

3.3.2015 21:29:57 - International Art Gallery

Přihlaste se k prezentaci svých uměleckých děl v novém kalendáři. V letošním roce máme pro Vás lákavou nabídku a uspokojíme přibližně 40 – 52 umělců.

Co získá umělec svou prezentací v kalendáři a jaké jsou podmínky?
Každý umělec se může v kalendáři prezentovat nejvýše 3 uměleckými díly, abychom mohli dát prostor více umělcům - maximálně 52 umělců po 1 prezentaci. Počet výtisků kalendářů bude nejméně 2 000 ks, ale je možné že množství bude i daleko větší – rádi bychom dosáhli 5 000 ks a více. Vzhledem ke skutečnosti, že většina kalendářů bude opět distribuovaná mezi významnější společnosti nejen v ČR, ale i v zahraničí, buduje si každý umělec, který se zde bude prezentovat své umělecké jméno. Není tedy vůbec vyloučené, že ho osloví i potencionální zájemci o koupi některého uměleckého díla z jeho tvorby, jak tomu bylo podle našich průzkumů i v roce 2014, kdy několik umělců prodalo svá díla právě na základě prezentace v kalendáři.

Pokud budete mít zájem o prezentaci v kalendáři pro rok 2016, potřebujeme od Vás zaslání náhledu alespoň 3 fotografií v příslušné kvalitě – bez odlesků nebo rozmazané atd. Z těchto náhledů poté vybereme to nejlepší umělecké dílo vhodné k prezentaci. V případě, že budou všechny fotografie v optimální kvalitě, ponecháme toto rozhodnutí na Vás.

Každá prezentace bude mít pod obrázkem uměleckého díla v kalendáři „odkaz na webové stránky umělce – podnikajícího umělce“.

Cenové podmínky:

Registrovaní umělci v naší internetové galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 200 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma 
Neregistrovaní umělci v naší galerii: 1 prezentované umělecké dílo cena 1 500 Kč + DPH
Umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 7 ks kalendářů zdarma
Prezentace umělců – společností „umělecký kovář, truhlář a další“ podnikající na ŽL jako živnostníci, budou mít cenové podmínky následovné: 1 prezentace   cena 4 000 Kč + DPH
Podnikající umělec k jedné své prezentaci získá jako bonus 15 ks kalendářů zdarma


Konečná cena 1 kalendáře bude k volnému prodeji za 79 Kč včetně DPH.

Grafické zpracování minulého kalendáře, který získal uznání za grafiku. Nový kalendář chceme graficky navrhnout v podobném duchu.

Předběžný návrh titulní strany kalendáře 
Kalendář - International Art Gallery

V případě Vašeho zájmu zasílejte 3 fotografie k náhledu na adresu :  milena@iagallery.org  

Pro rychlé informace volejte
Milena Exnerová
tel: +420 737 286 048  

3.3.2015 21:27:38 - International Art Gallery

Vážení umělci, v letošním roce počátkem června, bychom konečně rádi uskutečnili již několikrát zmiňovaný pochod ulicemi staré části PRAHY.  Pochodem chceme upoutat pozornost veřejnosti na existenci umělců a české umělecké tvorby, která je postupem času vytlačována plagiáty z ASIE – fotokopie a náhražky uměleckých děl, které nemají s českou kulturou vůbec nic společného a navíc vytváří v naší zemi nerovné podmínky konkurence schopnosti českých umělců! Pochod s „Obrazy na zádech“ je dobrovolný a veškerá umělecká díla, která si umělci vezmou „na sebe“ budou prodejná. Průběh pochodu, trasu a další podrobnosti Vám sdělíme v průběhu měsíce května. Tuto zajímavou akci, bychom rádi zakončili přátelským posezením v některé z venkovních restaurací nebo kavárně….což ještě doladíme.  Prozatím máme představu sjednoceného poznávacího prvku – černý deštník, klobouk či něco podobného. Celkový průběh „pochodu“ budeme zaznamenávat na nejrůznější mobilní kamerová zařízení…mobily, kamery, fotoaparáty a následně z těchto záznamů vytvořit zajímavé video, které umístíme na Youtube, facebook a další sociální sítě…. Následně chceme uskutečnit jednání s MK a pohovořit na téma o současném stavu české kultury, podpory umělců a českých soukromých galerií, které nemají rovné podmínky jako státní a městské galerie. 
Součástí této poklidné akce, by bylo sepsání petice - o názorech českých umělců a nerovných podmínkách – předmětem debaty. Následně sestavenou listinu „petici“ zašleme podepsanou na Ministerstvo kultury ČR.

Samotným pochodem chceme dále upozornit a připomenout veřejnosti, že v dobách státních převratů, změn a dalších historických událostí, byli umělci vždy v předních řadách a český národ je následoval. Umělci by měli mít své místo a podporu státu….pomáháme budovat naši zemi a jsme součástí české hrdosti a kultury.

Případní zájemci o účast „pochod Prahou“ prosím kontaktujte nás. Další informace budeme sdělovat osobně, průběžné informace poté opět ve zpravodaji.    
Kontakt:    radek@iagallery.org 

3.3.2015 21:24:10 - International Art Gallery

Hrajte s námi na Facebooku a vyhrajte některý z 5-ti obrazů. Soutěžní otázky pro Vás nebudou jistě vůbec složité. Pozvánku do soutěže můžete rozesílat libovolně mezi své přátele, sdílet přes všechny sociální sítě a pro více informací se podívejte na níže uvedené odkazy. Zapojte také své kamarády a známé, zašlete jim níže uvedené odkazy. Kdo nic nezkusí, sice nic nezkazí, ale také nemá šanci vyhrát. Kdo si hraje, nezlobí.

Facebooku:
https://www.facebook.com/InternationalArtGallery.org

Webu:
http://www.internationalartgallery.org/soutez.asp

 

3.3.2015 21:10:46 - International Art Gallery

Jiří poledníčekRozhovor na téma „život a kariéra uznávaných českých umělců“ očima jedinečného fotografa, grafika a uznávaného umělce nejen v ČR, ale i v zahraničí Jiřího Poledníčka v rozhovoru s Radoslavem Novotným – Internationalartgallery.org. 

Radek: chvíli přemýšlím, kde by bylo nejvhodnější začít……představit veřejnosti, kolegům umělcům, takového ojedinělého umělce jakým jste Vy pane Jiří, není zrovna jednoduché. Vím o Vás několik pozoruhodných informací a známe se sotva třetím rokem, ale i tak dle mého úsudku jste jeden z výjimečných českých umělců, se kterými jsem měl tu čest se setkat osobně. Nebudu tedy předbíhat a dříve než začneme, tak Vám chci poděkovat za čas, který jste si udělal k našemu rozhovoru. Jste velmi vytížený člověk a poměrně často i na cestách v zahraničí…..začnu tedy postupně.  Povězte nám o sobě pár informací. Jaké byly Vaše začátky v umělecké oblasti a tak všeobecně co Vás v životě provází, baví, alespoň průřezem ….

Jiří: budu poněkud stručnější. Dětství přeskočíme, protože bychom se nejspíš nedostali k tomu hlavnímu tématu. Má mladá léta a studia jsem završil Vysokou školou Technický obor energetické stroje a zařízení, takže jak by se asi dalo možná předpokládat, nějaká spojitost studií s uměleckou kariérou tu zrovna není. Přes to jsem se o umění zajímal již v průběhu studií. Především mě poutala a lákala fotografie a s vlastními uměleckými fotografiemi jsem často experimentoval. V té době, berme v úvahu, že byla 80tá léta, bylo nezbytné využít dosaženého vzdělání. Budoucnost jsem spatřoval v průmyslu a rozvoji technologií. Měl jsem ambice, hodně energie a chuť pracovat. Jedno z mých prvních zaměstnání bylo v teplárně jako směnový inženýr, ale postupně jsem dosáhl až funkce ředitele teplárny Michle.
V roce 1989, po sametové revoluci, jsem se chopil příležitosti, které změna režimu nabízela a začal jsem soukromě podnikat a dokonce postupně založil několik firem. Souběžně jsem však pracoval i v oblasti dalšího vzdělávání, a to na zdokonalení se ve využití různých počítačových aplikací – programů, které mě s fotografií spojovaly a bavily, nejvíce Adobe Photoshop a využití jeho hraničních až extrémních možností v oblasti fotografie.   
 
Radek: nezlobte se, ale musím to tak říct, pane Jiří……to byla odpověď jako z jiného světa. Nedokáži si představit, kolik energie jste musel vynaložit …podnikání, rodina, koníčky…složité programy….samozřejmě dnes již známé programy a převážně v českých verzích, ale tak to dříve nebylo. Musel jste to hodně milovat, že Vás to přivedlo, až k takové dokonalosti, jak je vidět na Vašich uměleckých dílech   - Fotografie skla s grafickou úpravou a to vše ve velmi vysoké kvalitě. Při tom všem jste založil několik  firem, skoro mám nutkání položit otázku, kdy jste spal a jedl? Je vidět, že jste neuvěřitelně energický a pracovitý člověk. Vraťme se ale k umění a Vaší tvorbě. Jak jste se vůbec prosadil v uměleckém světě? Jaké byly Vaše začátky?

Jiří: focení bylo pro mě velkou inspirací a výzvou, ale možná i vzhledem k mému oboru, mě přece jen více lákalo prostředí technologií…technická fotografie a dosažení a zvládnutí těch nejobtížnějších fotografických postupů. Focení kovů, keramiky, skla…především tedy to sklo, to byla pro mě opravdová výzva a potěšení, kterému jsem nejspíš propadl navždy.  Slušné, a pro mne uspokojivé výsledky se časem stále zlepšovaly. Postupně jsem své fotografie i zapůjčoval a pronajímal, některé mé práce, byly zakoupené a zakomponované do atraktivních interiérů.  Vzpomínám….má první výstava byla „Czech Art Festival 2007“, kde moje expozice zvítězila v oboru fotografie, což bylo pro mne hnacím motorem a velkým úspěchem. Od té doby jsem téměř každý rok uspořádal jednu či více výstav po celé ČR. A s tím časem máte pravdu. Když chce člověk něco dělat na dobré úrovni, musí tomu odevzdat příslušné množství času. Proto vznikla většina  mých prací hlavně až v nočních hodinách, kdy jsem tvořil místo spánku.

Radek: postupně se dostáváme k Vaší umělecké kariéře a já o Vás vím, že zmíněný úspěch na výstavě Czech Art Festival 2007, byl ve skutečnosti jen počátkem dalších a ještě významnějších úspěchů. Prozraďte nám na sebe, pane Jiří, trochu více. Máte za sebou významná ocenění a přinejmenším Evropské prvenství v unikátní soutěži světových fotografů….

Jiří: Ano……to je pravda a skutečně další soutěže a výstavy mi přinesly velkou radost, takovou vnitřní odměnu. Jaké bylo mé největší ocenění? Určitě bych zmínil a nemohl zapomenout na Evropský kruh "FRANZ KAFKA" Praha.  Získaná medaile Franze Kafky za uměleckou činnost v roce 2009, toto vyznamenání obdržel například i  Fransoa Mitterand, Miloš Forman a další. Vyznamenání mi tehdy předával prezident Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc. Byl to skutečně ohromný zážitek a dodnes na vše velmi rád vzpomínám.
Co se týká úspěchu ve zmíněné mezinárodní soutěži, tak na toto své prvenství jsem samozřejmě také hodně pyšný, dokonce bych řekl, že to byl můj největší úspěch.
Jednalo se o vítězství v mezinárodní soutěži v Lucembursku, kterého se zúčastnilo 1300 prací od cca 300 umělců. Osobně jsem cenu převzal přímo v Lucembursku, v budově Jean Monet Evropské komise a gratulaci jsem přijal i od následníka trůnu. 

Jiří Poledníček - Age is minus 2
Název Vítězného uměleckého díla v mezinárodní soutěži „Age is minus 2“

Radek: To jsou ohromující úspěchy pane Jiří, moc Vám to přeji a fandím, aby přišly další úspěchy. Mimochodem článek o této mezinárodní soutěži z časopisu TOPCLASS jsem četl. Je to téměř neuvěřitelné a trochu cítím i jakousi hrdost, že tak významnou soutěž - výstavu, vyhrál někdo z naší země. Je to vysoká známka profesionality a skutečného uznání …Možná na Vás prozradím, ještě trochu více, protože jak vím, samotné vítězství ještě gradovalo a neskončilo jen …samozřejmě v uvozovkách „jen“….u samotné nejvyšší ceny, gratulovalo Vám spoustu dalších významných osobností a Vaše umělecké dílo získal v namnožené podobě, každý účastník slavnostního večera a to včetně Vašeho podpisu. Nejde nedodat, že Vaše umělecké dílo, bylo všeobecně označeno, jako jednoznačně vítězné. Slovy časopisu TOPCLASS „umělecké dílo Ing. Jiřího Poledníčka  doslova kralovalo mezi 1300 uměleckými díly od 300 top světových fotografů umělců“…… 

Jiří Poledníček
Radek: Pane Jiří… jak se po těch všech úspěších v zahraničí díváte na umělecké prostředí, lépe řečeno, podmínky v kulturní oblasti tady u nás v ČR? Co byste poradil nebo doporučil kolegům umělcům  jak být úspěšní? Pokuste se nějak srovnat či zhodnotit dobu, poměry a možnosti podle zemí z Vašeho pohledu.

Jiří: nechci být nějak negativní, ale mé zkušenosti z prezentace na výstavách v ČR nejsou dobré. Nejedná se pouze o to, že "nálada nakupovat" je velmi nízká, ale i o kvalitu toho co je prezentováno. Mé práce kupují především sběratelé umění a mám naštěstí a k mé spokojenosti několik příznivců, významných osobností či podnikatelů, kteří koupí téměř všechny mé novinky. Vystavoval a prodával jsem i v prodejní galerii Dary Rolins. Pře sto všechno u nás v ČR mi asi nejvíce chybí soutěživé prostředí, zdravý trh a větší uvědomění veřejnosti…kulturnější.  Každý umělec se snaží prosadit na vlastní pěst a to je bez potřebných kontaktů mnohdy velmi těžké. 
Chybí mi nějaké kvalitní veletrhy umění a soutěže, ze kterých by vzešli noví nadějní umělci.
Soutěže, kde by porotci z různých oborů hodnotili díla z různých pohledů. Myslím skutečné profesionály, porotce a soutěže na Evropské úrovni… 
Co se pak týká budoucnosti….Budoucnost v horizontu několika let nevidím zrovna optimisticky. Mladí nadějní umělci, mezi které se již nepočítám, to mají hodně těžké. Doufám tedy a věřím, že se snad i u nás v ČR bude časem našim umělcům více dařit…… podobně jako těm v zahraničí.

Jiří Poledníček
Radek:  trochu mi svou odpovědí připomínáte mé vlastní myšlenky a pocity. Musíme být optimisté a něco pro zlepšení sami učinit. Myslím všichni umělci  i soukromé galerie. Měli bychom jisté věci uchopit sami do rukou a více se snažit a nespoléhat na ostatní, …státní podporu směřovanou umělcům, nebudu raději komentovat….. Pane Jiří, a nyní poslední nezbytná a závěrečná otázka, kterou pokládám všem našim vzácným hostům. Podobně jako jsem se ptal Vašeho…našeho…. ?  kolegy, umělce a významného galeristy Jiřího Valeše.  
Jaký máte postoj k naší galerii - internationalartgallery.org z pohledu cesty a úsilí u nás v ČR něco změnit, podpořit české umělce a kulturu, vnímání umění širokou veřejností, výstavy na velmi navštěvovaných místech v obchodních, nákupních domech, propagace na internetu a ve světě?

Jiří: Internationalartgallery.org  je jedna z mála galerií, která se snaží oživit umění všeobecně, prodejnost a zájem veřejnosti a propagovat dobré umění. To je velmi pozitivní práce, která vyžaduje velké úsilí…… ..a líbí se mi, že se nevzdáváte.....

Radek: …stručná, ale jasná odpověď, za kterou Vám velice děkuji. Opět jste mi trochu připomněl nějaké pocity….a mohu říct, že to, že se nevzdáváme, není občas jednoduché. Přes to všechno výsledky jsou patrné a tak se radostněji pracuje.
Pane Jiří, děkuji Vám za velice poutavý rozhovor a budu se těšit na naše příští setkání. Přeji mnoho úspěchů a další krásná díla…fotografie….. a hlavně pevné zdraví.

Jiří Poledníček - Too few green 
Název díla „Too few green“

Hostem naší galerie byl Ing. Jiří Poledníček, uznávaný český umělecký fotograf, ojedinělý ve své umělecké oblasti „fotografie skla a grafická úprava“  více na  http://holoseum.cz/.

Tým Internationalartgallery.org přeje hodně dobré zdraví a další úspěchy.

3.3.2015 21:01:25 - International Art Gallery

Obrazy do bytu, sochy, plastiky, fotografie na prodej v naší celosvětové galerii umění, pomohou Vašemu interiéru pozdvihnout designovou atmosféru příjemného prostředí a současně umocní originalitu Vašeho stylu.  Prodej a nákup umělecké tvorby v naší galerii, probíhá mezi kupujícím a umělcem po vzájemné dohodě a ceny nejsou navýšené o provize. Několik rad a tipů. Umělecké dílo podtrhne v prostoru celkový design a současně umocní pocit skutečné hodnoty. Pro případný a vhodný výběr uměleckého díla se obraťte na designové odborníky, nebo na naši galerii. Rádi Vám zpracujeme grafické návrhy Vámi vybrané umělecké tvorby, obrazy, sochy, fotografie a další umění do zaslaných fotografií Vašeho interiéru. 

Obraz 1 
Dbejte na sladění barev a nebojte se uměleckých děl větších rozměrů. Umělecké dílo vytvoří příjemnou dominantu prostoru.

Obraz 2 
Barevný podklad zdi, na kterou má být umělecké dílo umístěné, podtrhnete nejen samotné umělecké dílo, ale současně dodá interiéru originální hodnotu a celistvost ještě ve větší míře. U každého uměleckého díla je potřeba dbát na celkový dojem z prostoru, který můžete ozvláštnit i svou osobní kreativitou doplňující váš vkus a fantazii.

 

3.3.2015 20:41:41 - International Art Gallery

Každý umělec, který má skutečný zájem na tom, aby se jeho umělecká díla a jeho jméno, dostalo do povědomí veřejnosti i za hranicemi naší země, by si měl uvědomit nutnost své prezentace i v cizích jazycích. Názvy uměleckých děl, monografie umělců a portfolia, které bude mít umělec přeloženy do jazyků, jako je například Angličtina, Němčina, Francouzština, Ruština a další, osloví nejen více zájemců o umělcovu tvorbu, ale posílí i umělcovou osvětu na internetu po celém světě. 

Chce-li být umělec nejen u nás, ale i v zahraničí nějakým způsobem „více viditelný“ a zajistit si svou vysokou úroveň, určitě by se měl prezentovat i v cizích jazycích. Jedná se o nejdůležitější krok, který by měl mít umělec na paměti. 

Naše galerie Internationalartgallery.org vřele doporučuje všem umělcům, ale i dalším návštěvníkům, využít překladatelské služby našich partnerů, které jsme vybrali z desítek překladatelských agentur z ČR za Vás. Chcete mít jistotu kvalitních služeb překladů textů, monografií, názvů uměleckých děl a dalších? Obraťte se s důvěrou na překladatelskou agenturu Yes Překlady, která Vám vyjde vstříc a uspokojí veškeré Vaše požadavky. Tato překladatelská agentura splňuje veškerá kritéria našeho výběru a doporučení. Pružný a flexibilní profesionální přístup za velmi přijatelné ceny. Průměrně obsahová monografie do 1 jazyku Vás nebude stát více než 300 Kč a to stojí za zvážení, být vidět po celém světě!!!  Za naši galerii doporučujeme překlady do minimálně třech jazyků.

Více informací o našich překladatelských partnerech najdete na našich webových stránkách ve spodním menu, nebo přímo na odkazu
http://www.internationalartgallery.org/cs/texty/prekladatelske-sluzby 
Pokud budete chtít oslovit překladatelskou agenturu přímo, přejděte v následujícím odkazu na web našeho partnera. http://www.yespreklady.cz/cz/
Pro připomínku bychom rádi zdůraznili, že náš partner „Yes překladatelská agentura“ nabízí ty nejlepší ceny i vzhledem ke své kvalitě, profesionalitě a pružnosti. 

Kontakt na překladatelskou agenturu YES PŘEKLADY do všech světových jazyků:

Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka Vlajka


Věra Fidrovská
YES - překlady & tlumočení / Translations & Interpreting / Übersetzungen & Dolmetscherdienste
Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary
Tel./Fax: 00420-353 221 053
NON STOP mobil: 00420-775 133 868 nebo 777 133 862
Email: preklady@yespreklady.cz

 

Dalším partnerem, kterého naše galerie vřele doporučuje k Vašim překladatelským službám a již jsme Vám představili v předchozím zpravodaji:

Překlady textů do jazyků:  Francouzština Angličtina Ruština

 

Překladatel a tlumočník
MUDr. Boris Ulybin
                         
kancelář č. 111
Revoluční 13
110 00 Praha1


K Vašim službám:
Tel:  + 420 776 157 772
E-mail:  ulybin.boris@gmail.com

3.3.2015 20:34:23 - International Art Gallery

Blíží se nám konec března a s tím i možnost využití našeho dárku v podobě získání „virtuální výstavy“ zdarma! Pro připomínku jak lze tuto virtuální výstavu získat jako dárek. Umělec, který si objedná do konce března, veřejnou prestižní výstavu v síti našich otevřených galeriích – největší a nejnavštěvovanější Obchodní centra v ČR a to v průběhu libovolného měsíce roku 2015, obdrží virtuální výstavu jako dárek zdarma!

Pro další informace kontaktujte:

Art manager
Petra Mudrochová

 
Email: petra@iagallery.org
Tel: + 420 730 517 406

 

3.3.2015 20:22:38 - International Art Gallery

Hledáme vhodný ateliér pro možnost nafocení několika fotografií, ze kterých chceme sestavit krátký úvodní příběh pro titulní stranu webu www.internationalartgallery.org. Hledáme slušně prosvětlený prostor, spíše větší než 3 x 3m (možnost většího odstupu záběru) v případě vybavený klasickými potřebami pro malíře nebo sochaře.

Případné fotografie nám zasílejte na radek@iagallery.org a následně se dohodneme na dalších záležitostech, termínu atd.

DĚKUJEME ZA NABÍDKY PŘEDEM

Ateliér

9.2.2015 12:17:52 - International Art Gallery

Monografie umělců přeložené do dalších jazyků je Vaše cesta k úspěchu a zviditelnění ve světě.

Přeložte si své monografie, portfolia a další texty a zviditelněte se v zahraničí.

Řada umělců se na naši galerii obrací s otázkou – Máme si monografie překládat do dalších cizích jazyků?

ANO….každý přeložený text do cizího jazyka se ve světě zobrazuje čitelněji pro vyhledávače a ty ho následně nabízí uživateli k náhledu. Již brzy se i webová galerie bude zobrazovat jako domovská stránka v cizí zemi v jejich jazyce.  Je tedy velmi vhodné mít zde na internationalartgallery.org své monografie a portfolia přeloženy do cizího jazyka, nebo více jazyků. Případní zájemci o koupi Vaší umělecké tvorby budou spíše reagovat, pokud uvidí, že informace o sobě a své tvorbě budou moci přečíst….

Doporučujeme využít k překladům textů -  služeb povolaného a skvělého člověka Borise Ulybina, který Vám přeloží jakékoliv texty do jazyků : 
 

 

Překlady textů do jazyků:  Francouzština Angličtina Ruština


Překladatel a tlumočník
MUDr. Boris Ulybin
                         
kancelář č. 111
Revoluční 13
110 00 Praha1


K Vašim službám:
Zavolejte mi na tel:  + 420 776 157 772
Pište na email:  
ulybin.boris@gmail.com

Provádím profesionální obousměrné překlady a tlumočení angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Pokud máte zájem o soudní překlady, překlady knih a tlumočení ve všech oborech, neváhejte využít mé služby.  Překlady z lékařské oblasti, vědecké články, prezentace lékařských a zdravotnických produktů a přístrojů a další specializace provádím od roku 1971.

Svým klientům, umělcům nabízím překlady za velmi slušné ceny a na profesionální úrovni. Jazykové a lékařské univerzitní vzdělání, rodilý mluvčí ruštiny s dlouholetou praxí v západní Evropě, Itálie, Německo, Francie, Anglie, Afrika a další země.

Bohatá praxe a reference: tlumočník společnost Pechiney, společnost Renault, Spofa Dental, soudní tlumočník od r. 1981, vlastní překladatelství od roku 1998

 

9.2.2015 12:14:32 - International Art Gallery

Něco pro uměleckou inspiraci a k jídlu. Obrazy z jídla v podání Anglického fotografa „Carl Warner“

Anglický fotograf vytvořil sérii fotografií, k jejichž realizaci použil pouze potraviny. Podmořské jeskyně, lesy, pláže, slunce i vodopády za využití ovoce, zeleniny a sýrů, Vás jistě zaujme Fotograf Carl Warner pocházející z Liverpoolu vytvořil následující sérii fotografií, k jejichž tvorbě použil pouze potraviny, tzv. "FOODSCAPES" (sjednocení slov potraviny a krajiny). Jelikož dlouho Carl nedokázal přesvědčit své děti, aby jedly zeleninu, tak se v jeho hlavě zrodil nápad vytvořit jim takové jídlo, které by pro ně zároveň mohlo být i předmětem hry.

Hlavními surovinami pro tvorbu vzniklých fotografií bylo ovoce, zelenina, sýry, pečivo a další pochutiny, skládané do vrstev na předem připravených stolech o rozměrech 1,2m x 2,4m. Seskupil je do nejrůznějších rozmanitých tvarů, převážně připomínajících různé přírodní útvary - jeskyně, vodopády, louky, ale i pole a domy. Díky tomuto postupu došlo k ideálnímu zachycení požadované hloubky fotografie. 

1) V tomto lese jsou stromy z brokolice, hrášku a bazalky a cesty jsou vydlážděné kmínem. Hory jsou z chleba a nebe zdobí květákové mraky.
Carl Warner 1

2) Jedlé přísady na této fotografii inspirované italským venkovem zachycují vozík z kousků lazaní. Políčka jsou z obilí a pšenice a mráčky jsou z mozzarelly. Stromy, které obrázek dotvářejí, jsou z petržele a bazalky. Vzadu je sýrová vesnička.
Carl Warner 2

3) Tato jeskyně je tvořena plody moře a krápníky jsou z mrkve. „Kámen“ je z chleba, na dně moře jsou květáky. 
Carl Warner 3

4) Moře je vytvořeno z plátků lososa. Brambory a chleba představují skály. Lodička, která scénu doplňuje, je z hráškového lusku. 
Carl Warner 4

5) Na první pohled se nezdá, že hory jsou z chleba
Carl Warner 5

6) Kreativita je neuvěřitelná: balóny z ovoce a luštěnin, stromy z brokolice, skály z brambor, pole z klásků, kukuřice a cuket, městečko ze sýra, věž z mrkve. 
Carl Warner 6

7) Stromy jsou z kapustových listů, skály ze sladkých brambor, propast z chleba a nebe z purpurové čekanky.
Carl Warner 7

9.2.2015 11:55:03 - International Art Gallery

Nové štítky jsou opět s obrázkem, nově QR kódem a se všemi dalšími informacemi !

Tisk štítků k výstavám je zpět a o úroveň lepší, díky našemu šikovnému IT oddělení.

Znovu připomínáme, je nutné mít vyplněny všechny informace u svých uměleckých děl a profilů.

Vše pro tisk a automatické vytvoření štítků – popisků uměleckých děl je nastaveno automaticky a to včetně Vašeho telefonu pro zájemce- kupujícího.  Pokud tedy nemáte v profilu uvedený svůj telefon…je jasné, že na štítku nebude uveden.  Štítky můžete využít pro jakoukoliv výstavu i s jinou galerií, nebo kdekoliv jinde.

Snažíme se Vám opět usnadnit práci a starosti – podívejte se na své štítky a generujte jejich tisk věnováním této záležitosti pár sekund.

Jak na to? postup.

 • Jste u naší galerie registrovaní – přihlašte se:  zadejte email a heslo
 • Ve svém profilu horní menu zadejte:  štítky
 • Poté zvolte kliknutím na okénko díla, která potřebujete vystavit – štítky se Vám sami vygenerují v dalším kroku.
 • Zaškrtnete velikost štítků, a zvolte v jakém formátu chcete štítky tvořit – nebo přeposlat

1) Zvolte kliknutím ke kterým dílům, chcete štítky – vygenerovat – jednodušší už to být nemůže!
Galerie - tisk štítků krok č.1

2) Nastavte si co vše chcete na štítku mít – doporučujeme vše ponechat zaškrtnuté
Galerie - tisk štítků krok č.2

3) Hotové štítky  - nestihli jste se ani pořádně protáhnout ???? Vše máte hotové.
Galerie - tisk štítků krok č.3

9.2.2015 11:43:34 - International Art Gallery

Jak prodávat umění online, aneb umělci na internetu?

„Nejsem IT, neprogramuji ani nebloguju, jsem umělec – můžu i tak vydělávat online?“ Propagujte se na sociálních sítích, které dnes již využívá téměř každý……Prostě to zkuste!

Zkuste rozšířit své umění do online světa. Pokud jste ještě své umění neukázali na internetu, založte si blog, facebook, twitter, pinterest, uploadujte své umění a ukažte stránku svým známým a přátelům. Prezentujte se na webech s uměním a rozšiřte povědomí veřejnosti o tom, co děláte!

Ve škole Váš naučí jak tvořit umění, ale už Vás nenaučí jak své umění prodávat!!! Školní systém pak jen nepřímo utvrzuje umělce, že umění je umění a byznys je byznys. Nevědomě nabádá k tomu, že umělec není podnikatel. Není tedy divu, že řada umělců má v hlavě nastaveno, že jakmile své umění prodává, snižuje se hodnota samotného díla. Umělci ze školy dnes nechtějí prodávat své umění, chtějí, aby si jejich umění lidé prostě kupovali. Aby si vaše umění někdo koupil, musíte dělat také něco jiného než jen umění. 

Běžně tak vidíme umělce, kteří se nijak neliší od širší veřejnosti a uplatňují se v oborech, jako jsou učitelé, číšníci, skladníci i jinak podnikající osoby. Po škole jednoduše nenašli uplatnění jako umělci. Umění odsunuli na vedlejší kolej a dnes si občas o víkendu něco nakreslí nebo zazpívají. To je smutný příběh.

Nastavení psychiky obchodu s uměním je skutečně na každém z nás. Tohle nastavení, které máte v hlavě hraje velmi vysokou hru a značně ovlivňuje Váš úspěch či neúspěch. Realita je taková, že neexistuje žádné umění bez peněz. Pokud nemáte peníze, nemůžete si koupit nástroje a zásoby pro tvorbu Vašeho umění, natož kupovat zlepšovátka a reklamu pro to, abyste své umění povznesli na vyšší level……byli zkrátka více vidět.

Internationalartgallery.org je tu pro Vás. Pro umělce, kteří nejsou zrovna největší přátelé s businessem, s internetem s facebookem a dalšími sociálními sítěmi….pomáháme šířit Vaši osvětu, protože tím současně pomáháme projektům a samotné galerii. V současné době otevíráme novou etapu podpory pro umělce v podobě internetové propagace na mezinárodní úrovni – facebook, twitter, pinterest…..Nepodceňujte cestu, kterou můžete jít s námi….Sdílejte a odkazujte, pište články o sobě svých radostech o umění…..nezapomínejte na své blogy v naší galerii….vše ostatní řešíme s Vámi a za Vás…

Proč se prezentovat online? 
Rozšiřte Vaše působení !
Vzbuďte zájem o daný druh umění !
Buďte v kontaktu s Vašimi fanoušky !
Upozorňujte na Vaše blížící se akce, výstavy, prezentace !
PRODÁVEJTE UMĚNÍ !
Něco pro sebe udělejte !

9.2.2015 11:36:35 - International Art Gallery

Společně s českými umělci, kteří věnují svá díla pro dobročinné účely, pomáháme nemocným lidem a dětem z ČR ve spolupráci s nadacemi a charitativními organizacemi. Do současné doby jsme podpořili několik nemocných dětí a nadací, kterým bylo věnováno přes 500 000 Kč z výtěžků prodeje umělecké tvorby v aukcích.

 • Naše galerie se zaměřuje především na cílené projekty a přímou podporu všem, kteří ji skutečně potřebují a v tomto duchu chceme i nadále pokračovat.
 • Vyzíváme tímto české umělce, aby se do podpory zapojili s námi, formou věnování uměleckého díla.
 • Všechny umělce a věnovaná umělecká díla registrujeme a následně je předáváme organizátorům vybraných projektů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

V průběhu roku Vás budeme informovat o chystaných charitativních projektech a aukcích a bude záležet jen na Vás, který si vyberete a podpoříte věnováním svého uměleckého díla.
Současně zvažujeme, že některé aukční prodeje budeme realizovat přímo pod naší záštitou společně s Vámi umělci a to na základě předem učiněného výběru vhodného projektu.

O dalším vývoji a chystaných projektech Vás budeme včas informovat v této kategorii „POMÁHÁME“

Jste nadace, nebo charitativní organizace a máte zájem o spolupráci a podporu dobročinném projektu?
Jste umělec a chcete věnovat umělecké dílo pro dobročinné účely?

Kontaktujte nás:
Blanka Horáková, BBA
Managing director, Curator
Tel.: +420 777 579 646
E-mail: blanka@internationalartgallery.org

9.2.2015 11:09:36 - International Art Gallery

Máte špatné zkušenosti s MK, zapojte se s námi do řešení otázek budoucnosti umělců a české kultury.  Níže článek – výňatek komunikace mezi MK a Internationalartgallery.org – KOPIE

Napište nám své postoje, zkušenosti, kritiku na dotace a podporu českého umění…….


From: Jovaševičová Suzana Mgr. [mailto:Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz]
Sent: Tuesday, February 03, 2015 4:26 PM
Subject: EHP a Norské fondy - dotazník

Dotazník z MKČR k rukám jednatele Internationalartgallery.org Radoslava Novotného

Dobrý den,
v návaznosti na ukončení výzev pro podávání žádostí o grant v rámci Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění si Vás v zájmu zlepšení administrace EHP a Norských fondů v České republice dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který nám poskytne zpětnou vazbu na kvalitu poskytovaných informací, hodnotící proces a celkový dopad Programu CZ06 v České republice. Text dotazníku je v anglickém jazyce a bude sdílen se zástupci z donorských zemí.  Předpokládáme, že vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. Uvítáme pokud využijete prostor pro zpětnou vazbu i prostřednictvím otevřených otázek.

Dotazník je dostupný na této adrese https://www.surveymonkey.com/s/ZR3FDLZ . Prosíme o vyplnění do 18. února 2015. V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na paní Malin Carlberg  (carlberg@cses.co.uk)

S pozdravem a poděkováním za spolupráci,

Suzana Jovaševićová
Programový manažer| Programme Manager

Odbor 58 – Mezinárodní vztahy | Dept. 58 - International Relations Department
Centrum pro zahraniční pomoc | Centre for Foreign Assistance
Oddělení přípravy a koordinace | Preparation and Coordination Unit

Tel: +420 257 044 594
E-mail:
Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz


ODPOVĚĎ  - z Internationalartgallery.org Radoslav Novotný


Dobrý den paní Jovaševičová,
zprávu níže  prosím předejte nadřízeným a ministrovi kultury a potvrďte mi její přeposlání.

Děkuji Novotný

Je velmi statečné se ptát uchazečů, kteří žádali o dotace na podporu svých projektů, poté co jeden z největších projektů, který ČR vůbec kdy viděla, zavrhnete – dle mého názoru pouze z důvodu zastaralých schvalovacích konceptů a pohledů na současný stav české kultury a jejího ohrožení. V tom horším případě odborníci na slovo vzatí z komise MK, která zastupuje bodování a schvalování projektů, jsou spíše odborníky na historii a ne na současnost a budoucnost naší kulturní země. Natož pak pochybuju, že význam slova marketing a tržní ekonomika kulturní oblasti je jim znám. Ale aby nedošlo k nějakým zaváděcím informacím – jsou vůbec správně nastavená pravidla?

Již poněkolikáté zvažujeme žalobu na stát ČR – přesněji řečeno na MKČR, jelikož naší českou zemi s klapkami na očích, postupně předávají businessmenům ze zahraničí – především z ASIE.

Náš projekt „přiblížen umění k lidem“ má ohromné úspěchy před celým národem, umělci a širokou veřejností……

Je to výsměch všem poctivě se snažícím lidem a podnikatelům, když jsou podporovány projekty tipu….“všem všechno zdarma, všechno zaplatíme a je nám jedno že účast, či zájem veřejnosti je téměř nulový“.  O efektivnosti z pohledu rozvoje české kultury ani nemluvím……milióny se sypou do bezedné propasti „ničeho“ a co stojí za pozornost zašlapeme do země a nepodpoříme, protože je to pro chápání komise zřejmě nadlidským úkolem. Koho by trápili důsledky za pár let.

Jako největší galerie v Evropě s účastí návštěvníků nad 3 000 000 obyvatel za 1 měsíc a vydavatelé elektronického měsíčního zpravodaje Vám tímto oznamuji, že začněme hledat cestu k pozdvižení vlny odezev a kritiky na mnohdy nesmyslné postoje a podmínky  MKČR.

Budeme poukazovat na skutečnost podpořených marných projektů a dalších záležitostí, dokud se nezmění přinejmenším pravidla pro podporu umělců a projektů, které mají skutečný přínos pro všechny zúčastněné.

Není jeden měsíc, aby se na nás neobraceli soukromé galerie s žádostí o nějakou pomoc, sjednocení se proti společnému úsilí v této zemi změnit zatuchlá a nekalá pravidla, která podkopávají veškerou libou snahu zde pro české umělce a kulturu opravdu něco užitečného udělat.

V několika bodech naznačím, za co je MK kritizovatelné:

 1. neexistuje žádná strategie rozvoje kultury, např. v programovém prohlášení vlády není o tomto napsáno de fakto nic, odpovědné osoby na MK se o těchto tématech odmítají bavit na osobní schůzce s žadateli a předkladateli projektů.
 2. není možné si domluvit schůzku se zástupci ministerstva ve vyšších funkcích, asistentky své vedení zapírají, zpochybňují nutnost této schůzky, hledají jakékoliv argumenty pro naznačení nekompetentnosti těchto požadavků
 3. konkrétní dotační politika neexistuje, neexistují jasná kritéria pro hodnocení projektů, neexistuje jakákoliv smysluplná podpora v průběhu přípravy projektů, nelze žádným způsobem předvídat, které projekty budou preferovány, neexistuje zpětná vazba k odůvodnění vyřazení projektů. Na první pohled jasná zadání kritérií se při veškeré snaze a splnění 100% podmínek z pohledu předkladatelů, nakonec projeví jako zbytečně vynaložená energie.
 4. ministerstvo po řadě urgencí není schopné odpovědět na požadavek definice rozdílu mezi profesionálním a neprofesionálním uměním – přes tuto skutečnost je vůbec v ČR profesionální umění ???? jelikož v pravém významu slova, či fráze se jedná o umělce, kteří jsou schopní živit se uměním profesionálně, mají příslušné vzdělání – bavíme se tedy stále o umělcích z ČR ???
 5. vybrané projekty k financování jsou často podle našeho názoru velmi neefektivní ve smyslu poměru cena / výkon, u podpořených projektů nelze najít výraznější přidanou hodnotu oproti projektům nepodpořeným, přidělování dotací pro oblast výtvarného umění je maximálně netransparentní
 6. jakýkoliv náznak toho, že podpora výtvarného umění je spjata s tvorbou zisku (efektivity) je červeným hadrem pro úředníky ministerstva, naopak, jednoznačně ztrátové projekty s minimálním dopadem do veřejnosti jsou preferovány
 7. – ochota ministerských úředníků (až na několik vyjímek osob na nižší hierarchické úrovni) je na bodu mrazu, získat jednoznačné odpovědi na jasně položené dotazy směřující na politiku dotační podpory ministerstva je iluzorní, pracovní nasazení a vztah k organizaci zastupující stovky umělců je vysoce arogantní.

Zajímá vůbec někoho na MK, že se na český trh dováží zboží v podobě soch, obrazů – olej na plátně za ceny, kterým nemohou čeští umělci nikdy konkurovat, neboť jen materiál na výrobu uměleckých děl nakoupí dráž, než jsou prodejní ceny za zmíněné obrazy z ASIE, které u nás obchodníci prodávají?

Měsíčně dostáváme takových nabídek z Číny několik …

Budou naše děti chtít studovat umělecké školy, když se v budoucnu nikdo uměleckou „výtvarnou“ činností neuživí ???

Projekt „přiblížení umění lidem“ vše toto řeší a nabízí … široká veřejnost vnímá výstavy velmi pozitivně a nakupuje stále více uměleckých děl … samotní umělci si pomalu zvykají, že se musí o sebe postarat sami, aby je veřejnost znovu začala vnímat, protože do běžných galerií lidé již téměř nechodí … kde je podpora státu a MK pro české umělce??? V médiích slýcháme často, ale samotní umělci jsou spíše pohoršeni a znechuceni.

Na poslední  návštěvě na MK, jsem konstatoval a připomínám „víte, že už žijeme v 21 století“ ???

Nová doba vyžaduje nové přístupy, koncepty podpory a nová pravidla a nejspíše i novou komisy MKČR

Hezký den

Radoslav Novotný
Executive director
International Art Gallery  / Czech Republic
Kotykova alej 145, Lázně Bělohrad 507 81
Tel:  +420 736 688 118
Mail: radek@internationalartgallery.org
www.internationalartgallery.org

9.2.2015 11:04:16 - International Art Gallery

Dárky rozdáváme do konce března 2015 na počest oficiálního spuštění virtuálních výstav.

Od 1. dubna 2015, naše webová galerie spustí funkčnost „virtuálních výstav“, které mohou umělci vyžít pro své přednostní zviditelnění v naší celosvětové galerii a ke zvýšení prodejnosti své umělecké tvorby, před ostatními umělci.

Virtuální výstavu jako dárek, získají všichni umělci, kteří si u naší galerie do konce března 2015 rezervují výstavu uspořádanou v průběhu roku 2015 v „otevřené galerii“

Výstavy v obchodních centrech shlédne cca 300 000 návštěvníků /měsíc a z prodeje umělecké tvorby neplatí umělci již „žádné provize“

Dárek v podobě virtuální výstavy získávají umělci podle svého zařazení do galerií

Bronze – virtuální výstava na 7 dní zdarma
Silver – virtuální výstava na 14 dní zdarma
Gold – virtuální výstava na 3 týdny zdarma
Diamond – virtuální výstava na 4 týdny zdarma

9.2.2015 10:34:00 - International Art Gallery

Jiří ValešPočátky kariéry, studia pod vedením Akademických malířů, vzpomínky, výstavy v zahraničí a další postřehy života. To vše očima Jiřího Valeše, uznávaného českého galeristy a umělce v rozhovoru s Radoslavem Novotným –  internationalartgallery.org

Jiří Valeš   

Radek: nejprve bych Vám rád poděkoval za čas, který jste věnoval našemu rozhovoru a podělil se s námi a ostatními umělci o své bohaté zkušenosti a sdělil několik informací o svém životě. Jaký byl pane Jiří, Váš počátek kariéry a vůbec, jaký jste typ člověka? Co všechno Vás baví ?  Vím o Vás,  že jste poměrně uznávaný český galerista, který má v této oblasti bohaté zkušenosti a navíc vynikající malíř, uznávaný i ve světě…..To jsou dvě velké osobnosti v „jedné“  umělec a zároveň i dobrý manager….Jaké byly Vaše začátky?

Jiří: Narodil jsem se 10 dubna 1957 v Benátkách nad Jizerou. Malování a jasná představa stát se malířem mě provází od dětství.  V roce 1966 jsem začal vystavovat svoji tvorbu, 1968 úspěšně skládám talentové zkoušky na Lidovou školu umění v Mladé Boleslavi. Možnost volného přístupu do Benáteckého zámku a depozitáře muzea ovlivnila můj celoživotní zájem o přírodní vědy a historii. Po přestěhování do Jemník u Mladé Boleslavi začínám cestovat po našich historických památkách a zajímavých přírodních lokalitách. První samostatné odchovy exotických i užitkových zvířat.  Objevuji  okrasné  rostliny, jejich sbírání a pěstování se stalo mým největším koníčkem. První cesty do zahraničí, trempování, hudební koncerty. Na vojně v Písku mimo stovek skic a portrétů první  olejomalby, po návratu z vojny jsem pár roků jezdil motocyklové závody trial. Roku 1982 jsem vstoupil do svazku manželského, narodil se syn Martin, který se po ukončení výtvarné školy Václava Hollara sám stává výtvarníkem.

Radek: Je vidět, že Vás krása přitahuje nejen v uměleckém světě, ale i příroda, cestování….To je velmi krásné, sám jsem také hodně jezdil s bratrem na vandry, přespával pod širákem a cestování všeobecně po světě je velmi lákavé….. Co zrovna Vás přivedlo na dráhu umělce přes skutečnost, že studium v umělecké oblasti přišlo spíše později a co jste pro to učinil?……

Jiří: Po ukončení základní školy jsem neměl žádnou šanci dostat se na výtvarnou školu, vládnoucí komunistická strana dobře hlídá, kdo může co dělat. Po vyučení nastupuji do zaměstnání. V roce 1980 jsem si dal termín - deset let na to stát se profesionálním výtvarníkem a to v rámci možností, kterou tato doba dávala. Vstupuji do výtvarné skupiny v Mladé Boleslavi a při  OKS se začínám učit výtvarné řemeslo. Pod vedením více jak deseti akademických malířů jsem prošel desítky plenérů, školení a seminářů, kde jsme se učily všechny výtvarné techniky. Roku 1988 jsem udělal přijímačky na výtvarnou konzervatoř v Praze pod vedením Ak. malířů V. Palečka, J. Šafránka, Z. Kašpara, po třech letech školu úspěšně dokončuji. Díky 17. listopadu již nic nebrání vstoupit na cestu profesionálního výtvarníka. Stal jsem se spoluzakládajícím členem Sdružení výtvarníků. Jeden rok soukromě studuji na Akademii výtvarných umění u Ak. malířky J. Svobodové malba aktu.  1993 jsme společně s manželkou zahájily provoz soukromé galerie u Mladé Boleslavi.

Radek: je vidět, že jste skutečně o studia usiloval a nakonec jste si cestu našel…učit se od Akademických umělců je jistě velmi dobrá volba a inspirace současně. Takže Vaše výstavy  pane Jiří, na sebe nenechaly dlouho čekat?

Jiří: Od roku 1986 jsem započal pravidelně vystavovat a do dnešní doby je to 90 společných a 57 samostatných výstav. V mé tvorbě se během let objevila všechna témata, ale již patnáct let se věnuji jen olejomalbě a to nočních vedut měst. Počet mnou malovaných starých historických center evropských měst dnes přesáhl počet 150. Všechny výstavy, které jsem uskutečnil se povedly a každá přinesla něco pozitivního pro další práci. Letmou vzpomínkou - galerie DWO Praha -na vernisáži hrálo Šlapeto - prestižní galerie Petra Brandla Praha na vernisáži  Š. Rak, A. Strejček - galerie Radost Kladno  na vernisáži  P.Rezek - Galerie Templ Mladá Boleslav vernisáž se protáhla skoro na tři hodiny hrál a mluvil Pepa Fousek…..tolik krásných večerů….

PODVEČERNÍ PAŘÍŽ - Jiří Valeš
PODVEČERNÍ PAŘÍŽ  Jiří Valeš

Radek: vzpomínky na krásná setkání v nás zůstávají. Sám také rád vzpomínám na zajímavá setkání s kolegy umělci a zajímavými osobnostmi….Co dále? Jak jste se dostal se svou tvorbou do zahraničí a bylo složité uspořádat či dohodnout výstavu v cizí zemi?

Jiří:  Prezentace v zahraničí je problematická. Sám výtvarník nemá skoro šanci. Měl jsem štěstí na lidi, které má tvorba oslovila a vyzvali mě ke spolupráci. Takto jsem společně vystavoval v Rakousku, Slovensku, USA, Belgii, Kataru, Itálii.  Slova galeristů v cizině „já bych vás okamžitě do své galerie vzala, ale nevydržela bych s našimi umělci“ „já vás nemůžu vzít, brala bych tak práci našim“ mluví za své.  Ale ono to zase tak moc nevadí, co se týká do počtu galerii jsme v Evropě  skoro velmocí a mnoho cizinců si obrazy od nás odváží. Podle vyjádření několika galeristů, kam mé obrazy během těch let putovaly, jsem  zjistil, že už je mám skoro po celém světě.

Jak jezdím po Evropě za náměty, tak samozřejmě sleduji i výtvarnou scénu daného státu a místní galerie. Mám pocit, že se vlastně možnosti tvorby a prezentace českých a zahraničních umělců vůbec neliší.  Dokonce bych si dovolil tvrdit, že na tom jsou naši výtvarníci s možnostmi prezentace své tvorby o malinko lépe.

PRAHA - Jiří Valeš
PRAHA Jiří Valeš

Radek:  na toto musím reagovat a souhlasit i nesouhlasit. Bezpochyby je naše česká zem a náš národ, velmi kulturně založen. Máme bohaté tradice, dějiny, historii, krásné zámky a hrady…spoustu zajímavých umělců…..jen dle mého vnímání se nám poněkud vzdaluje rychle měnící se doba a podmínky…..veřejnost a zvyky se rychle mění…..

Jiří:  Umělci a tady myslím všichni umělci…… herec, zpěvák, spisovatel nebo malíř jsou více vnímaví na reakce svého okolí a na energie proudící kolem nás. Výtvarník může jen tvořit dle svého vnitřního pocitu a takto oslovit podobnou skupinu lidí a s tou souznít. Nemůže žádat po divákovi, aby si našel dalším studiem cestu k jeho tvorbě. Tvorba se stává Vaší seberealizací, životním stylem kde, vše co děláte je propojeno v jeden celek. Je v podstatě na Vás, co a jak malujete, ale má z toho být cítit volná ruka a energie. Tady použiji slova M. Horáčka „ umělec tvoří pro to, aby oslovil svojí tvorbou další lidi….. tvrdí-li, že ne…. lže a nebo není umělec“ 

Od malířů, které jsem v životě potkal a kteří patřili ještě k té generaci umělců co se na Akademii učili poctivé řemeslo, jsem si  vzal za své tři pravidla  - ani den bez čárky­ – na hodinkách času je napsáno teď, ne až pak – pokora. Umělecký vzor, který bych mohl konkrétně jmenovat, jsem nikdy neměl, ale je zde pár desítek malířů, kde jsem čerpal inspiraci, jak se v této nádherné profesi pohybovat. Výtvarné umění je v první řadě řemeslo.Jjak se ho naučíte, tak získáte svobodu pro vlastní tvorbu. Pro mě to byla vždy klasická malba šerosvitu.

Radek: je cítit z Vašich slov, že cestování a umění jde ruku v ruce…..hodně čerpáte inspiraci z cest, máte tedy všeobecný přehled a dokážete porovnat podmínky umělců v naší zemi a zahraničí….

Ve Vašich obrazech často ztvárňujete města, ulice, domy s různou architekturou…..

Jiří: V malování stále pracuji na projektu Evropská města. Z každého státu mám v plánu malovat alespoň jedno město. U ateliéru buduji velkou okrasnou zahradu, kam jsem umístil svou sbírku rostlin, která čítá pár stovek druhů.

Radek: tak Vám budu držet palce, aby se stále dařilo a vše Vám vzkvétalo…Jak zahrada, tak Vaše umělecká tvorba….Nyní bych se rád zeptal….jak vidíte budoucnost nejen svou, ale celkově, za všechny umělce…vývoj situace v uměleckém světě a výstavách……v dnešní moderní době plné změn a internetu, spěchu…

Jiří: Jakou dávám českým umělcům šanci je otázka velice těžká a je ji potřeba rozdělit. Poznal jsem během let pár stovek našich i zahraničních malířů, herců, zpěváků a mnoho dalších profesí v kultuře.  Ty úspěšné spojuje jen jedna věc a to je maximální pracovní  nasazení  ve své profesi.  Já sám pracuji každý den 16 hod, když je Vám práce  koníčkem není to problém. Každý však takto žít nechce  a maluje pro radost z vlastní tvorby a má samozřejmě plno šancí prezentovat svoji tvorbu. Záleží jen na něm. Další částí je podpora výtvarníků. Od státu je bohužel nulová. Pro začátek by stačilo uzákonit možnost pro kupujícího dát si obraz do nákladů. Fantastickou práci pro nás výtvarníky však dělají „soukromé galerie“, bez nich by umění v této zemi zmizelo.

Radek: velice krásně jste odpověděl…moc si Vás vážím pane Jiří….je vidět, že máte srdce i rozum na správném místě a že se neustále snažíte tvořit, pracovat….neusínáte na vavřínech a stále usilujete o posun vpřed. Přes skutečnost, že by se mohlo zdát, že to nemáte již zapotřebí, jelikož jste dosáhl krásné úspěchy a výsledky nejen ve své tvorbě, ale i v soukromém životě…..Jestli mohu ještě poslední otázku…..Jak vnímáte například naší galerii…internetovou podporu umělcům a výstavy před širokou veřejností v Obchodních domech s projektem „přiblížení umění k lidem“ a pomoc českým umělcům v účinné propagaci a prodeji jejich tvorby???

Jiří: Činnost iagallery.org  již sleduji od samého začátku. Spojení výstav určených pro širokou veřejnost a internetu nemá chybu. Velké plus je, že Vaši tvorbu poznají i lidé, kteří do klasických galerii nikdy nechodí a vlastně je můžeme takto navést i do těchto prostor.  Pracuji na projektech výstav tak dva roky, takže  první kolekci na výstavu jsem dal dohromady až v roce 2014. Přesto že mám za sebou teprve tři výstavy, mám pocit, že pro naši komunitu výtvarníků má tento způsob prezentace velkou budoucnost. A to, že máte možnost potkat osobně zájemce o Vaši tvorbu  velice pomáhá v naší další  práci.

Radek: Děkuji za určitou duševní podporu naší práce a snažení….. určitě se i naše galerie bude nadále snažit rozvíjet a neusínat na vavřínech…… Pane Jiří, díky za příjemný rozhovor a přeji Vám i  blízkým hodně úspěchů a zdraví a budu se těšit na další setkání s Vámi….

Za tým internationalartgallery.org děkujeme našemu vzácnému hostu, Jiřímu Valešovi, za příjemný rozhovor a přejeme hodně úspěchů.

19.1.2015 11:34:16 - International Art Gallery

Všem umělcům děkujeme za účast a zaslání správných odpovědí. Soutěž vznikla na základě podkladů deníku „I Dnes – Kultura

Výherci prestižní výstavy s naší galerií se stávají
1. místo: Jan Kraváček
2. místo: Libor Mičkal
3. místo: Hana Čermáková

GRATULUJEME VÝHERCŮM !

Soutěž o výhru prestižní výstavy s naší galerií, nebyla z pohledu „znalostí“ světových malířů vskutku jednoduchá, avšak pro znalce používání internetu např. vyhledávání na GOOGLE pomocí vloženého obrázku, pomineme- li čerstvost zprávy z tohoto deníku, uvedeného i na internetu, byla poměrně lehce zvládnutelná.

Správné odpovědi ze soutěže:
1.Willem de Kooning - Woman III
2.Gustaf Klimt - Adele Bloch Bauer I
3.Vincent van Gogh - Dr. Paul Gachet
4.Francis Bacon - Tři studie Luciana Freuda(je to ten prostřední)
5.Auguste Renoir - Bal du Moulin de la Galette
6.Pablo Picasso - Chlapec s dýmkou
7.Edvard Munch - The Scream (výkřik)
8.Jasper Johns - Flag(vlajka)
9.Pablo Picasso - Nahá v sochařském ateliéru (Zelené listy a busta)
10.Paul Cézanne - Hráči karet
11.Jackson Pollock - No. 5 (1948)
12.Pablo Picasso - Snění
13.Barnett Newman - Black Fire

ŠKOLA INTERNETU – NAUČTE SE OVLÁDAT INTERNET

Jako tip pro další schopnost využívání internetových služeb, bychom rádi všechny umělce uvědomili v malém návodu, jak na to:

 • krok – otevřete si vyhledávač GOOGLE a v navigačním menu zadejte „obrázky“
 • krok – jak se dostat k podmenu „obrázky“ – zadejte do pole hledat nějaké klíčové slovo, např. obrazy….GOOGLE prohlížeč Vám nabídne textové stránky s obsahem klíčových slov „obrázky“ poté klikněte v horním menu na „obrázky“ a zobrazí se Vám stránka s různými obrázky.( vedle též kolonky „videa, internet, mapy…“
 • krok - minimalizujte webový prohlížeč tak, aby jste částečně viděli svou plochu PC – kde ji mte připravené obrázky, které se chystáte hledat.
 • krok - levým tlačítkem chytněte obrázek na Vaší ploše PC a v přidržení obrázku, přetáhněte do pole vyhledávání na GOOGLE….
 • krok – vyhledávač GOOGLE Váš obrázek příjme a na internetu vyhledá všechny shody.
 • krok – v nabídce GOOGLE vyhledáte požadované informace.

Obrázkový postup
A) vyhledávač GOOGLE - obrázky
Hledání obrázků podle google

B) Otevřít GOOGLE – obrázky v menu vyhledáváče – na obrázku podtrženo červeně
Hledání obrázků podle google

C) Vložte obrázek ze své složky – do vyhledávače GOOGLE
Hledání obrázků podle google

13.1.2015 12:05:15 - International Art Gallery

Objevte s naší galerií moderní způsob unikátních výstav v nejhezčích a nejnavštěvovanějších Obchodních Centrech v ČR a představte svá umělecká díla tisícům návštěvníků a potencionálních zájemců o koupi. Počátkem nového roku 2015 jsme pro Vás rozšířili nové možnosti uspořádání prestižní výstavy v dalších krásných a hojně navštěvovaných Obchodních Centrech.

Připravili jsme pro Vás souhrn výstavních míst, které jsou Vám k uspořádání výstavy od letošního ledna k dispozici.

Nově otevřená místa:

Ostrava Nová Karolína – moderní a jedno z nejkrásnějších OC v ČR
Vystavní místo OC Ostrava Nová karolína

Olomouc Šantovka – nově otevřené moderní a nádherné OC téměř v srdci Olomouce
Olomouc Šantovka nové otevřené moderní a nádherné OC

Brno LETMO – designově nejunikátnější OC v ČR s vysokou popularitou na jižní Moravě
Brno LETMO – designově nejunikátnější OC v ČR

Praha EDEN – oblíbené OC s dlouholetou tradicí a vysokou návštěvností
Praha EDEN – oblíbené OC s dlouholetou tradicí

Hradec Králové EUROCENTER – tradiční OC v Novém designovém pojetí – výstavy probíhají na skleněném mostě.
Hradec Králové EUROCENTER – tradiční OC v Novém designovém pojetí

A další a další dnes již pro nás tradiční, unikátní a hojně navštěvovaná OC jako jsou Praha PALADIUM, Slovanský dům, SYKORA home, Liberec FORUM, Karlovy Vary, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc CITY ...

Veškeré další informace najdete na zde

Máte- li zájem o uspořádání smysluplné a účelné výstavy Vaší umělecké tvorby neváhejte nás oslovit. S uspořádáním výstavy Vám pomůže a poradí Art Manager InternationalArtGallery.org
Petra Mudrochová
Tel: 730 517 406
Email: petra@iagallery.org

Mapa výstav pro snadnější orientaci
Mapa výstavních ploch InternationalArtGallery 2015

13.1.2015 11:45:05 - International Art Gallery

Stále sledujeme vývoj trhu s uměním v ČR a máme pro Vás potěšující zprávy z našich výstav. V průběhu roku 2014 jsme zaznamenali celkový vzestup zájmu o nákup umělecké tvorby a to především na našich výstavách v Obchodních Centrech o 25%, ale i na nově spuštěném webu naší galerie a to až o 70%. Jistě jste si všimli, že náš prodejní web je ve zcela novém marketingovém pojetí a neúčtujeme žádné provize z prodeje umělecké tvorby. Tato skutečnost se zalíbila nejen Vám umělcům, ale především kupujícím, kteří nemusí platit zbytečné provize galerii. Chceme Vás ujistit, že v tomto duchu budeme nadále pokračovat a naše služby pro všechny uživatele „umělce i návštěvníky“ obohatíme brzy o další technická řešení a usnadnění.

Naší cílem pro rok 2015 bude otevření nových výstavních ploch v nejkrásnějších OC, zaměření pozornosti na znovu zahájení provozu dalších jazykových mutací „průběh ledna“ a znovuspuštění naší celosvětové v ostatních zemích a investice do podpory internetové propagace. Vaše spokojenost a co největší prodejnost umělecké tvorby, jsou našim hlavním cílem.

13.1.2015 11:41:38 - International Art Gallery

Vážení umělci, obnovte si své profily a prezentace v naší galerii, abyste mohli nadále využívat naší webové podpory v prodeji své umělecké tvorby nejen u nás v ČR ale i zahraničí a neztratili jste krok s moderní dobou. V zahraničí, ale i u nás v ČR se začíná stále více vyrovnávat poměr prodeje umělecké tvorby přes kvalitní webové galerie a kamennými galeriemi. Zájemci o uměleckou tvorbu mají především na internetu velký výběr a snadné srovnání služeb i cen umělecké tvorby. Naše galerie nabízí určitou záruku výběru umělecké tvorby ve 4 úrovních a již dnes jsme největší Evropskou internetovou galerií, která podporuje umělce i v celosvětové elektronické propagaci.

S prezentací Vaší umělecké tvorby a užitečnými informacemi Vám poradí naše Art Web Managerka

Michaela Novotná
Tel: 734 230 222
Email: michaela@iagallery.org

13.1.2015 11:32:47 - International Art Gallery

Každý umělec, který uvede správné názvy obrazů a jejich tvůrců podle daného pořadí, vyhrává od naší galerie v letošním roce 2015 „1x výstavu v Obchodním Centru“ zdarma. Výstavu vyhrávají první 3 umělci, kteří zašlou správné odpovědi. Pořadí s názvy nám zasílejte na email: radek@iagallery.org

Dílo č.1Dílo č.2Dílo č.3
Dílo č.4Dílo č.5Dílo č.6
Dílo č.7Dílo č.8Dílo č.9
Dílo č.10Dílo č.11Dílo č.12
Dílo č.13

10.12.2014 21:50:17 - International Art Gallery

Jsme internationalArtGallery.org největší galerie v Evropě a především v ČR se zaměřujeme na významné projekty „přiblížení umění k lidem“ navrácení české kultury a „české hrdosti“ s tím související. Spolupracujeme s významnými osobnostmi, umělci, nadačními organizacemi a našim cílem je poskytovat ty nejlepší služby. Pro balení našich exponátů jsem si jako dodavatele vybrali firmu Rajapack. Díky jejich včasným dodávkám obalových materiálů ve kvalitě, se kterou jsme velmi spokojeni, můžeme v klidu zasílat umělecká díla k našim zákazníkům až domů a to vše bez obav, že se něco poškodí.

Tuto společnost, kterou jsme si nevybrali náhodou, ale byla nám doporučena jinou významnou společností, která do obalových materiálů této firmy, balí své nové výrobky o něco déle než naše galerie. Co nás nejvíce překvapilo, byla skutečnost přátelského a profesionálního přístupu nejen obchodního týmu, ale i vedení společnosti. Dlouho jsme hledali na českém trhu vhodného partnera, ale naše náročné požadavky na kvalitu, nízkou cenu a včasné dodávky, dokázali s přehledem splnit až zde. Naše galerie internationalartgallery.rog se celkově soustředí na obchod s uměním a prezentaci umělců po celém světě a jelikož zastupujeme nejen české, ale i zahraniční celosvětově uznávané umělce, je pro nás velmi důležité, aby umělecká díla byla vždy pečlivě zabalená a chráněná. Našim umělcům, přátelům i obchodním partnerům, můžeme tuto firmu dále vřele doporučit a věříme, že budou spokojení stejně jako naše galerie a všichni umělci, kteří do obalů této firmy svá vysoce cenná umělecká díla balí.

Naše rada a zkušenosti jsou takové, že sochy, křehká umělecká díla a keramiku balíme do perforované pěnové fólie a jako zafixování a zajištění je dobré použít ještě předepnutou stretch fólií. Hodně se nám také osvědčila PVC lepící páska, která opravdu lepí a kterou používáme prakticky na všechny spoje a ukončení. Stejně tak doporučujeme perforovanou pěnovou folii na vyplnění obrazu a celé dílo pak ještě zabalíme předepnutou stretch fólií a její konce zalepíme lepící páskou. Tímto způsobem máme jistotu, že umělecký obraz je fixován proti rozklížení rámu a proti protrhnutí plátna. Aby obraz odolal i samotné přepravě obraz ještě zabalím do bublinkové fólie s fleecovou vrstvou a konce opět zalepíme páskou. Tímto máme jistotu, že je umělecké dílo chráněno proti možnému poškození při přepravě. Díky tomu si jsme jisti, že obrazy a sochy dorazí ke svým majitelům v pořádku a vážení umělci a klienti nebudou muset řešit zbytečné potíže.

Jelikož naše galerie poskytuje umělcům komplexní marketing a ročně uspořádáme více než 260 výstav umělecké tvorby po celé ČR je pro nás velmi důležité, aby byly zajištěny i propagační materiály, plakáty a letáky včas na výstavě. Tyto tiskoviny doručíme vždy v pořádku, nezmačkané a nepoškozené v hnědých zásilkových tubusech pod značkou Rajatube.

10.12.2014 5:08:28 - International Art Gallery

Tato umělecká slévárna se specializuje na odlévání uměleckých děl do bronzu metodou ztraceného vosku. Odlévá umělecká díla různých velikostí a technické postupy jsou ve všech fázích procesu odlévání vždy řemeslně kvalitní a profesionální. Díky dlouholetým zkušenostem tato umělecká slévárna poskytujeme veškeré služby související s odléváním uměleckých děl z bronzu, nebo třeba i ze skla do forem a voskových modelů. Samotné odlévání do bronzu, cizelování a patina, ale také zvětšení či zmenšení uměleckého díla oproti originálu či opravy a renovace poškozených děl. K uměleckým dílům odlitkům, také dodávají podstavce z jiného materiálu jako například z kamene, dřeva či nerezové oceli. Instalaci uměleckých děl včetně dovozu zprostředkují na kterémkoliv místo v Evropě. Dalím sortimentem služeb jsou návrhy a výroba pamětních desek, nápisů či znaků. Za léta fungování naší firmy se nám podařilo navázat kontakty s předními českými i zahraničními umělci, se kterými průběžně spolupracujeme. Bronzová umělecká díla vyrobená v naší slévárně můžete vidět takřka po celém světě.

Busta Václava Havla vyrobena pro USA

Do amerického Kongresu byla dovezena k 25. výročí pádu železné opony a odhalena busta bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Plastiku hlavy vymodeloval českoamerický sochař Lubomír Janečka v nadživotní velikosti. Busta, byla odlila v umělecké slévárně HVH v Horní Kalné v Podkrkonoší a podle slov jednatele společnosti Pavla Horáka byla čest toto umělecké dílo do sněmovny reprezentantů vyrobit a dovézt.

Jaký je vlastně postup při výrobě takové bronzové sochy? Technologie výroby odlévání z bronzu je prakticky totožná jako ve starověku a mění se pouze materiály a s tím spojené postupy. Sochař nejprve zhotoví model sochy. Ten může být z čehokoli: z hlíny, sádry nebo ze dřeva, slévárna už odlévala třeba i vycpaná zvířata. Dále slévači potřou povrch modelu silikonem a po jeho vytvrdnutí vznikne takzvaný výrobní negativ do kterého se vyleje vosk. Tím vznikne vosková kopie původního modelu uměleckého díla a tento voskový odlitek pak řemeslníci ponoří do sarkofágu z kaše sádry a antuky. Sarkofág vloží do pece a nahřejí na vysokou teplotu (700 °C), při které vyteče vosk a zůstane v něm prostor ve tvaru sochy. Do uvolněného prostoru se nalije rozžhavený bronz (ČSN 423135). Po vychladnutí sarkofágu se z něj „vybouchá“ bronzová část, jejíž povrch je v poslední fázi výroby možné upravit cizelováním, případně patinováním.

Výrobu je přitom třeba přizpůsobit formátu každé sochy. Protože by byl složitý transport hliněného originálu z Uherského Brodu a hrozilo poškození, bylo třeba sejmout otisk přímo na místě. V případě Havlovy busty byla tloušťka stěny voskového modelu maximálně 5 mm – jak je tlustá stěna voskové stěny, tak je tlustý bronz. Někteří výtvarníci nechávají cizelování a patinování přímo řemeslníkům ve slévárně, jiní, jako Lubomír Janečka v případě Havlovy busty, chtějí mít nad finální úpravou kontrolu a na tomto procesu se ve slévárně přímo podílejí. Slévárna na přání Janečky nechala už první sochu určenou do Štrasburku po odlití galvanicky pozlatit. Autor chtěl bustu vyleštit tak, aby nanesené zlato zůstalo ve spárech. Bysta byla tedy pozlacena. Jak neustále autor zdůrazňoval, „zlato symbolizovalo Havlovu osobnost“.

Také druhou bustu určenou do Washingtonu nechal autor pozlatit, načež strávil ve slévárně měsíc, aby hledal tu správnou patinu. Přemýšlel přitom nad Havlovou osobností „plné vnitřní síly, energie, optimismu“. Bustu nakonec polil blátem a znovu vyleštil, aby znázornil „marast komunismu“, jemuž Havel čelil: „Posypal bustu hlínou, špínou a pak to leštil a čistil, jako kdyby se v blátě našlo zlaté zrnko. Prožili jsme se sochařem měsíc. Je to velmi skromný člověk, který neměl a nemá lehký život,“ říká o spolupráci s autorem Pavel Horák, spolumajitel slévárny.

10.12.2014 4:57:56 - International Art Gallery

Street art překládáme jako umění ulice. Velmi kreativní a mnohdy šokující nový umělecký směr, který využívá jako podklad a doplnění uměleckého díla, stávající podmínky měst a přírody jako součást umělcova projevu. Umělcovým plátnem, produktem jsou silnice, praskliny na zdi, mosty, často i nehostinná místa, dlažební kostky, nové i staré budovy, nebo dokonce popelnice! Tento umělecký směr vzešel jako free street art – často spojovaný v začátcích i s vandalismem a vulgárními či jinými nápisy na zdech domů. Postupně si však tuto novou možnost uměleckého projevu oblíbili kreativní a uznávaní umělci a převážně se souhlasem majitelů objektů tak posunuli původní negativní činnost projevu vandalů do fascinujících výsledků umělecké tvorby skutečných mistrů. V současné době jsou některá umělecká jména známá po celém světě a naše galerie Vám představuje tuto tvorbu pro zajímavost k náhledu a inspiraci.

9.12.2014 7:23:20 - International Art Gallery

V průběhu listopadu naše galerie zaznamenala další rekordní prodejnost umělecké tvorby. S přicházejícím obdobím vánoc si návštěvníci zakoupili umělecká díla v počtu přes 50 obrazů. Nejprodávanější umělcem listopadu a možná i celého roku se na první pozici umístila umělkyně Eva Musilová. Dle jejích slov „maluji obrazy naší nádherné a uklidňující české krajiny. Mým záměrem je, aby mé obrazy vyvolali v očích pozorovatele pocit, že chce být na daném místě a chce jít po té cestě třeba do lesa, nebo podél potoka a cítit tu pohodu a klid. Totéž platí o květinách jako o opravdovém zázraku přírody“ Za naši galerii bychom rádi vyzdvihli i perfektně sladěné orámování uměleckých děl Evy Musilové a celkové krásné zpracování za velmi přijatelné ceny. Přejem další úspěchy a spoustu krásných obrázků z toulek po české krajině.9.12.2014 7:20:06 - International Art Gallery

Umělecká díla prezentovaná v naší galerii se začínají stále více prodávat a návštěvníci a zájemci o nákup umění jsou s možností nákupu umění bez placení provizí velmi spokojení.

Je nám velkým potěšením oznámit našim prezentovaným umělcům, že přes průběžné komplikace, spojené s laděním webových stránek registrujeme stále vzrůstající zájem o nákup umělecké tvorby. Naši návštěvníci si velmi pochvalují řazení galerií do levlů „bronze, silevr, gold a diamod“ jelikož mají pohodlnější možnost výběru dle svých finančních možností. Chceme upozornit naše umělce, aby se občas podívali do svých emailových schránek i na případné Spamy…občas jsme od některých umělců zaregistrovali, že některé objednávky směřované k umělcům od zákazníků, spadnou do Spamu. Pokud jste zjistili tuto skutečnost, nastavte si ve správě emailů „povolení příchozí pošty od naší galerie“ popř. nastavte nás jako důvěrýhodného odesílatele – odesílaných nabídek z naší webové galerie.

9.12.2014 7:13:41 - International Art Gallery

Pro všechny umělce – Vaše původní profily, budou v případě nepotvrzení „objednávky prezentace“ do konce prosince 2014 pozastaveny. Koncem měsíce prosince – počátkem ledna, bude naše galerie plnohodnotně přecházet na nový systém prodeje uměleckých děl bez placení „provizí z prodeje“ Můžete tak prodávat svá díla, přímo zájemcům a neplatíte již žádné provizní poplatky. Nový systém je nastaven pouze na prezentační poplatek 1%
Příklad: prezentujete umělecká díla v celkové hodnotě 100 000 Kč – poplatek za prezentaci činí 1000 Kč na 1 roku v galerii Bronze a ostatních galeriích Silver, Gold a Diamond na 1 celý rok. V případě že prodáte umělecké dílo další poplatek „provizi“ již neplatíte. Většina galerií v ČR si účtuje provize od 20 – 40% - zde byste zaplatili z prodeje uměleckého díla v průměrné hodnotě např. 20 000 Kč provizi až 8 000 Kč u uměleckého díla v hodnotě 100 000 Kč by pak provize činila až 40 000 Kč.

Naše galerie internationalartgallery.org má za svůj cíl podpořit všechny umělce z celého světa v jejich celkové prezentaci a prodeji umělecké tvorby za nejlepších podmínek!! Výhodnější a účinnější možnost prezentace a prodeje své umělecké tvorby nenajdete.
Umělci, kteří si nestihnou zaplatit a potvrdit své profily a prezentace umělecké tvorby, budou mít svá původní díla a monografie ponechány – pouze se nebudou zobrazovat návštěvníkům a kupujícím. Obnovení a opětovné zveřejnění Vaší tvorby bude záležitostí na pár minut – potvrdíte si objednávku a Vaše umělecká díla a veškeré informace o Vás budou opět veřejnosti přístupné.

Případné dotazy a rady, směřujte na naši obětavou Art managerku, která Vám pomůže a poradí jak své profily a prezentace znovu aktivovat.


Michaela Novotná
email: michaela@internationalartgallery.org
Tel: +420 734 230 222

26.11.2014 6:39:00 - International Art Gallery

Celosvětová galerie umění a www.poradanivystav.cz - projekt „přiblížení uměn k lidem“. Společnost Tasler kovovýroba Lázně Bělohrad je významným partnerem naší galerie a současně výrobcem výstavních systémů na kterých jsou součástí tohoto projektu představená umělecká díla široké veřejnosti. Společnost kovovýroba Tasler se specializuje na zakázkovou výrobu náročnějších i běžných kovových výrobků z běžné, nebo nerezové oceli pro velmi náročné, ale i všední zákazníky.

Výstavní a reklamní systémy, které společnost kovovýroba Tasler vyrábí pro naší galerii, představují designově a účelně zvládnuté řešení všech požadavků i těch nejnáročnějších umělců a provozovatelů galerií a výstav. Pronájem a prodej unikátních výstavních systémů a panelů více informací.

Představení partnera - společnost Kovovýroba Tasler
Firma působí na českém trhu v oboru kovovýroby již od roku 1996 a od té doby si získala přízeň u stovek spokojených zákazníků. Je skutečným specialistou v oblasti výroby z nerezové oceli a dalších kovových materiálů a to včetně další povrchové úpravy komaxitovými barvami. Nerezová zábradlí, brány a výroba kovových schodišť, jsou pro tohoto výrobce stěžejní službou výroby na zakázku. Venkovní, nebo interiérové točité schodiště, zábradlí z leštěné nerezové oceli, provádí včetně návrhu a montáže přímo v místě realizace. Zákazníci mohou využít, také služeb samotné práškové lakovny komaxitové barvy v široké škále barevné nabídky a to s vysokou odolností vůči otěru a povětrnostním vlivům. Společnost Tasler kovovýroba, Vás uspokojí v oblasti jednoduchých zakázek a výrobků, až po výrobu složitých stavebních i technických konstrukcí z nerezové i klasické oceli. Řešíte výrobu točitého nerezového schodiště, zábradlí a dalších komponentů ve Vašem interiéru, či exteriéru? Potřebujete v krátké době vyrobit kovové konstrukce pro uchycení, zavěšení, nebo podpěru prezentačních systémů a výrobků, které jsou součástí veletržních výstav, staveb, nebo v dalších průmyslových odvětvích? Obraťte se s důvěrou na společnost kovovýroba Tasler Lázně Bělohrad. Rychlé dodávky, kvalita výroby a ochotný přístup ocení i ten nejnáročnější zákazník. Naše galerie touto formou vyjadřuje poděkování našemu dlouholetému partnerovi za spolupráci a pomoc při výrobě výstavních prezentačních panelů a řešení náročných designových požadavků našich umělců a obchodních partnerů. Společným úsilím navržené a vyrobené výstavní a reklamní systémy si získali velkou oblibu i u dalších společností, které tyto výstavní systémy používají velmi často i v náročných prostorách s důrazem na kvalitní design. Služby společnosti Kovovýroba Tasler vřele doporučujeme.

10.11.2014 9:36:26 - International Art Gallery

Jsme internationalArtGallery.org největší galerie v Evropě a především v ČR se zaměřujeme na významné projekty „přiblížení umění k lidem“ navrácení české kultury a „české hrdosti“ s tím související. Spolupracujeme s významnými osobnostmi, umělci, nadačními organizacemi a našim cílem je poskytovat ty nejlepší služby. Pro balení našich exponátů jsem si jako dodavatele vybrali firmu Rajapack. Díky jejich včasným dodávkám obalových materiálů ve kvalitě, se kterou jsme velmi spokojeni, můžeme v klidu zasílat umělecká díla k našim zákazníkům až domů a to vše bez obav, že se něco poškodí.

Tuto společnost, kterou jsme si nevybrali náhodou, ale byla nám doporučena jinou významnou společností, která do obalových materiálů této firmy, balí své nové výrobky o něco déle než naše galerie. Co nás nejvíce překvapilo, byla skutečnost přátelského a profesionálního přístupu nejen obchodního týmu, ale i vedení společnosti. Dlouho jsme hledali na českém trhu vhodného partnera, ale naše náročné požadavky na kvalitu, nízkou cenu a včasné dodávky, dokázali s přehledem splnit až zde. Naše galerie internationalartgallery.rog se celkově soustředí na obchod s uměním a prezentaci umělců po celém světě a jelikož zastupujeme nejen české, ale i zahraniční celosvětově uznávané umělce, je pro nás velmi důležité, aby umělecká díla byla vždy pečlivě zabalená a chráněná. Našim umělcům, přátelům i obchodním partnerům, můžeme tuto firmu dále vřele doporučit a věříme, že budou spokojení stejně jako naše galerie a všichni umělci, kteří do obalů této firmy svá vysoce cenná umělecká díla balí.

Naše rada a zkušenosti jsou takové, že sochy, křehká umělecká díla a keramiku balíme do perforované pěnové fólie a jako zafixování a zajištění je dobré použít ještě předepnutou stretch fólií. Hodně se nám také osvědčila PVC lepící páska, která opravdu lepí a kterou používáme prakticky na všechny spoje a ukončení. Stejně tak doporučujeme perforovanou pěnovou folii na vyplnění obrazu a celé dílo pak ještě zabalíme předepnutou stretch fólií a její konce zalepíme lepící páskou. Tímto způsobem máme jistotu, že umělecký obraz je fixován proti rozklížení rámu a proti protrhnutí plátna. Aby obraz odolal i samotné přepravě obraz ještě zabalím do bublinkové fólie s fleecovou vrstvou a konce opět zalepíme páskou. Tímto máme jistotu, že je umělecké dílo chráněno proti možnému poškození při přepravě. Díky tomu si jsme jisti, že obrazy a sochy dorazí ke svým majitelům v pořádku a vážení umělci a klienti nebudou muset řešit zbytečné potíže.

Jelikož naše galerie poskytuje umělcům komplexní marketing a ročně uspořádáme více než 260 výstav umělecké tvorby po celé ČR je pro nás velmi důležité, aby byly zajištěny i propagační materiály, plakáty a letáky včas na výstavě. Tyto tiskoviny doručíme vždy v pořádku, nezmačkané a nepoškozené v hnědých zásilkových tubusech pod značkou Rajatube.

6.11.2014 10:50:34 - International Art Gallery

Chceme upozornit všechny umělce, bez výjimky zda se jedná o malíře, sochaře, fotografy atd. Od ledna 2014 bychom rádi spustili dotační projekt společně s MK a naší galerií!! Na základě již dřívějšího jednání jsme v průběhu měsíce září předložili MKČR nový projekt na podporu českých umělců – tedy Vás všech. Cílem projektu je internetová podpora a marketing českým umělcům „INTERNETOVÁ MEDIÁLNÍ KAMPAŃ“ s výhodou oproti zahraničním umělcům a současně představení českých umělců ve světě.
Co je cílem a smyslem projektu:
MKČR vypsalo na základě našich připomínek před dvěma lety, moderní způsob podpory prezentace českých umělců. Dotaci a podporu pro internetovou mediální kampaň „představení českých umělců ve světě a v ČR“
Co umělci získají:
Každý umělec, který bude zařazený do projektu, získá služby v hodnotě od 30 000 – 85 000 Kč ZDARMA. Virtuální výstavy + PR články v Českém a někteří umělci v Anglickém jazyce. Celkové služby v hodnotě cca 5 000 000 Kč věnuje umělcům naše galerie zdarma. Projekt běží po dobu 12 měsíců virtuálních výstav a PR články na dobu neomezenou!!!! MK vloží do projetu 500 000 Kč pro 120 umělců.
Jaké jsou podmínky:
Prezentace v galeriích vždy uvedeno s počtem umělců, kteří mohou dotaci a služby za desítky tisíc KČ získat zdarma.

Galerie Silver - pro 70 umělců (Služby v hodnotě cca 35 000 Kč/1 umělec zdarma)
Galeie Gold - pro 40 umělců (Služby v hodnotě cca 60 000 Kč/1 umělec zdarma)
Galerie Diamond - pro 10 umělců (Služby v hodnotě cca 85 000 Kč/1 umělec zdarma)

Základní podmínky
- Umělec musí být registrován a prezentován dle podmínek v jedné z galerii (silver, gold, diamond)
- Vloženo alespoň 15 uměleckých děl - nezávisle zda jsou na prodej, nebo nejsou
- Zaplacen administrativní poplatek – požadavek MK 4000 Kč / 1 umělec nezávisle na danou galerii

Případní zájemci o zařazení projektu přihlaste se k Blance Horákové BBA, kurátorce projektu na email: blanka@iagallery.org

Bohužel omezení počtu umělců na celkových 120 zájemců nelze změnit. Do projektu nemohou být zařazeni umělci z galerie BRONZE – podmínka MKČR (jsme rádi, že se nám povedlo prosadit galerii SILVER)

Věříme, že umělci na které se nedostane, nebudou zklamaní a brzy pro ně získáme a prosadíme další dotaci od MK. Věříme, že projekt dostane zelenou!!!!! Výsledky budeme vědět v průběhu listopadu - počátkem prosince. Zájemci o zařazení do projektu, zasílejte své žádosti co nejdříve!! Do projektu budeme z důvodu náročnosti zařazovat umělce podle pořadí zasílaných žádostí.

Jak zaslat žádost? Na email blanka@iagallery.org do předmětu zprávy napište Projekt MKČR a do emailu napiště všechny body uvedené níže:

 1. Uveďte své umělecké jméno:
 2. Uveďte galerii: ve které již jste, nebo chcete být prezentováni: Silver, Gold, Diamond
 3. Jsem obeznámen s podmínkami: potvrďte, že jste se seznámili s podmínkami prezentace v dané galerii – postačí ANO a jste si jisti, že podmínky jste již splnili – jste již prezentováni v dané galerii, nebo jste si jisti, že podmínky splníte.
 4. Souhlasím s administračním poplatkem ve výši 4000 Kč + DPH: ANO (podmínka MKČR)
 5. Chci získat služby v hodnotě k dané galerii: ANO (služby v hodnotě 35 - 85 000 Kč pro jednotlivého umělce - dárek od naší galerie)
 6. Přijímám dotaci a finanční podporu od MKČR: uveďte ANO

Všechny zájemce o zařazení do projektu žádáme o trpělivost s naším zpětným vyjádřením. V případě, že projekt, neprojde konečným schválením Ministerstva financí, získá každý umělec, který projevil zájem o zařazení do projektu od naší galerie, jako projev odměny a dárku v podobě článku do zpravodaje o své osobě, či tvorbě – zdarma, bez jakýchkoliv poplatků! Nemůžete tedy nic ztratit! Článek si každý umělec sepíše sám, dle našeho návodu, na kvalitní osvětu – dodatečně zašleme každému umělci, seznam klíčových slov a stručný popis jak článek pojmout pro internetové vyhledávače, aby získal nejlepší hodnocení (kvalitní články internetové vyhledávače nabízí „přednostně“ návštěvníkům internetu, kteří hledají uměleckou tvorbu, koupi umění atd. Umělec si touto cestou buduje povědomí a reklamu zdarma a na neomezenou dobu)